Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 4 av 10

Aksjetrading

Hvordan trades aksjer?

De fleste større aksjer blir omsatt i aksjemarkedet. Dette er et generelt begrep som viser til et globalt nettverk av spesifikke regulerte markeder der aksjer kjøpes og selges.

De fleste britiske aksjer omsettes for eksempel på London Stock Exchange (LSE), mens de fleste amerikanske aksjer er å finne på New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ.

Dette er strengt regulerte markeder der kjøpere og selgere kommer sammen for å forhandle om aksjetransaksjoner. Det er bare visse kvalifiserte personer som har tillatelse til å handle fysisk på børsene, så investorer trenger som regel en aksjemegler til å opptre som mellommann.

Spørsmål

Velg rett land for følgende regulerte markeder:

LSE?
 • a USA
 • b Spania
 • c Storbritannia
 • d Canada

Korrekt

Ikke korrekt

LSE = London Stock Exchange → Storbritannia
Vis svar

Spørsmål

Velg rett land for følgende regulerte markeder:

BME?
 • a USA
 • b Spania
 • c Storbritannia
 • d Canada

Korrekt

Ikke korrekt

BME = Bolsa de Madrid → Spania
Vis svar

Spørsmål

Velg rett land for følgende regulerte markeder:

NYSE?
 • a USA
 • b Spania
 • c Storbritannia
 • d Canada

Korrekt

Ikke korrekt

NYSE = New York Stock Exchange → USA
Vis svar

Spørsmål

Velg rett land for følgende regulerte markeder:

TSX?
 • a USA
 • b Spania
 • c Storbritannia
 • d Canada

Korrekt

Ikke korrekt

TSX = Toronto Stock Exchange → Canada
Vis svar

Hva er en aksjemegler?

En aksjemeglers rolle består i å kjøpe og selge aksjer på vegne av kunder. Før i tiden måtte en investor ringe megleren sin, som så formidlet trading-instruksjonene til en kvalifisert forhandler på det regulerte markedet. I våre dager foregår denne prosessen nesten alltid på nettet.

Det finnes tre hovedtyper av meglere:

Fullservice

Utarbeider og iverksetter en strategi basert på kundens investeringsmål, og trader på kundens vegne.
Høy kurtasje

Rådgivende

Gir investeringsråd og anbefaler spesifikke handler, men overlater den endelige beslutningen til kunden.
Middels høy kurtasje

Ren ordreutførelse

Iverksetter simpelthen kundens trading-instruksjoner, vanligvis via en nettbasert plattform. Ingen rådgivning.
Lav kurtasje

Ved valg av megler er det viktig å ta i betraktning hva slags kunnskap du har om markedene og hvor mye tid du er villig til å bruke på å holde øye med porteføljen din.

Trading-tidspunkter

Aksjer blir bare omsatt i det relevante regulerte markedets åpningstider. Her ser du åpningstidene til noen viktige regulerte markeder (britisk tid, april–oktober. Åpningstidene vil være forskjellige resten av året på grunn av lokale forskjeller knyttet til sommertid):

Hvordan blir aksjer notert på et regulert marked?

Selskaper er enten privateide eller børsnoterte.

Et privat selskap er ikke notert på et regulert marked, så hvis du ønsker å kjøpe aksjer i et slikt selskap, må du som regel kontakte eierne direkte. Selv da har eierne ingen forpliktelse til å selge aksjene.

Dersom eierne ønsker å ta selskapet på børs for å hente inn kapital eller gjøre selskapet bedre kjent, må de gjennomføre en børsnotering, eller IPO (Initial Public Offering). Etter en IPO er selskapets aksjer notert på et regulert marked, slik at de kan kjøpes og selges av vanlige investorer.

Børsnoterte selskaper har ofte mange flere aksjonærer enn private selskaper, og er gjenstand for langt strengere regulering. Nøyaktig hvilke regler som gjelder, kan variere fra ett marked et annet, men det kreves som regel at børsnoterte selskaper utpeker et styre og offentliggjør detaljert finansiell informasjon minst to ganger i året.

Utbytte

En av de største fordelene med å investere i aksjer er potensialet for utbytte.

Et utbytte er et pengebeløp som utbetales til aksjonærene, og som representerer en andel av selskapets overskudd.

Når et selskap går med overskudd, velger ledelsen hvor mye av dette som skal tilbakeføres til virksomheten, og hvor mye som skal utbetales til aksjonærene som utbytte.

Utbyttet kan kompensere for at en aksjekurs ikke beveger seg mye, ved at det i stedet gir aksjonærene en inntekt. Selskaper som er i hurtig ekspansjon, utbetaler som regel ikke utbytte, men velger i stedet å reinvestere hele overskuddet sitt for å opprettholde veksten. I slike tilfeller vil belønningen for aksjonærene være en høyere forventet aksjekurs på lang sikt.

Sammendrag av leksjon

 • Flesteparten av aksjene omsettes på store regulerte markeder
 • Investorer må generelt gå via en aksjemegler for å handle med aksjer
 • En IPO er når et privat selskap for første gang tilbyr aksjene sine for salg til allmennheten
 • Et utbytte er en andel av selskapets overskudd
Leksjon fullført