CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 71 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.

Hvordan trade vanilla-opsjoner?

Vanilla-opsjoner er en type finansielle derivater i kontraktsform. Kjøp av vanilla-opsjoner gir deg retten til å kjøpe eller selge det underliggende markedet til en forhåndsbestemt pris på en forhåndsbestemt dato. Oppdag hvordan du kan trade vanilla-opsjoner i fem trinn, fra å lære om faktorene som påvirker kursen til å plassere din første trade.

Opsjoner er komplekse finansielle instrumenter og du risikerer kapitalen din. Tap kan forekomme ekstremt raskt.

Ring 22 400 200 eller send e-post til info.no@ig.com for å snakke med oss om å åpne en tradingkonto.

Kontakt oss: 22 400 200

Trinn for å trade vanilla-opsjoner

Du kan bruke vanilla-opsjoner for å utnytte muligheter i både stigende og fallende markeder, og prisingen deres betyr at de er ideelle for en rekke unike strategier innen trading.

Følg disse fem trinnene for å komme i gang med vanilla-opsjoner:

  1. Finn ut hva som beveger kursene til vanilla-opsjoner
  2. Lær forskjellen mellom kjøp og salg
  3. Velge en tradingstrategi
  4. Åpne en konto og gjør et innskudd
  5. Åpne din første posisjon

1. Finn ut hva som beveger kursene til vanilla-opsjoner

Kursen til en vanilla-opsjon, kjent som Opsjonspremien, beveger seg ikke på samme måte som kursen til en CFD eller til IGs barriers. Heller enn å bevege seg en-for-en med kursen til det underliggende er det en rekke faktorer som påvirker kursene til vanilla-opsjoner. De tre viktigste faktorene er:

  1. Nivået på det underliggende markedet
  2. Tiden frem til opsjonens forfallsdato
  3. Volatiliteten på det underliggende markedet

Målenhetene ved disse faktorene blir referert til som «the Greeks» og kan hjelpe deg å regne ut risikoene involvert ved hver av disse. De tre viktigste er:

Delta

Delta måler en vanilla-opsjons følsomhet til den underliggende kursen. Delta hjelper deg å regne ut hvor mange punkter verdien på opsjonen din vil bevege seg for hvert en-for-en bevegelse i det underliggende, forutsatt at alle andre faktorer forblir de samme.

Vega

Vega måler en opsjons følsomhet i forhold til volatiliteten i det underliggende markedet, eller hvor mye en opsjon vil bevege seg for hvert 1 % endring i volatiliteten. Dette vil vanligvis være høyere jo lengre tid det er til forfallsdatoen, og høyere volatilitet vil vanligvis presse verdien til opsjonen opp.

Theta

Theta måler tidsverdien til en vanilla-opsjon, som vil si hvor mye en opsjon taper i verdi jo nærmere forfallsdatoen den kommer, forutsatt at alle andre faktorer forblir like. Jo høyere Thetaen til opsjonen er, jo større sannsynlighet er det for at den vil tape verdi etterhvert som tiden går.

Før du trader vanilla-opsjoner er det viktig å forstå disse faktorene, så vær sikker å finne ut hvordan prisingen på vanilla-opsjoner fungerer.

2. Lær forskjellen mellom kjøp og salg

Kompleksiteten ved prising betyr at vanilla-opsjoner det kan være et vanskelig produkt å forutse og forstå. Før du trader vanilla-opsjoner er det viktig å forstå disse faktorene, derfor er det viktig å finne ut hvordan prisingen på vanilla-opsjoner fungerer.

Med det sagt er det ganske enkelt å regne ut risikoen din ved kjøp av en vanilla-opsjon. Ved kjøp av en vanilla-opsjon betaler du en opsjonspremie for å åpne posisjonen. Dette er maksimumsbeløpet du kan tape. Du vil også betale en liten kurtasje ved åpning og lukking av traden din.

Det å selge vanilla-opsjoner fører med seg en mye høyere risikoprofil. Når du selger en opsjon betaler du en kurtasje, på lik linje som når du kjøper, men istedenfor å betale en premie mottar du en. Dette gir deg plikten til å kjøpe eller selge det underliggende til strike-prisen, og det er umulig å forutse hvor langt forbi striken det underliggende er når den forfaller. Du vil også betale marginkrav for å åpne og opprettholde posisjonen din.

Ved salg av put-opsjoner kan markedet potensielt bevege seg helt ned til null. Ved salg av call-opsjoner er risikopotensialet ubegrenset siden det ikke finnes noen grense for hvor langt forbi striken det underliggende kan bevege seg.

3. Velg en tradingstrategi for vanilla-opsjoner

Den enkleste strategien for opsjonshandel er rett og slett å kjøpe en call eller put avhengig av om markedet er i en stigende (bullish) eller fallende (bearish) trend. Du kan bruke strategier for vanilla-opsjoner til å nå en rekke mål siden kursen på vanilla-opsjoner blir påvirket av mer enn bare nivået på det underliggende markedet.

Hedge investeringene dine

Kjøp av en put-opsjon på aktiva som du allerede eier kalles en married put. Du vil bruke den til å hedge investeringene dine mot potensielle nedadgående trender, om kursen på aktivumet faller vil fortjenesten din på en put hjelpe deg å begrense tapet ditt. Skulle markedet skifte retning taper du kun premien du betalte for å åpne opsjonsposisjonen din.

Trade på volatilitet

Kjøp en identisk call- og put-opsjon (samme marked, strike-pris og forfallsdato) og du har skapt en long straddle. Du gjør dette om du forventer høy volatilitet, men er usikker på hvilken vei markedet vil bevege seg. Du får gevinst når det underliggende har beveget seg nok til å dekke kostnadene av begge premiene dine.

Begrens utleggene dine

Hvis du er moderat bullish på et marked så kan du redusere premien du betalte på en trade med en bull-call-spread. Dette vil si å kjøpe en call på et marked for så å selge denne på det samme markedet til en høyere strike. Premien mottatt fra den solgte call-opsjonen reduserer dine begynnende utlegg, men begrenser også dine potensielle gevinster hvis markedet beveger seg forbi den høyere striken.

4. Åpne en opsjonskonto og gjør et innskudd

Du kan enkelt og smart søke om en tradingkonto for opsjoner hos IG. Å registrere seg tar ikke mer enn et par minutter, den tillater deg å trade både vanillaopsjoner og barriers.

Etter du har svart på noen spørsmål angående erfaringen din og vi har verifisert identiteten din vil du kunne logge inn og gjøre innskudd med midlene du ønsker å trade for. Det er flere måter du kan gjøre et innskudd på, gjennom et kredittkort, debitkort eller PayPal.

Gjennom en risikofri demokonto kan du gjøre deg kjent med hvordan vanilla-opsjoner fungerer. Med 100 000 NOK i virtuelle midler kan du øve deg på å handle vanillaopsjoner og barriers, uten forpliktelsen om å måtte åpne en livekonto.

5. Åpne din første posisjon

Du vet nå hvordan vanilla-opsjoner fungerer, har valgt ut strategien din og gjort et innskudd på en opsjons-tradingkonto. Du er nå klar for å plassere din første trade. IGs plattform gjør det mulig for deg å spekulere på markeder som stiger og faller gjennom kjøp og salg av både calls og puts innen vanilla-opsjoner. Det er en av hovedfordelene ved å handle opsjoner.

Kostnaden av å åpne traden din ved kjøp er opsjonpremien ganget med tradestørrelsen. La oss si at FTSE 100 ligger på 7 400, og du kjøper en FTSE 100 call-opsjon med en premie til 59/65 og en strike til 7 500. En kontrakt er verdt 1 £ som vil si du må betale 65 £ for en åpen posisjon, som er maksimumsbeløpet du kan tape om opsjonen forfaller uten verdi. Du må også betale 10 p i kurtasje.

Om FTSE beveger seg over 7 500 før forfall, har opsjonen din «realverdi» og sies å være «in-the-money». Om den forfaller over 7 565,1 tjener du tilbake premien din og går i profitt. Skulle opsjonspremien din bevege seg over hva du betalte for den før forfall, for eksempel om FTSE beveger seg i din favør og opsjonens tidsverdi er høy, eller om volatiliteten øker, kan du også stenge posisjonen din tidligere for å få en gevinst.

Når du åpner ved å selge en vanilla-opsjon kommer vi til å gi deg premien på forhånd ved å overføre midlene inn på kontoen din. Dette er din maksimale gevinst når du selger en vanilla-opsjon.

På vår webplattform kan du lett overvåke alle posisjonene dine. Alle IGs vanilla-opsjoner blir gjort opp kontant når de forfaller.

Ofte stilte spørsmål

Ja, vanilla-opsjoner er en type finansielle derivater. Dette betyr at når du trader vanilla-opsjoner trader du et produkt som er basert på et underliggende marked, heller enn å eie aktiva som er assosiert med det markedet. Det gir deg muligheten til å få fordeler av giring og markeder som stiger og faller.

Hos IG kan du bruke vanilla-opsjoner til å ta posisjoner på et utvalg av valutapar, internasjonale aksjeindekser og råvarer.

Du kan trade IGs vanilla-opsjoner på vår webplattform og mobile apper.

Opsjonskontrakter kan deles inn i to typer: calls og puts. Når du trader IGs vanilla-opsjoner kan du kjøpe og selge begge typene. Kjøp av en call gir deg retten, men ikke plikten, til å kjøpe det underliggende aktivumet på et visst prisnivå før en viss dato. Kjøp av en put gir deg retten til å selge. Salg av en call gir deg plikt til å selge, og salg av en put gir deg plikt til å kjøpe.

Innenfor opsjonstrading (også kalt opsjonshandel eller optionstrading) med vanilla-opsjoner er strike-prisen den prisen som er forhåndsdefinert og hvor opsjonen kan innløses. Ved kjøp av en vanilla-opsjon er det ved dette nivået du får rett til å kjøpe eller selge det underliggende markedet. Ved salg så blir dette nivået hvor du har en plikt til å kjøpe eller selge det underliggende.

Si at du har kjøpt én kontrakt av FTSE 100 call-opsjon med forfallsdato i mars, med en strike-pris på 7 400. Om kursen på FTSE er over 7 400 ved forfall vil dette være nok til å dekke premien du betalte ved å åpne posisjonen. Nå kan du bruke retten din til å kjøpe under markedskursen og ta den assosierte gevinsten. Om FTSE-kursen ikke overstiger striken ved forfall taper du premien du betalte for å kjøpe opsjonen.

Oppdag opsjonstrading hos IG

Les mer om fordelene ved opsjonstrading (også kalt opsjonshandel eller optionstrading) og se hvordan du kan starte å trade hos IG.

Kanskje du også er interessert i...

Sammenlign fordelene og funksjonene ved disse to måtene å trade på, for deretter å bestemme hvilken som passer deg best.

Oppdag alt du trenger å vite om barriers, som du kan trade samtidig med vanilla-opsjoner gjennom en tradingkonto for opsjoner hos IG.

Lær deg trinnene til hvordan du kan trade barriers, fra hvordan de fungerer til å plassere din første posisjon.