Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 6 av 10

Å trade aksjeindekser

Hvordan blir de store aksjeindeksene beregnet?

De fleste store indekser blir beregnet ved bruk av enten et verdivektet eller et prisvektet system.

Verdivektet system

Dette systemet, som brukes av de fleste aksjeindeksene, tar hensyn til de enkelte selskapenes størrelse ved beregning av verdien av indeksen som helhet. Jo mer et selskap er verdt, jo større påvirkning vil selskapets aksjekurs ha på indeksverdien.

Du kan finne ut hvor mye et bestemt selskap er verdt ved å multiplisere aksjekursen med antallet utstedte aksjer. Dette kaller vi markedsverdien.

FTSE 100-indeksen beregnes etter denne metoden. Så hvis BP for eksempel er verdsatt dobbelt så høyt som Barclays, betyr det at en endring i BP-aksjens kurs vil få dobbelt så stor innvirkning på FTSE 100-indeksen som en tilsvarende kursendring for Barclays-aksjen.

Andre indekser som bruker dette systemet, er bl.a. S&P 500, NASDAQ-100, Hang Seng, CAC 40, IBEX 35 og ASX 200.

Prisvektet system

Denne metoden baserer seg på den faktiske aksjekursen til selskapene i indeksen, snarere enn på selskapenes størrelse.

Jo høyere aksjekursen er, jo større innvirkning vil selskapet ha på indeksverdien. En aksje som handles til 100 $, for eksempel, har da fem ganger så stor tyngde som en aksje som handles til bare 20 $.

De eneste to store indeksene som benytter dette systemet, er Dow Jones Industrial Average og Nikkei 225.

Spørsmål

ABC-indeksen er verdivektet og representerer den samlede verdien av de tre følgende aksjene:
  • Selskap A har en aksjekurs på 1 NOK og 10 utstedte aksjer
  • Selskap B har en aksjekurs på 2 NOK og 20 utstedte aksjer
  • Selskap C har en aksjekurs på 5 NOK og 50 utstedte aksjer.
Hva er ABC-indeksens verdi i kroner?

Korrekt

Ikke korrekt

ABC-indeksens verdi
= (10 x 1 NOK) + (20 x 2 NOK) + (50 x 5 NOK
= 10 NOK + 40 NOK + 250  NOK
= 300 NOK
Vis svar

Hvordan trader man med aksjeindekser?

Ettersom indekser egentlig bare er tall, kan du ikke kjøpe eller selge dem direkte. De representerer ikke et aktivum som kan eies eller byttes. Hvis du ønsker å trade på kursen til en indeks, må du derfor velge et produkt som gjenspeiler den aktuelle indeksens utvikling. Det finnes flere produkter som gjør dette:

Indeksfond

Et spesialisert investeringsfond som søker å følge bevegelsene til en bestemt aksjeindeks. Du kan investere i indeksfond gjennom en fondsforvalter.

Børshandlet fond (Exchange-traded fund – ETF)

En egen type indeksfond som kan handles på et regulert marked som om det var en aksje. På lik linje med aksjer kan kursen på ETF-fond endre seg i løpet av handelsdagen, etter hvert som de kjøpes og selges. Det største ETF-fondet i verden er for tiden SPDR S&P 500, som – ikke overraskende – følger S&P 500-indeksen.

Derivater

Finansielle produkter der kursen er avledet fra utviklingen til et underliggende instrument. For eksempel: futures, opsjoner, binærer og differansekontrakter (CFDer).

Sammendrag av leksjon

  • Verdivektede indekser beregnes på grunnlag av størrelsen på selskapene som inngår i indeksen
  • Prisvektede indekser baserer seg på aksjekursene
  • Aksjeindekser er bare tall, så du kan ikke trade på dem direkte. Du må bruke fond eller derivater
Leksjon fullført