Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is de VIX en hoe handelt u hierin?

De volatiliteitsindex, of VIX,1 is een van de meest gebruikte barometers voor marktsentiment. Voor traders is de VIX niet alleen een nuttig instrument voor risicobeoordeling, maar biedt ook de mogelijkheid om zelf te profiteren van volatiliteit. Ontdek hoe u de VIX kunt traden, inclusief voorbeelden van volatiliteitshandel en hoe de short te gaan met de VIX.

Geïnteresseerd in handelen in de VIX met IG?

Begin vandaag nog met traden. Bel +31 20-794 6610 of stuur een e-mail naar info.nl@ig.com om het openen van een rekening te bespreken. We staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 uur tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Wat is de VIX?

De VIX is een real-time volatiliteitsindex die gecreëerd is door de Chicago Board Options Exchange (CBOE). Het was de eerste benchmark die marktverwachtingen over volatiliteit meet. De index is toekomstgericht, wat betekent dat hij alleen de impliciete volatiliteit van de S&P 500 (SPX) voor de komende 30 dagen laat zien.

De VIX wordt berekend aan de hand van de prijzen van de SPX-indexopties en wordt uitgedrukt in een percentage. Als de waarde van de VIX stijgt, is het waarschijnlijk dat de S&P 500 daalt, en als de waarde van de VIX daalt, is het waarschijnlijk dat de S&P 500 stabiel blijft.

Hoewel de VIX alleen de volatiliteit van de S&P 500 meet, wordt hij vaak gebruikt als benchmark voor de gehele Amerikaanse aandelenmarkt. De prijs van opties wordt beschouwd als een goede maatstaf voor volatiliteit. Dit is omdat als de markt zich ergens zorgen over maakt, traders de neiging hebben om opties te gaan kopen, waardoor de prijzen hiervan stijgen. Daarom wordt de VIX ook wel de angstindex genoemd, omdat deze index de mate van angst en stress van de markt meet.

De volatiliteit op een bepaald moment is niet van tevoren bekend, dus de VIX kan het beste worden gebruikt in combinatie met historische analyse van de steun- en weerstandsniveaus.

Waarom handelen in de VIX?

Met de VIX verbonden instrumenten hebben een sterke negatieve correlatie met de aandelenmarkt. Hierdoor zijn ze onder traders populair geworden voor diversificatie en hedging, maar ook voor pure speculatie.

Door een positie in te nemen op de VIX, zou u potentieel andere aandelenposities in uw portefeuille in evenwicht kunnen brengen en uw marktexposure kunnen afdekken.

Laten we zeggen dat u een longpositie hebt op de aandelen van een Amerikaans bedrijf dat deel uitmaakt van de S&P 500. Hoewel u denkt dat het bedrijf goede lange termijn-vooruitzichten heeft, wilt u uw exposure aan een zekere mate van korte termijn-volatiliteit verminderen. U besluit een positie te openen om de VIX te kopen, met de verwachting dat de volatiliteit zal toenemen. Hierdoor kunt u deze posities in evenwicht brengen.

Als u zich vergist, en de volatiliteit niet stijgt, zou uw verlies op uw VIX-positie beperkt kunnen worden door winst op uw bestaande transactie.

Hoe in te spelen op de VIX

  1. Onderzoek hoe de VIX werkt
  2. Kies of u wilt handelen in CFD's
  3. Beslis of u long of short wilt gaan op de VIX
  4. Open een live rekening bij IG of oefen op een demo

Onderzoek hoe de VIX werkt

De VIX werkt door het volgen van de onderliggende prijs van S&P 500-opties, en niet door het volgen van de beurs zelf. Hieronder leggen wij uit wat S&P 500-opties zijn, hoe de VIX wordt berekend en wat de waarde ervan betekent.

De VIX en S&P 500-opties

De VIX meet S&P 500-opties. Dit zijn opties voor contracten waarvan de prijs gebaseerd is op de Standard & Poor's 500 - een naar kapitalisatie gewogen index van 500 aandelen in de VS. Deze opties geven de traders het recht, maar niet de verplichting, om de S&P 500 vóór een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs te verhandelen.

Een call-optie geeft u het recht om de S&P 500 voor een bepaalde prijs te kopen, en een put-optie geeft u het recht om de S&P 500 voor een bepaalde prijs te verkopen. De prijs waartegen u kiest om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen wordt de uitoefenprijs genoemd.

Hoe berekent u de VIX?

De VIX wordt in real-time berekend met behulp van de live koersen van de S&P 500-opties - dit omvat de standaard CBOE SPX-opties, die op de derde vrijdag van elke maand vervallen, en de wekelijkse CBOE SPX-opties die elke vrijdag vervallen. Om in aanmerking te komen voor de VIX-index moet een optie een vervaldatum van tussen 23 en 37 dagen hebben.

VIX rekensom

Het bepalen van de VIX is een uiterst complexe wiskundige berekening, maar het is voor een handelaar niet noodzakelijk om deze berekening te begrijpen om in de index te handelen. De basistheorie van de berekening is echter dat door het combineren van de gewogen prijzen van meerdere S&P 500 put- en callopties over een breed scala aan strikeprijzen inzicht verkregen kan worden in tegen welke prijzen traders bereid zijn om de S&P 500 te kopen en te verkopen. Deze uiterste waarden zijn een schatting van de toekomstige volatiliteit van de S&P 500 ramen.

De opties die in aanmerking komen voor opname in de VIX zullen ‘at the money’ zijn, zodat ze de algemene marktperceptie laten zien van welke strikeprijzen vóór expiratie bereikt zullen worden. Dit is een aanwijzing voor het bredere marktsentiment over de richting van de marktprijs.

Inzicht verkrijgen in de VIX-waarden

Er bestaat een sterke negatieve correlatie tussen de VIX en het beursrendement. Als de VIX omhoog gaat, is het waarschijnlijk dat de koers van de S&P 500 daalt als gevolg van de toenemende angst van beleggers. Als de volatiliteitsindex daalt, zal de S&P 500 waarschijnlijk stabiel zijn en zijn beleggers relatief stressvrij. De volatiliteit van de handel is niet het hetzelfde als een marktdaling, want het is mogelijk dat de markt daalt, maar de volatiliteit laag blijft.

Volatiliteit is een maatstaf voor de beweging van de koers van een activum en niet van de prijs van het activum. Dit betekent dat wanneer u handelt in volatiliteit, u niet gericht bent op de richting van de verandering, maar op hoeveel de markt heeft bewogen, en hoe vaak er beweging is. Daarom worden de VIX-waarden in procenten uitgedrukt.

Als de VIX de afgelopen jaren onder de 20 werd verhandeld, werd de markt geacht zich in een periode van stabiliteit te bevinden, en bij een VIX met een waarde van 30 of meer werd de markt als zeer volatiel gezien.

De VIX wordt verondersteld pieken en dalen van de SPX te voorspellen: als deze waarde een extreme piek bereikt, wordt dit gezien als een teken van dreigende opwaartse druk op de S&P 500, en als de VIX een extreem dieptepunt bereikt, wordt dit gezien als een teken dat S&P 500 zal dalen. Er is zelfs een uitdrukking: ‘When the VIX is high, it's time to buy’. When the VIX is low, look out below'.

Zoals bij alle indexen, handelt u ook bij traden van VIX niet direct in een activum, omdat er geen fysieke waarde is om te kopen of te verkopen. In plaats daarvan kunt u in de VIX handelen door gebruik te maken van derivaten die ontworpen zijn om de prijs van de volatiliteitsindex te volgen.

Met IG kunt u CFD's gebruiken om een positie in te nemen op de beweging van de VIX, VIX-futures en exchange traded funds (ETF's). Bij IG maken we op elk moment gebruik van de beurskoers van de VIX. Onze prijsbepaling is hetzelfde als die van de markt, dus de prijs die u ziet is de procentuele beweging in de VIX.

Kies of u wilt handelen in CFD's

CFD-handel in de VIX

Als u de met CFD's in de VIX handelt, gaat u akkoord met het uitwisselen van het prijsverschil vanaf het moment dat u de positie heeft geopend tot het moment dat u deze sluit. Des te meer de VIX in de door u voorspelde richting beweegt, hoe meer winst u maakt, en des te meer de VIX in de tegengestelde richting beweegt, hoe meer u verliest.

Beslis of u long of short wilt gaan op de VIX

Wanneer u een positie op de VIX opent, kunt u twee basisposities innemen: long of short. Het is belangrijk om te onthouden dat traders in volatiliteit niet geïnteresseerd zijn in de vraag of de prijs van de S&P 500 gaat stijgen of dalen, omdat ze van beide ontwikkelingen kunnen profiteren. In plaats daarvan kijken ze naar hoe volatiel de markt is.

Long gaan op de VIX

De positie die u besluit in te nemen is afhankelijk van de uw verwachting van de volatiliteit. Traders die long gaan op de VIX geloven dat de volatiliteit zal toenemen en de VIX dus zal stijgen. Long gaan op de VIX is een populaire positie in tijden van financiële instabiliteit, wanneer er veel stress en onzekerheid op de markt is.

Als u na een politieke aankondiging bijvoorbeeld denkt dat de S&P 500 snel en aanzienlijk zal dalen, zou u long kunnen gaan op de volatiliteitsindex. Dit kunt u doen door een positie te openen om de VIX te kopen.

Als er sprake zou zijn van volatiliteit, zou uw voorspelling juist zijn en maakt u winst. Maar als u een long positie heeft ingenomen en er geen volatiliteit op de markt is, dan zou uw positie verlies lijden.

De VIX volatiliteitsindex zou kunnen stijgen wanneer de S&P 500 aanzienlijk daalt.

De VIX-volatiliteitsindex zou kunnen stijgen als de S&P 500 aanzienlijk daalt

Short gaan op de VIX

Als u een short positie inneemt op de VIX, verwacht u dat de S&P 500 in waarde zal stijgen. Speculeren op korte termijn-volatiliteit is vooral populair wanneer de rente laag is, er sprake is van een redelijke economische groei en de volatiliteit op de financiële markten laag is.

Stel dat de combinatie van lage volatiliteit en hoge economische groei geleid heeft tot een gestage groei van de aandelenkoersen van de bedrijven die opgenomen zijn in de S&P 500. U zou kunnen besluiten om short te gaan op volatiliteit in de verwachting dat de aandelenmarkt zal blijven stijgen en de volatiliteit laag zal blijven.

Als de S&P 500 wel stijgt, dan zal de VIX waarschijnlijk naar een lager niveau gaan en kunt u winst maken. Short gaan op volatiliteit is echter altijd risicovol, aangezien er de mogelijkheid bestaat dat als de volatiliteit stijgt, u een onbeperkt verlies kunt lijden.

De VIX volatiliteitsindex zou kunnen dalen wanneer de S&P 500 stijgt.

De VIX-volatiliteitsindex kan dalen wanneer de S&P 500 stijgt

Open een live rekening bij IG of oefen op een demo

Het aanmaken van een live rekening bij IG is eenvoudig. Met deze snelle stappen kunt u al binnen enkele minuten uw eerste positie openen:

Simple online form to start trading the VIX

Eenvoudig online formulier om te beginnen met handelen in de VIX

Vul ons eenvoudige online formulier in
We stellen u een paar vragen over uw ervaring met traden.

Instant online verification for VIX trading

Directe online verificatie voor handelen in VIX

Directe online verificatie
We kunnen uw identiteit meestal direct verifiëren.

Three ways to trade the VIX

Drie manieren om te handelen in VIX

Kies uw rekeningtype
Beslis of u een rekening voor CFD-trading of aandelenhandel wilt openen.

Fund your account and start trading the VIX

Maak nu geld over naar uw rekening en begin met beleggen in VIX

Stort geld op uw rekening en plaats een transactie
Neem probleemloos geld op, wanneer u maar wilt.

Als u niet zeker genoeg bent om op live markten te gaan handelen, kunt u overwegen om een demo CFD-handelsrekening te openen. Een IG demorekening wordt geleverd met een virtueel saldo van €10.000 dat gebruikt kan worden om te beleggen op duizenden markten. Wanneer u er vertrouwen in heeft dat uw strategie ook op live markten zou werken, kunt u uw rekening upgraden.

Veelgestelde vragen

Wat meet de VIX?

De VIX meet de impliciete volatiliteit van de S&P 500 (SPX), gebaseerd op de prijs van de SPX-opties. De index wordt berekend en gepubliceerd door de Chicago Board Options Exchange (CBOE). Aangezien de S&P 500 algemeen wordt beschouwd als een barometer voor de gezondheid van de Amerikaanse aandelenmarkt, wordt er vanuit gegaan dat de VIX de impliciete volatiliteit van de Amerikaanse aandelenindexen meet.

Wat betekent het als de VIX laag is?

Wanneer de VIX laag is, betekent dit dat er minder angst op de markt is, en meer stabiliteit en lange termijn-groei. De VIX heeft doorgaans een negatieve correlatie met de S&P 500, dus als de VIX laag is, stijgt de koers van de S&P 500 meestal.

Wat betekent het als de VIX hoog is?

Als de VIX hoog is, betekent dit dat er aanzienlijke en snelle koersschommelingen zijn in de S&P 500. De VIX heeft doorgaans een negatieve correlatie met de S&P 500, dus in periodes van marktstress stijgt de VIX.

Ontwikkel uw kennis van de financiële markten

Ontdek meer over ons uitgebreide aanbod aan financiële markten en test uw kennis aan de hand van een van onze vele online cursussen op de IG Academy

Mogelijk bent u geïnteresseerd in...

Reageer als eerste op de kwartaalcijfers

Ontdek alles over de grijze markt en hoe u trade rondom een IPO

Kom alles te weten over CFD's en trade met de hefboom

1 We prijzen onze Volatility Index (VIX) -contracten op een andere manier dan de rest van onze cashindex-markten. In plaats van de onderliggende indexprijs te repliceren, volgen we de methode die wordt gebruikt om onze ongedateerde grondstoffenprijzen af ​​te leiden. Dit betekent dat er een verschil is tussen onze ongedateerde prijs en de onderliggende indexprijs op deze markten. De financiering wordt ook berekend in overeenstemming met de ongedateerde commodity-methode. Bekijk onze pagina voor
overnight kosten voor meer informatie.