Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 10 av 10

Råvaretrading

Hvor omsettes råvarer?

Råvarer kjøpes og selges på forskjellige regulerte markeder som spesialiserer seg på en bestemt type råvare.

LIFFE

London International Financial Futures and Options Exchange er det største markedet for råvarehandel i Europa
Spesialisering
Myke råvarer: kakao, hvete, kaffe, sukker, mais

New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Verdens største futures-marked for fysiske råvarer
Spesialisering
Energi og metaller: råolje, naturgass, fyringsolje, RBOB blyfri bensin, gull, sølv, kobber, platina, palladium

London Metal Exchange

Verdens ledende marked for ikke-jernholdige metaller
Spesialisering
Metaller som ikke inneholder jern: aluminium, kobber, tinn, nikkel, sink, bly, aluminiumslegering, kobolt

ICE Futures US

Et ledende globalt futures- og opsjonsmarked for myke råvarer
Spesialisering
Myke råvarer: sukker, bomull, kakao, kaffe, appelsinjuice

Chicago Board of Trade (CBOT)

Verdens eldste futures- og opsjonsmarked
Spesialisering
Korn: mais, soyabønner, soyaolje, soyamel, hvete, havre, naturris

Kontraktstørrelse

Råvare-futures trades i form av kontrakter. Hver råvare har en standardstørrelse som fastsettes av futures-markedet der råvaren omsettes. Ettersom råvarer ofte kjøpes og selges i store kvanta, pleier kontraktstørrelsene også å være store.

La oss ta gull som et eksempel. Kontraktsstørrelsen for gull-futures er 100 troy ounces. Hvis gull handles til 1 100 $ per troy ounce og du kjøper én enkel kontrakt, vil kontrakten din være verdt 110 000 $ (1 100 x 100 troy ounces).

Småinvestorer har som regel ikke tilgang til pengebeløp av denne størrelsen. Derfor er det, på samme måte ved valutatrading, også ofte mulig å trade råvare-futures med giring. Mange markeder og meglere tilbyr også minikontrakter, som kan være på mellom 10 % og 50 % av størrelsen på en standardkontrakt.

Det er viktig å merke seg at størrelsen på standardkontrakter og minikontrakter varierer mye avhengig av hvilken type råvare det dreier seg om, og at du derfor må sjekke kontraktstørrelsen nøye før du legger inn en trade.

Spørsmål

Kontraktsstørrelsen for sølv er 5 000 troy ounces. Hvis du kjøpte 10 sølvkontrakter til 17,05 $ per troy ounce, og sølvprisen deretter steg til 17,15 $, hvor stor gevinst har du da oppnådd i dollar?

Korrekt

Ikke korrekt

Gevinsten din blir (17,15 $ – 17,05 $) x 10 kontrakter x 5 000 ounces
= 0,1 x 10 x 5 000
= 5 000 $
Vis svar

Hvilke faktorer påvirker råvareprisene?

Som med all trading er den viktigste faktoren som påvirker råvareprisene balansen mellom tilbud og etterspørsel.

Hvis bomullsavlingene er gode, slik at det kommer ekstra mye bomull på markedet, vil prisen på bomull falle (forutsatt at etterspørselen holder seg stabil). Hvis klesprodusenter og andre bedrifter som bruker bomull trenger mer av råvaren, og bomullsprodusentene ikke har kapasitet til å dekke denne etterspørselen, vil prisen øke.

Andre faktorer som påvirker råvareprisene, inkluderer:

Været

Landbruksprodukter er spesielt væravhengige, ettersom værforholdene påvirker avlingene. En dårlig avling gjør at tilbudet reduseres og prisene stiger.

Økonomiske og politiske faktorer

Hendelser som krig eller politisk uro kan få stor innvirkning på prisene. Urolighet i Midtøsten forårsaker for eksempel ofte svingninger i oljeprisen, ettersom det skaper usikkerhet rundt forsyningssituasjonen.

Den amerikanske dollaren

Råvarer prises normalt i amerikanske dollar, slik at prisene generelt beveger seg i motsatt retning i forhold til dollaren. Hvis dollaren svekker seg, trengs det flere dollar for å kjøpe den samme mengden råvarer, og dermed stiger råvareprisen. Hvis dollaren derimot styrker seg, blir det billigere å kjøpe råvarer når alt annet er likt.

Sammendrag av leksjon

  • Råvarer kjøpes og selges som kontrakter på spesialiserte regulerte markeder
  • Kontraktsstørrelsene varierer alt etter hvilken råvare det handles med, men er ofte svært store.
  • Mindre investorer kan imidlertid som regel kjøpe og selge råvare-futures ved hjelp av lånefinansiering.
  • Råvareprisene er ofte svært volatile, og de påvirkes av tilbud og etterspørsel, været, geopolitiske faktorer og dollarkursen
Leksjon fullført