Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

For valutakrysset USD/JPY representerer en pip en ensifret bevegelse i hvilken desimal?

 • A Første
 • B Andre
 • C Tredje
 • D Fjerde

Forklaring

I de fleste tilfeller, når japanske yen (JPY) er motvalutaen, er den andre desimalen den rette å se på.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Selskap QER er for tiden verdt 500 millioner kroner og 10 millioner aksjer har blitt utstedt. Hvor mye er hver aksje verdt i kroner?

 • A 5 kr
 • B 20 kr
 • C 50 kr
 • D 200 kr

Forklaring

Verdien av en aksje er den totale verdien av selskapet delt på antall utstedte aksjer. 500.000.000 ÷ 10.000.000 = 50 kroner.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Indeks DEF er kapitalvektet og representerer verdien av følgende tre aksjer: • Selskap D har en aksjekurs på 5 kroner med 200 aksjer utstedt • Selskap E har en aksjekurs på 2 kroner med 1000 aksjer utstedt • Selskap F har en aksjekurs på 4 kroner med 500 aksjer utstedt Hva er verdien av Indeks DEF i kroner?

 • A 3 000 kr
 • B 400 kr
 • C 4 000 kr
 • D 5 000 kr

Forklaring

En kapitalvektet indeks tar verdien av hvert selskap med i betraktning ved beregning av indeksverdien som en helhet:
(5 kr x 200) + (2 kr x 1 000) + (4 kr x 500) = 1 000 kr + 2 000 kr + 2 000 kr = 5 000 kr

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Hvilke av følgende er ikke en råvarefutures-børs?

 • A London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE)
 • B London Metal Exchange
 • C OMX Nordic Exchange
 • D New York Mercantile Exchange

Forklaring

OMX Nordic Exchange er en børsgruppe basert Stockholm.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Hvilken indeks hører til hvilket land?

Fjern alt

Forklaring

FTSE 100 → Storbritannia
DAX → Tyskland
CAC 40 → Frankrike
IBEX 35 → Spania
Nikkei 225 → Japan

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Hvilken indeks hører til hvilket land?

Fjern alt

Forklaring

SIX → Sveits
LSE → Storbritannia
NASDAQ → USA
ASX → Australia
TSX → Canada

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilke av følgende ville blitt klassifisert som ‘harde råvarer’? Vennligst velg alle som passer.

Se alle gjeldende svar
 • Gull
 • Nikkel
 • Bygg
 • Parafin

Forklaring

Harde råvarer er vanligvis utvunnet fra bakken eller tatt fra andre naturressurser, mens bygg er en oppdrettsavling som er klassifisert som en ‘myk’ eller ‘landbruksråvare’.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Du bestemmer deg for å kjøpe 10 000 A$ av AUD/USD på 0.7400, som koster deg 7 400 $. Et par uker senere er salgskursen på 0.7200. Hvis du stenger din posisjon på 0.7200, hvor mye fortjeneste/ tap vil du ha i USD (ikke medregnet eventuelle gebyrer eller provisjon)?

 • A 200 A$ tap
 • B 200 A$ gevinst
 • C 2 000 A$ gevinst
 • D 2 000 $ tap

Forklaring

Ved å kjøpe dette valutakrysset forventet du at den australske dollaren skulle styrke seg mot amerikanske dollar. I dette tilfellet ble den svakere. Du betalte 7 400 $ for å åpne handelen, men selger for 72 000 $. Dette kostet deg 200 $.

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Størrelsen på én kontrakt Brent Crude oil er 1 000 fat. La oss si at oljeprisen for øyeblikket 70 $ per fat, og du bestemmer deg for å kjøpe tre kontrakter som koster deg 210 000 $ (70 $ x 3 000 fat). Senere ligger prisen på Brent Crude på 50 $ per fat og du bestemmer deg for å stenge posisjonen din. Hvor mye fortjeneste/ tap har du gjort (ignorerer eventuelle gebyrer eller provisjon)?

 • A 60 000 $ gevinst
 • B 6 000 $ tap
 • C 60 000 $ tap
 • D 600 000 $ gevinst

Forklaring

Du betalte 210 000 $, men kunne bare selge for 150 000 $, hvilket betyr at du tapte 60 000 $ (210 000 $ - 150 000 $)

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Valuta blir tradet i standardiserte kontrakter. Hvor mange valutaenheter er det i en standardisert kontrakt?

 • A 1
 • B 10 000
 • C 100 000
 • D 10

Forklaring

En standardisert kontrakt er 100 000 enheter av en valuta. En minikontrakt er 10 000 enheter, mens en mikrokontrakt er 1 000.

Forrige
Vis svar