Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 8 av 10

Valutatrading

Hva er et «pip»?

Til forskjell fra aksjekursbevegelser, som måles i kjente valutaenheter som pence eller cent, måles valutakursendringer i svært små enheter kalt pips.

Hvis EUR/USD-kursen for eksempel beveger seg fra 1,20160 til 1,20170, representerer denne økningen i verdi på 0,0001 USD ett pip.

For de fleste valutapar representerer ett pip en ensifret bevegelse på den fjerde desimalplassen.

Et viktig unntak fra denne regelen er yen står som motvaluta. Her er det den andre desimalplassen du må følge med på.

Bakenforliggende desimalplasser som vises i kursen, kan kalles pip-brøkdeler eller pipettes.

Spørsmål

Hvis USD/CAD-kursen går fra 1,19527 til 1,19617, hvor mange pips har den da beveget seg med?
 • a 9
 • b 11
 • c 90
 • d 110

Korrekt

Ikke korrekt

Ett pip er en bevegelse på den fjerde desimalplassen for dette paret. Så 61 – 52 = 9 pips.
Vis svar

Hva er en «lot»?

Hver bevegelse på ett pip i en valutakurs er bare verdt et ørlite beløp. For å utnytte disse små endringene i verdi blir valuta tradisjonelt handlet i større partier kalt lots eller kontrakter.

En standardkontrakt er på 100 000 valutaenheter. Du kan også finne minikontrakter og mikrokontrakter, som representerer henholdsvis 10 000 og 1 000 enheter.

Lot/kontrakt Valutaenheter
Standard 100 000
Mini 10 000
Mikro 1 000

 

Småinvestorer har som regel ikke tilgang til så store pengebeløp, og derfor gir mange valutameglere kundene sine muligheten til å trade på giring.

Giring, eller lånefinansiering, betyr at du kan åpne en stor posisjon med et relativt lite innskudd – kalt marginkrav. Gevinsten eller tapet er imidlertid basert på den fulle posisjonen, og kan dermed utgjøre et langt større beløp enn marginbeløpet. Lånefinansiering forklares i nærmere detalj i kurset «Ordrer, utførelse og giring».

Større valutakryss

I teorien kan du veksle en hvilken som helst valuta inn i en hvilken som helst annen valuta. Listen over valutakryss du potensielt kan handle med, er med andre ord svært lang. Det er for eksempel ingenting i veien for at du kan spekulere i kursen på armenske dram mot zambiske kwacha (AMD/ZMW) hvis du finner en megler som er villig til å handle med dette krysset.

I praksis er det imidlertid slik at brorparten av all valutahandel gjøres på noen få, såkalte større valutakryss. Hvilke valutakryss som betraktes som store, avhenger litt av hvem du spør, men de fleste vil peke på de følgende seks, som til sammen står for mer enn 80 % av den globale valutatraden:

Valutakryss Valutanavn
EUR/USD Euro / amerikanske dollar
USD/JPY Amerikanske dollar / japanske yen
GBP/USD Britiske pund / amerikanske dollar
USD/CHF Amerikanske dollar / sveitsiske franc
USD/CAD Amerikanske dollar / Canadiske dollar
AUD/USD Australske dollar / amerikanske dollar

Merk at alle disse kryssene inkluderer amerikanske dollar, som er den valutaen i verden som handles klart mest.

Mindre og eksotiske valutapar

Par som handles mindre hyppig, kalles mindre valutakryss, særlig hvis amerikanske dollar ikke er involvert. De mest populære blant de mindre valutaparene inkluderer gjerne euro (EUR), britiske pund (GBP) eller japanske yen (JPY).

Enkelte valutameglere bruker også betegnelser som eksotiske valutakryss eller vekstmarkeder. Disse består som regel av én stor valuta og én valuta fra en mindre eller fremvoksende økonomi, for eksempel GBP/MXN (britiske pund mot meksikanske peso) eller USD/PLN (amerikanske dollar mot polske zloty).

Andre klasser av valutapar kan være basert på en region, for eksempel Australasiatiske eller Skandinaviske valutakryss. Disse klassene setter valutaer fra de respektive regionene opp mot hverandre eller opp mot andre valutaer fra rundt om i verden. For eksempel kan AUD/NZD (australske dollar mot newzealandske dollar) kategoriseres som et australasiatisk par, mens EUR/NOK (euro mot norske kroner) kategoriseres som et skandinavisk par.

Spørsmål

Klassifiser de følgende valutakryssene:

NOK/SEK?
 • a Australasiatisk
 • b Skandinavisk
 • c Eksotisk

Korrekt

Ikke korrekt

NOK/SEK = norske kroner mot svenske kroner → skandinavisk kryss.
Vis svar

Spørsmål

Klassifiser de følgende valutakryssene:

USD/JPY?
 • a Større
 • b Mindre
 • c Eksotisk

Korrekt

Ikke korrekt

USD/JPY = amerikanske dollar mot japanske yen → større kryss.
Vis svar

Spørsmål

Klassifiser de følgende valutakryssene:

GBP/HUF?
 • a Større
 • b Mindre
 • c Eksotiske

Korrekt

Ikke korrekt

GBP/HUF = britiske pund mot ungarske forint → eksotisk kryss.
Vis svar

Spørsmål

Klassifiser de følgende valutakryssene:

AUD/NZD?
 • a Australasiatisk
 • b Skandinavisk
 • c Eksotisk

Korrekt

Ikke korrekt

AUD/NZD = australske dollar mot newzealandske dollar → australasiatisk kryss.
Vis svar

Spørsmål

Klassifiser de følgende valutakryssene:

EUR/CAD?
 • a Major
 • b Minor
 • c Exotic

Korrekt

Ikke korrekt

EUR/CAD = euro mot canadiske dollar → mindre kryss.
Vis svar

Hvilke faktorer påvirker valutamarkedene?

Vi har nå sett på hva valutamarkedet er og hvordan man handler med valuta men hva er det som får valutakursene til å bevege seg?

Valutaene fungerer i bunn og grunn som en indikator på den økonomiske helsetilstanden til regionen de representerer. Hvis du legger inn en handel i håp om at en bestemt valuta skal stige i verdi, er det egentlig som om du vedder penger på økonomien i det aktuelle landet.

Generelt er det slik at jo sterkere et lands økonomi er, jo sterkere vil valutaen stå i forhold til andre valutaer.

Derfor er det ofte de faktorene som påvirker et lands økonomi som har størst innflytelse på kursen til en valuta. Noen eksempler:

 • Rentesatser
 • Inflasjonsnivå
 • Politikken som føres i landet
 • Etterspørsel etter import- og eksportvarer
 • Økonomiske statistikker som et lands veksttall, arbeidsledighet og produksjonstall

Sammendrag av leksjon

 • Valutabevegelser måles i pips. For de fleste valutapar representerer ett pip en ensifret bevegelse på kursens fjerde desimalplass.
 • Valuta handles som standardkontrakter som representerer 100 000 valutaenheter
 • Valutakryss klassifiseres vanligvis som større, mindre eller eksotiske
 • Generelt er det slik at jo sterkere et lands økonomi er, jo sterkere vil valutaen være
Leksjon fullført