Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 3 av 10

Hva er aksjer?

Når du hører folk snakke om trading eller investering, er det mest sannsynlig aksjehandel de snakker om. Det er en av de mest populære – og mest tradisjonelle – måtene å handle i finansmarkedene på, spesielt blant individuelle investorer.

Som vi så i den forrige leksjonen, er det høy sannsynlighet for at du allerede investerer i aksjer i et visst omfang gjennom pensjonsordningen din. Men hva er egentlig aksjer? Og hvordan fungerer de?

En aksje er en eierandel i et selskap.

Hvis et gitt selskap er verdt 10 000 NOK og har utstedt 2 000 aksjer, betyr det at hver aksje er verdt 5 NOK (10 000 ÷ 2 000).

Selskapets verdi svinger i takt med bevegelsene i aksjekursen. Investorer som kjøper aksjer i et selskap, håper at de vil stige i verdi, slik at de kan selge aksjene sine til en høyere kurs i fremtiden.

Spørsmål

Selskap ABC er per i dag verdt 1 200 000 £ og 3 000 000 aksjer har blitt utstedt. Hvis mye er en aksje verdt i pence?

Korrekt

Ikke korrekt

En aksje = 1 200 000 £ (selskapets verdi) ÷ 3 000 000 (antall aksjer) = 0,40 £ eller 40 pence.
Vis svar

Hvorfor utsteder selskaper aksjer?

For å tjene penger

Ved å la investorer kjøpe en del av selskapet kan ledelsen skaffe kapital som kan skytes inn i virksomheten. Selskapet kan for eksempel trenge ekstra kapital fordi det ønsker å ekspandere til andre territorier eller lansere en ny produktlinje.

Hvis midlene brukes fornuftig og bidrar til å gjøre selskapet mer lønnsomt, vil aksjens – og dermed også selskapets – verdi sannsynligvis stige.

Selskapet og dets aksjonærer er med andre ord i høy grad avhengige av hverandre. Selskapet trenger aksjonærer for å skaffe seg midler, og aksjonærene håper at selskapet vil bruke investeringen deres til å skape vekst for virksomheten, slik at de kan innkassere en gevinst.

Hvorfor beveger aksjekursene seg?

Aksjekurser kan holde seg ganske stabile i månedsvis eller bevege seg raskt. Når vi snakker om en aksjes volatilitet mener vi aksjens tendens til å svinge i verdi.

Det som avgjør om en aksjekurs går opp eller ned, er til syvende og sist loven om tilbud og etterspørsel. Hvis det er flere som ønsker å kjøpe en aksje enn det er som ønsker å selge den, vil kursen stige ettersom aksjen da er mer ettertraktet (etterspørselen er større enn tilbudet). Og motsatt vil kursen falle når tilbudet er større enn etterspørselen.

Hvordan tilbuds- og etterspørselsnivåene påvirker kursene

Tilbudet og etterspørselen kan påvirkes av mange forskjellige faktorer, men de to viktigste er:

Resultater

Dette er fortjenesten en bedrift oppnår. Hvis resultatene er bedre enn forventet, vil aksjekursen som regel stige. Hvis resultatene skuffer, vil aksjekursen sannsynligvis falle. Selskapene offentliggjør ofte resultatrapporter for spesifikke tidsperioder, som regel et kvartal, et halvår eller et år. Selskapets aksjekurs kan være svært volatil i tiden like før og etter offentliggjøringen, spesielt dersom tallene er vesentlig bedre eller dårligere enn forventet.

Du kan bruke en økonomisk kalender til å finne ut når bestemte selskaper legger frem resultatrapportene sine.

Sentiment

Dette er kanskje den mest komplekse og betydningsfulle av faktorene som påvirker kursen til en aksje. Aksjekursene er ofte tett knyttet opp til forventningene til selskapets fremtidige resultater. Disse forventningene bygger på en rekke forskjellige faktorer, som lovgivningsmessige endringer som berører bransjen, tiltroen markedet har til selskapets ledelse, og det generelle økonomiske klimaet.

Sammendrag av leksjon

  • En aksje er en eierskapsenhet i et selskap
  • Selskaper utsteder aksjer for å skaffe til veie penger, vanligvis med sikte på å investere disse pengene i virksomheten
  • Aksjekurser påvirkes av tilbud og etterspørsel, selskapenes resultater og oppfatningen i markedet
Leksjon fullført