Introduksjon til finansmarkedene

Kurs 9 av 10

Hva er råvarer?

Råvarer er fysiske eiendeler. Til forskjell fra aksjer, indekser og valutaer er råvarer produkter som blir utvunnet, dyrket eller hentet ut fra naturen. Noen eksempler:

For at en råvare skal være offisielt omsettbar må den være fullstendig utbyttbar med en annen råvare av samme type, uavhengig av hvor den ble produsert, utvunnet eller dyrket.

For en råvaretrader er gull gull. Det spiller ingen rolle hvor det kommer fra. En unse gull utvunnet fra en gruve i Australia er nøyaktig like mye verdt som en unse gull utvunnet i Kina, USA eller Tanzania.

Det samme kan sies om andre råvarer som naturgass, bomull og kobber så lenge de oppfyller visse minstekrav til kvalitet eller renhet.

På økonomispråket sier vi at disse varene er fungible og det betyr at de kan omsettes relativt raskt og enkelt og i store mengder på et regulert marked. Dette er fordi traderne kan være trygge på at de kjøper/selger likeverdige eiendeler uten at det er nødvendig å inspisere dem eller finne ut hvor eller hvordan de er produsert.

Spørsmål

Hvilke av følgende er råvarer? Du kan velge mer enn ett svar:
 • Havre
 • Tinn
 • Plastikk
 • Sukker

Korrekt

Ikke korrekt

Havre, tinn og sukker er alle fungible råvarer, mens plast ikke er det. Det finnes mange hundre forskjellige plasttyper som alle blir produsert etter forskjellige spesifikasjoner.
Vis svar

Råvaretyper

Råvarer deles ofte inn i to grupper:

Myke råvarer

Dette er råvarer som stammer fra landbruket, og som er dyrket snarere enn utvunnet. Myke råvarer er ofte svært volatile på kort sikt, ettersom de påvirkes av vekstsesonger, vær og ødeleggelser som kan gi brå og dramatiske utslag i prisene.

Harde råvarer

Disse blir generelt utvunnet fra jorden eller hentet ut fra andre naturressurser. Harde råvarer er typisk enklere å håndtere og transportere enn myke råvarer, og de lar seg enklere integrere i den industrielle prosessen.

Du kan også se råvarer klassifisert etter sektor:

 • Energi (olje og gass)
 • Metall (gull, sølv, kobber, bly osv.)
 • Landbruk (hvete, kaffe, husdyrbestander osv.)

Spørsmål

Er det følgende en hard eller myk råvare?

Appelsinjuice
 • a Hard
 • b Myk

Korrekt

Ikke korrekt

Appelsinjuice er en myk råvare
Vis svar

Spørsmål

Er det følgende en hard eller myk råvare?

Brent Crude Oil
 • a Hard
 • b Myk

Korrekt

Ikke korrekt

Brent Crude Oil er en hard råvare
Vis svar

Spørsmål

Er det følgende en hard eller myk råvare?

Palladium
 • a Hard
 • b Myk

Korrekt

Ikke korrekt

Palladium er en hard råvare
Vis svar

Spørsmål

Er det følgende en hard eller myk råvare?

Soyabønner
 • a Hard
 • b Myk

Korrekt

Ikke korrekt

Soyabønner er en myk råvare
Vis svar

Hvordan omsettes råvarer?

Råvarer blir omsatt på to hovedmåter:

Spotmarkedet

Spotmarkedet er stedet der finansielle eiendeler blir solgt mot kontant betaling og levert umiddelbart. Hvis du trenger en råvare levert med én gang er det spotmarkedet du må oppsøke.

La oss si at du har en bedrift som produserer industrirør. Du har akkurat mottatt en bestilling på en stor mengde kobberrør, men har ikke flere slike igjen på lager. Du trenger kobberet med én gang, og den beste løsningen er da å kjøpe det på spotmarkedet.

Spotmarkedet er også stedet du ville oppsøkt hvis du var eier av et gruveselskap og hadde en del kobber du gjerne ville blitt av med så raskt som mulig.

På grunn av de store mengdene råvarer som skifter hender og disse handlenes globale natur benytter spotmarkedet fastsatte standarder som gjør at tradere kan kjøpe og selge råvarer raskt uten behov for visuell inspeksjon.

Futures-markedet

Futures-markedet er et sted der kjøpere og selgere inngår avtale om at en gitt mengde av en råvare skal skifte hender på en fastsatt dato i fremtiden til en pris som er bestemt på avtaletidspunktet.

De aktuelle eiendelene blir ikke fysisk omsatt på det regulerte markedet, så deltakerne kjøper og selger futures-kontrakter i stedet. Dette gjør det mulig for tradere å spekulere i prisen på råvarer uten noen gang å være nødt til å eie dem, ettersom kontraktene kan selges eller avsluttes i tidsrommet før den faktiske leveringsdatoen.

Dette er nyttig hvis du for eksempel ønsker å trade på prisen på storfe, men ikke ønsker å få flere bølinger med levende kyr levert på døren om et par måneders tid.

Selv om enkeltpersoner og selskaper ofte bruker futures-kontrakter med sikte på å utveksle fysiske råvarer på et senere tidspunkt, blir de aller oftest brukt til spekulasjons- og sikringsformål.

Det er også verdt å merke seg at prisene på futures-kontrakter som regel er forskjellige fra prisene som gjelder når man kjøper og selger en identisk mengde av den samme råvaren på spotmarkedet. Dette skyldes at selgeren må ta hensyn til fremtidige risikoer og utgifter, som kostnadene forbundet med å lagre råvaren og transportere den til kjøperen. Av denne grunn verdsettes futures-kontrakter til forward prices og ikke til spotpriser.

Hvem trader med råvare-futures?

De som handler med råvare-futures, kan deles inn i fire hovedtyper:

Produsenter

Dette er selskaper/enkeltpersoner som produserer eller utvinner råvarer og inngår futures-kontrakter for å veie opp for risikoen som er forbundet med fremtidige prissvingninger. Hvis du er en kaffebonde, for eksempel, og du avtaler å selge avlingen din til en bestemt pris på en bestemt dato, så vil du ha en garantert inntekt på den datoen selv om prisene på kaffe skulle rase i mellomtiden.

Spekulanter

Dette er tradere som utelukkende søker å oppnå gevinst ved å utnytte bevegelser i råvareprisene. De er generelt ikke interessert i selv å eie den fysiske råvaren.

Hedgere

dette er investorer med lang eller middels lang tidshorisont som inkluderer råvarer i porteføljen sin som en beskyttelse mot fall i verdien av andre verdipapirer. Råvarer har en tendens til å bevege seg i motsatt retning (eller i det minste helt uavhengig) av bevegelsene til en del aksjer og obligasjoner.
Dersom aksjemarkedet for eksempel skulle oppleve et krakk, vil investorer som sitter på råvarer, komme bedre ut av det enn dem som bare har aksjer i porteføljen sin. Gull blir betraktet som en særlig trygg havn av mange, og er et populært investeringsobjekt når aksjemarkedet er ustabilt.

Meglere

Dette er selskaper eller enkeltpersoner som kjøper og selger råvarekontrakter på vegne av kundene sine.

Sammendrag av leksjon

 • Råvarer er fysiske eiendeler som blir utvunnet, dyrket eller hentet ut fra naturen
 • De kan være myke råvarer (landbruksprodukter) eller harde råvarer (energi og metaller)
 • De handles på enten spot- eller futures-markedet
 • Spotmarkedet retter seg i hovedsak mot dem som ønsker å kjøpe og selge den fysiske varen, mens futures-markedet domineres av spekulanter og hedgere
Leksjon fullført