Gå direkte til innhold

Kostnader og avgifter for børshandlede produkter

Ingen kurtasje1 i tillegg til konkurransedyktige kurser – det er vår forpliktelse til deg, uansett hvilket børshandlet produkt du velger. Vi mener nemlig at fokuset skal være på det som virkelig betyr noe: tradingen din

Start å trade i dag. Ring 22 400 240 eller send e-post til kundeservice@ig.com. Vi er her for deg døgnet rundt fra kl. 09 på lørdag til 23 på fredag.

Kontakt oss: 22 400 200

Start å trade i dag. Ring 22 400 240 eller send e-post til kundeservice@ig.com. Vi er her for deg døgnet rundt fra kl. 09 på lørdag til 23 på fredag.

Kontakt oss: 22 400 200

Børshandlede produkter er komplekse finansielle instrumenter. Trading av disse finansielle instrumentene innebærer en høy risiko for å tape penger raskt.

Hvor mye koster det trade Turbo24 hos oss?

Vi belaster ingenting i kurtasje på Turbo24 trades med en nominell verdi (posisjonsverdi) på 300 € eller mer – samtidig som vi leverer service og effektivitet på høyeste nivå.

På trades med en nominell verdi på mindre enn 300 € betaler du kun kurtasje på 3 € – en liten kostnad for å sikre bærekraften av tilbudet vårt på Turbo24.

Prissetting av Turbo24

Det opprinnelige innskuddet

For å plassere en trade vil utlegget være kjøpsprisen multiplisert med antall turboer du kjøper. På ordrevinduet vil dette vises som «posisjonsverdi».

Kjøpsprisen er basert på forskjellen mellom den underliggende markedsprisen og ditt valgte knock-out-nivå, pluss en liten premie for risikobeskyttelse (forklart nedenfor). Du vil få denne premien tilbake, med mindre traden blir utslått. Siden premien er automatisk inkludert i prisen på turboen din, trenger du aldri betale mer enn det opprinnelige innskuddet ditt.2

Få vite utlegget ditt på forhånd

For ekstra trygghet kan du beregne prisen for posisjonene dine før du forplikter deg til å bruke dem på vår plattforms innebygde turbokalkulator.

Video poster image

Prisdetaljer å huske på

Prisen du betaler for din Turbo24 inkluderer enkelte kostnader og justeringer, som forklart under.

Daglig finansieringskostnad

Den daglige finansieringskostnaden er gebyret du betaler for å holde turbotradingen åpen etter 23:00 norsk tid.

Ettersom Turbo24 er et giret produkt vil det i praksis involvere et lån av et produkts verdi til deg. Det betyr at du betaler et lite beløp for å holde posisjonen åpen over natten. Dette vises som en liten daglig justering på knock-out-nivået ditt.

Klikk på hvert marked for å se hvordan finansiering over natten beregnes.

 • Valuta
 • Indekser
 • Råvarer
 • Aksjer
 • Kryptovaluta

Valuta

Kostnaden for å holde posisjonen over natten er gjort rede for ved en liten daglig justering til knock-out-nivået ditt til en rate på 4 % per år med relevant tom-next-rente eller rentesats lagt til eller trukket fra.

På en lang Turbo24 vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short Turbo24 betyr at den faller.

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på valtua:
Dalig finansieringskostnad = (tom-next rente / SF) + [knock-out nivå x (finansieringsgebyr x (n/ 365))]

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på valtua:
Dalig finansieringskostnad = (tom-next rente / SF) – [knock-out nivå x (finansieringsgebyr x (n / 365))]

Skaleringsfaktor (SF) = 1000 (default) eller 100 (for USD/JPY, GBP/JPY og EUR/JPY)

Finansieringsgebyr = 4 %

n = 1 for mandag til torsdag
n = 3 for fredag

Indekser

Den daglige finansieringskostnaden blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer kl. 23.02 (norsk tid).

På en lang Turbo24 vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short Turbo24 betyr at den faller.

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på indeks:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(renter + spread justering) / (100 x valutadager i et år)] + (finansieringskostnad / 365)} – utbyttemengde3

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på indeks:
Dalig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(renter + spreadjustering) / (100 x valutadager i et år)] – (finansieringskostnad / 365)} – utbyttemengde3

Rente = alternativ referanserente (ARR) avhengig av valutaen i det underliggende markedet det trades i, som vist i tabellen under.

Spread-justering = justering på én måned foreslått av International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Du finner mer informasjon om dette på siden vår om IBOR-overgangen.

Valuta ARR Spreadjustering (%)
GBP SONIA 0,0326
USD SOFR 0,11448
EUR ESTR 0,0456
CHF SARON -0,0571
JPY TONA -0,02923

Valutadager i et år = 365 dager for GBP, SGD, CNH og ZAR; 360 dager for alle andre valutaer

Finansieringsgebyr = 3.5%

Eksempel:

Knock-out nivå: 10,000
SONIA: 0.45%
GBP spreadjustering: 0.0326%
Finansieringsgebyr: 3.5%

Daglig finansieringskostnad for lange turbowarranter: 10,000 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] + (0.035 / 365)}
Daglig finansieringskostnad for korte turbowarranter: 10,000 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] – (0.035 / 365)}

Råvarer

Den daglige finansieringskostnaden blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer kl. 23.02 (norsk tid).

På en lang Turbo24 vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short Turbo24 betyr at den faller.

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på olje:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsgebyr / 365)4

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på olje:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x (finansieringsgebyr / 365)4

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på gull:
Finansieringsgebyr over natten = knock-out nivå x {[(renter + spread justering) / (100 x valutadager i et år)] + (finansieringsgebyr / 365)}

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på gull:
Finansieringsgebyr over natten = knock-out nivå x {[(renter + spread justering) / (100 x valutadager i et år)] – (finansieringsgebyr / 365)}

Rente = alterntiv referanse rente (ARR) avhengig av valutaen i det underliggende markedet det trades i.

Spread-justering = justering på én måned foreslått av International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Du finner mer informasjon om dette på siden vår om IBOR-overgangen.

Finansieringsgebyr = 3,5 % til Brent crude og US Light Crude, 4 % til gull

Aksjer

Den daglige finansieringskostnaden blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer kl. 23.02 (norsk tid).

På en lang Turbo24 vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short Turbo24 betyr at den faller.

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på aksjer:
Daglig finansieringskostnad = knock-out-nivå x{[(renter + spread justering) / (100 x valutadager i et år)] + (finansieringskostnad / 365)} - (0,85 x utbyttemengde)3

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på aksjer:
Dalig finansieringskostnad = knock-out-nivå x {[(renter + spreadjustering) / (100 x valutadager i et år)] – (finansieringskostnad / 365)} – utbyttemengde3

Rente = alternativ referanserente (ARR) avhengig av valutaen i det underliggende markedet det trades i, som vist i tabellen under.

Spread-justering = justering på én måned foreslått av International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Du finner mer informasjon om dette på siden vår om IBOR-overgangen.

Valuta ARR Spreadjustering (%)
GBP SONIA 0,0326
USD SOFR 0,11448
EUR ESTR 0,0456
CHF SARON -0,0571
JPY TONA -0,02923

Finansieringsgebyr = 5 %

Eksempel

Knock-out-nivå: 90
SONIA: 0,45 %
GBP-spreadjustering: 0,0326 %
Finansieringsgebyr: 5 %

Finansieringsgebyr over natten for lange turbowarranter: 90 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] + (0.05 / 365)}
Finansieringsgebyr over natten for korte turbowarranter: 90 x {[(0.45 + 0.0326) / (100 x 365)] – (0.05 / 365)}

Den daglige finansieringskostnaden blir gjort rede for gjennom en liten daglig justering i knock-out-nivået ditt som skjer kl. 23.02 (norsk tid).

På en lang Turbo24 vil knock-out-justeringen føre til at knock-out-nivået ditt beveger seg oppover over tid, mens det for en short Turbo24 betyr at den faller.

Følgende utregning gjelder for lange turbowarranter på kryptovaluta:
Finansieringsbeløp over natten = knock-out nivå x [(IG-gebyr/ (100 x 365)) + (finansieringsgebyr / 365)]

Følgende utregning gjelder for korte turbowarranter på kryptovaluta:
Finansieringsbeløp over natten = knock-out nivå x [(IG-gebyr/ (100 x 365)) – (finansieringsgebyr / 365)]

IG-gebyr = 10 prosent for både lange og korte turbowarranter

Finansieringsgebyr = 15%

Eksempel

Knock-out-nivå: 10 000
IG-gebyr: 10 prosent for både lange og korte turbowarranter
Finansieringsgebyr: 15%

Finansieringsgebyr over natten for lange turbowarranter: 10,000 x [(10 / (100 x 365)) + (0.15 / 365)]
Finansieringsgebyr over natten for korte turbowarranter: 10,000 x [(10 / (100 x 365)) – (0.15 / 365)]

Premie for risikobeskyttelse

For å begrense risikoen av forhåndsutlegget, kommer turboer med en innebygd beskyttelse i form av knock-out nivåer. Du velger knock-out-nivået ditt før du plasserer hver trade, og det bestemmer hvor traden din vil stenge dersom markedet jobber mot deg.

Du betaler en liten premie for denne beskyttelsen som legges til prisen for turbowarranten av market maker. Det er en del av utlegget for å åpne posisjonen og ikke en separat avgift. Du vil få hele dette beløpet tilbake - pluss eller minus gevinst eller tap - dersom du avslutter din trade den samme dagen uten å bli knocked-out.

Video poster image

Utbytte justeringer

På samme måte som knock-out-nivået vil variere på grunn av kostnaden for finansiering over natten, kan det også bevege seg som et resultat av utbetalinger av utbytte dersom Turbo24 er knyttet til resultatene av en underliggende egenkapital eller indeks. Denne justeringen kan øke verdien til turboprisen for long-posisjoner og redusere den for short-posisjoner.

Spreader

Spread for Turbo24 er basert på priser hentet fra Spectrum, den multiliterale handelsplattformen (MTF) hvor turboer er notert. Når du trader turboer vil du kunne se ordreboken og velge mellom en rekke av disse prisene - til og med plassere en ordre i en spread dersom du vil prøve deg på en bedre avtale.

Spread for Turbo24 er inkludert i kursen for verdipapir, som er det du totalt kan forvente å betale for en turbo trade.2

Åpne en konto for børshandlede produkter på nett – det er raskt og enkelt

Åpne en konto for børshandlede produkter på nett – det er raskt og enkelt

Trade på en revolusjonerende plattform

Turbo24 er notert og tradet på Spectrum, en multilateral handelsplattform (MTF) spesielt designet for å tilby likviditet til ikke-profesjonelle tradere.

Responder raskere med kraftig teknologi

Plattformen og appene våre er intuitive og responsive slik at trading-muligheter alltid er innenfor rekkevide.

Føl deg trygg med en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring er vi stolte over å kunne tilby en markedsledende service

Det er kjapt og enkelt å åpne en konto

Det er kjapt og enkelt å åpne en konto

Trade på en revolusjonerende plattform

Turbo24 er notert og tradet på Spectrum, en multilateral handelsplattform (MTF) spesielt designet for å tilby likviditet til ikke-profesjonelle tradere.

Responder raskere med kraftig teknologi

Plattformen og appene våre er intuitive og responsive slik at trading-muligheter alltid er innenfor rekkevide.

Føl deg trygg med en pålitelig leverandør

Med 45 års erfaring er vi stolte over å kunne tilby en markedsledende service

Velg IG som din turboleverandør

Dra nytte av lave kostnader og døgnåpen kundeservice - alt fra en global leder innen nettbasert trading med 45 års erfaring.

Velg IG som din turboleverandør

Dra nytte av lave kostnader og døgnåpen kundeservice - alt fra en global leder innen nettbasert trading med 45 års erfaring.

Turbo24 kostnader oppsummert

Her er en praktisk liste over kostnadene du bør vurdere når du trader turboer med oss:

 • Grunnutlegg (posisjonsverdi): kjøpesum x antall turboer
 • Kurtasje: 0 € for trading med Turbo24 til en verdi av 300 € eller mer, ellers 3 €
 • Finansieringskostnad over natten: en knock-out justering, betales hvis du holder posisjonene dine åpne etter 23:00 CET (norsk tid)
 • Premie for risikobeskyttelse: en innebygd kostnad for beskyttelse mot markedsgap – gis tilbake til deg i sin helhet hvis du avslutter en posisjon uten at knock-out-nivået brytes
 • Utbyttejusteringer: en bevegelse i knock-out-nivået når det utbetales utbytte på en underliggende egenkapital eller indeks
 • Spreads: hentet fra prisene til Spectrum og inkludert i utlegget ditt for en Turbo24-trade

Hvor mye koster det å trade bull & bear-sertifikater hos oss?

Du betaler absolutt ingen kurtasje på trading med bull & bear-sertifikater.1


Prissetting for bull & bear-sertifikater

Alle posisjoner med Bull & Bear er kurtasjefrie, og det er ingen IG-spesifikke kostnader når du kjøper eller selger bull & bear-sertifikater.1 Dette er fordi bull & bear-sertifikater, selv om de trades på vår plattform, er utstedt av Societe Generale.

Du finner informasjon om eventuelle kostnader som skal betales for et spesifikt bull & bear-sertifikat i nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) for det bull & bear-sertifikatet, som du bør lese før du plasserer en trade. Du har tilgang til KID-et via ordrevinduet eller på nettstedet til Spectrum, hvor bull & bear-sertifikatet vi tilbyr er notert.

Prisvinnende service

Vi sørger for at pengene dine jobber hardere slik at du ikke trenger det. Vi har flere ganger blitt anerkjent av bransjen vår, både for tjenestene og teknologien vi leverer.

Capacità di innovazione
Italian Certificate Awards

Miglior certificato a leva
Italian Certificate Awards

Certificato dell'anno
Italian Certificate Awards

Best Stocks and
Shares ISA Provider

Online Personal Wealth Awards

Best Multi
Platform Provider

ADVFN International Financial Awards

Best Finance App
ADVFN International Financial Awards

Capacità di innovazione
Italian Certificate
Awards

Best for Forex Trading
Investopedia
Online Brokers Awards

#1 Overall Broker
ForexBrokers.com Annual Review

Best Stocks and
Shares ISA Provider

Online Personal Wealth Awards

Best Multi
Platform Provider

ADVFN International Financial Awards

Best Finance App
ADVFN International Financial Awards

Forex Brokers kompenseres av IG for markedsføring

Ofte stilte spørsmål

Hva er en multilateral handelsfasilitet (MTF)?

MTF er en markedsplass som elektronisk legger til grunn utvekslingen av finansielle instrumenter mellom flere parter (både kjøpere og selgere).

De børshandlede produktene våre er notert hos Spectrum – en MTF basert i Frankfurt, Tyskland.

Hva er en market maker?

En market maker er et selskap eller et individ som innehar beholdning av, og trader, i et omsettelig aktivum (eller aktiva). De oppgir en kjøp- og salgspris og utfører deretter en rask trade til disse prisene, noe som bidrar til å skape en enkel måte å trade på.

Hva er spreaden?

For Turbo24 hentes salgs- og kjøpskursene fra Spectrum, en multilateral handelsplattform (MTF) der verdipapirene er notert. Du har imidlertid tilgang til å se alle tilgjengelige priser i Spectrums ordrebok, og kan velge å plassere dine ordre i spreaden.

Er det en kostnad for valutakonvertering?

Alle våre markeder for børshandlede produkter tilbys i euro, så hvis kontoen din er i euro, trenger du ikke å veksle gevinsten din etter du har tradet børshandlede produkter.

Hva er tom-next satser?

Tom-next er renten som brukes til å regne ut finansieringsjusteringen når en valutaposisjon holdes over natten. Det er en standardsats innenfor bransjen og hentes fra satsen på renteforskjellene mellom valutapar og markedsforventninger om renteendringene.

Finnes det noen kontoavgifter?

Du betaler ingen kontogebyrer på din konto for børshandlede produkter hos oss.

Gå videre til ...

Lær hvordan du får tilgang til muligheter døgnet rundt med Turbo24.5

Oppdag funksjonene til denne banebrytende turbowarranten.

Les mer om turbowarranter og hvordan de fungerer.

1 Alle posisjoner med Turbo24 som har en nominell verdi på 300 € og over er kurtasjefrie. Alle posisjoner med Bull & Bear og Warranter er kurtasjefrie. Øvrige kostnader tilkommer.
2 For Turbo24 på Italy 40-indeksen og italienske aksjer, gjelder den italienske transaksjonsskatten (IFTT).
3 Beløpet for utbytte trekkes kun fra knock-out-nivået på sluttdatoen.
4 Turbofutures-kontrakter på olje kan være underlagt en rollover justering, som kalkuleres ved å trekke fra den nye kontraktsprisen fra den nåværende kontraktsprisen. Når den daglige finansieringskostnaden bestemmes vil rollover justeringen trekkes fra knock-out-nivået. Dersom den nye kontraktsprisen derimot er høyere enn den nåværende kontraktsprisen, vil rollover-justeringen legges til knock-out-nivået.
5Alle turbowarranter kan trades 24/5, med unntak av aksjer og visse indekser (som Hong Kong HS50), som følger åpningstidene til den relevante referansebørsen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig her.