Aandelen

Prijsstelling

Waarom bewegen aandelenprijzen?

Aandelenprijzen kunnen maandenlang vrij stabiel blijven, of juist snel bewegen. De mate waarin een aandeel schommelt, wordt ook wel de volatiliteit genoemd.

Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de volatiliteit:

Vraag en aanbod
Als meer investeerders een aandeel willen kopen dan verkopen, zal de prijs stijgen omdat er meer vraag is naar het aandeel. (Anders gezegd: de ‘vraag’ is groter dan ‘het aanbod’). Omgekeerd zal de prijs dalen als er meer aanbod is dan vraag.

Verdiensten
Dit zijn de bedrijfswinsten. Als de verdiensten hoger zijn dan verwacht, zal de aandelenprijs waarschijnlijk stijgen. Als de verdiensten tegenvallen, zal de aandelenprijs waarschijnlijk dalen.

Sentiment
Wellicht de meest complexe en belangrijkste factor van de aandelenprijs. Aandelenprijzen reageren in het algemeen het sterkste op verwachtingen over de toekomstige bedrijfsprestaties. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op een aantal factoren, zoals aankomende industriële wetgevingen, het consumentenvertrouwen in het management van het bedrijf of de algemene economische situatie.

arrows-moving-up

Bied- en laatprijs

In de aandelenhandel is de prijs die u betaalt als u een aandeel koopt de laatprijs en de prijs die u ontvangt als u het aandeel verkoopt de biedprijs

De laatprijs is altijd hoger dan de biedprijs, dus is het de taak van de aandelenbeurs om het kopen en verkopen te faciliteren door deze twee prijzen te coördineren.

Het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs wordt ook de spread genoemd. De grootte van de spread is een vrij betrouwbare graadmeter van de liquiditeit van het aandeel: hoe kleiner de spread, hoe meer liquide het aandeel waarschijnlijk is.

Omdat prijzen voortdurend bewegen, kan het voorkomen dat u bij het plaatsen van een marktorder niet precies weet wat voor prijs u zult betalen of ontvangen tenzij u een specifieke stop- of limietorder plaatst.