Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat zijn vanilla opties?

Met vanilla opties kunt u traden op de koersen van financiële markten zonder dat u een onderliggend bezit hoeft te kopen of te verkopen. Hier leest u alles wat u moet weten over het traden van vanilla opties: van wat vanilla opties zijn, hoe ze werken tot het openen van een optierekening. Daarnaast kunt u een aantal voorbeelden bekijken van traden in vanillaopties.

Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld zeer snel verliezen.

Begin vandaag nog met traden. Bel +31 20-794 6610 of stuur een e-mail naar info.nl@ig.com om het openen van een rekening te bespreken. We staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 uur tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Wat zijn vanilla opties?

Vanilla opties zijn contracten waarmee u een positie kunt innemen in de koersbeweging van een onderliggend bezit. Wanneer u een optie koopt, heeft u het recht, maar niet de verplichting, om een bepaalde hoeveelheid van een financieel instrument te kopen of te verkopen tegen een vaste prijs op een vooraf vastgestelde datum.

In dit opzicht lijken vanilla opties op futurescontracten. In tegenstelling tot futures bent u echter niet verplicht om te traden als u dat niet wilt. Het Engelse ‘vanilla options’ betekent ‘gewone opties’ of ‘standaard opties’. Ze worden zo genoemd, omdat ze geen speciale eigenschappen hebben (in tegenstelling tot exotische opties). Soms worden de termen ‘opties’ en ‘vanilla opties’ door elkaar gebruikt.

Video poster image

Hoe werken vanilla opties?

Er zijn twee typen vanilla opties: callopties and putopties. Beide kunnen zowel worden gekocht als verkocht.

De aankoop van een call geeft u het recht, maar niet de verplichting, om een product te kopen voor een vastgestelde prijs op een vastgestelde datum. Dit geeft u een long positie op de markt. U koopt dus een call als u denkt dat de desbetreffende koers gaat stijgen.

De aankoop van een put geeft u het recht, maar niet de verplichting, om een product te verkopen voor een vastgestelde prijs op een vastgestelde datum. Dit geeft u een short positie op de markt. U koopt dus een put als u denkt dat de desbetreffende koers gaat dalen.

De verkoop van een call geeft u de verplichting om een product te verkopen voor een vastgestelde prijs op een vastgestelde datum. U verkoopt een call als u verwacht dat een koers gelijk zal blijven of gaat dalen.

De verkoop van een put geeft u de verplichting om een product te kopen voor een vastgestelde prijs op een vastgestelde datum. U verkoopt een put als u verwacht dat een koers gelijk zal blijven of gaat stijgen.

De vastgestelde prijs waarvoor u kunt kopen of verkopen heet de strikeprijs of kortweg ‘strike’. De vastgestelde datum wordt doorgaans de vervaldatum genoemd. Kopers van opties noemt men ook wel optiehouders; verkopers heten ook wel ‘schrijvers’.

Winst en verlies op vanilla opties: hoe werkt het?

Het bedrag dat u betaalt voor het recht om een vanilla optie te kopen of te verkopen heet de premie. Als u een vanilla optie koopt bij IG, komt uw totale risico overeen met de premie maal de grootte van uw transactie. Daarnaast betaalt u een kleine commissie bij het openen en sluiten van uw positie.

Wanneer u vanilla opties koopt, kunt u dankzij deze uitgave profiteren van een potentieel ongelimiteerde koersstijging. Wanneer u echter vanilla opties verkoopt, ontvangt u de premie direct en betaalt u de marge plus de commissie. De premie die u ontvangt is de maximale winst die u kunt behalen. Tegelijkertijd wordt u bij het verkopen van een call blootgesteld aan een potentieel oneindig groot verlies, mocht de koers van de onderliggende waarde de strike voorbij gaan vóór de vervaldatum.

Zit er een hefboom op vanilla opties?

Net als met CFD's kunt u met behulp van vanilla opties handelen met de hefboom. Niettemin werkt het hefboomprincipe verschillend voor deze twee producten. Bij de aankoop van vanilla opties ligt de premie meestal aanzienlijk lager dan de kosten van een investering in het onderliggende bezit, ongeacht of u een grondstof zoals olie of goud koopt, of via een grote aandelenportefeuille exposure krijgt aan koersbewegingen van een aandelenindex.

De hefboom is slechts één belangrijk voordeel van vanilla opties.

In the money, out of the money en at the money

Wanneer de strikeprijs van een calloptie onder de prijs van de onderliggende waarde ligt, of wanneer de strikeprijs van een putoptie boven de prijs van de onderliggende waarde ligt, dan zegt men dat de optie 'in the money’ is.

Als het omgekeerde geldt voor beide typen opties, dan zijn deze 'out of the money'. Op het moment dat de strikeprijs gelijk is aan de prijs van de onderliggende waarde, is de optie 'at the money'. Deze situaties zijn af te lezen aan de premie van een vanilla optie: premies voor vanilla opties die in the money zijn, liggen veel hoger dan die voor vanilla opties die out of the money zijn.

Hoe worden de prijzen van vanilla opties vastgesteld?

In tegenstelling tot CFD’s of barriers van IG, die simpelweg één op één meebewegen met de onderliggende markt, zijn er diverse factoren die de prijs van een vanilla optie beïnvloeden. Premies worden afgeleid van de Black-Scholesformule, een gevestigd model waarmee op basis van deze factoren de prijzen te berekenen zijn. Iedere vanilla optie werkt volgens hetzelfde principe: hoe waarschijnlijker het is dat de optie afloopt met een waarde boven nul, des te hoger de premie van de opties is.

De drie belangrijkste van deze variabelen zijn de prijs van de onderliggende markt, de tijd die nog over is totdat de optie afloopt en de volatiliteit van de onderliggende waarde.

De kans dat een optie nog wat waard is op de vervaldatum, neemt toe naarmate de onderliggende prijs de optie verder in the money duwt. Dus hoe dieper een optie in the money raakt, des te hoger doorgaans de premie ligt.

Hoe verder de vervaldatum van een optie in de toekomst ligt, des te meer tijd ze heeft om in of out of the money te raken. Stel dat u twee opties heeft die out of the money zijn en dezelfde strike hebben, maar verschillende afloopdata. De optie met de vervaldatum die het verst in de toekomst ligt, heeft dan waarschijnlijk de hoogste premie.

Hoe meer de onderliggende waarde schommelt, oftewel hoe volatieler deze is, des te meer kans een optie heeft om van out of the money naar in the money te verschuiven en andersom. Dus als de volatiliteit van een markt toeneemt, worden opties op die markt vaak duurder. Dit geldt in het bijzonder voor opties die at the money zijn en minder voor opties die verder in of out of the money raken.

Voorbeeld van een vanilla optie

Stel dat de FTSE op 7400 punten staat en u denkt dat de koers gaat stijgen. U koopt één contract van een December 7500 Call voor een prijs van 82/88. In dit geval is een contract £1 waard per punt dat de markt beweegt, dus u betaalt een premie van £88 plus £0,10 commissie voor het openen van de positie.

Als de FTSE stijgt tot boven de 7500, raakt uw contract in the money. Het contract moet echter aflopen bij een koers boven 7588,1 als u winst wilt maken. U moet immers uw premie nog terugverdienen.

Dankzij de verschillende factoren waardoor premies van vanilla opties beïnvloed worden, kunt u ook winst maken op de transactie voordat de FTSE de strikeprijs bereikt. Uw optiepremie kan bijvoorbeeld hoger worden dan het bedrag dat u ervoor betaald heeft, als de FTSE de voor u gunstige kant op gaat met nog voldoende tijd over, of als de volatiliteit voldoende toeneemt. In beide scenario's kunt u uw positie met winst sluiten vóór de vervaldatum, waarbij u opnieuw £0,10 aan commissie betaalt.

Als de FTSE onder de strike van 7500 blijft tot op de vervaldatum, dan loopt uw optie af zonder waarde. Het maakt niet uit hoe ver de koers van de FTSE zakt; u verliest enkel de optiepremie. U kunt ook uw positie eerder sluiten als u van gedachten verandert over het gedrag van de markt en denkt dat u daarmee het verlies beperkt.

Als u juist verwacht dat de FTSE in het bovengenoemde scenario gaat dalen, dan kunt u een December 7300 Put kopen. Als de onderliggende waarde tot onder de 7300 punten daalt op de afloopdatum, kunt u gebruikmaken van uw recht om te verkopen. Als de koers erboven blijft, verliest u net als in het vorige voorbeeld enkel de premie die u heeft betaald.

U zou ook een put kunnen verkopen in het eerste scenario, of een call kunnen verkopen in het tweede scenario. Daarmee beperkt u de mogelijke winst echter tot de premie, die u ontvangt bij het aangaan van de transactie. Als de koers van de onderliggende markt de strike echter voorbij gaat, is het bedrag dat u kunt verliezen voor de vervaldatum in theorie oneindig groot.

Handelsstrategieën met vanilla opties

Vanwege de unieke manier waarop vanilla opties werken zijn ze ideaal voor verschillende strategieën die men met CFD-transacties niet kan toepassen. Deze houden soms de aankoop van meer dan één vanilla optie in op dezelfde markt. U moet hierbij denken aan combinaties van calls en puts met verschillende strikeprijzen en vervaldata.

Traders passen vaak strategieën met vanilla opties toe om hun bestaande posities te hedgen, om tijd te kopen en om te speculeren onder verschillende marktomstandigheden. Hier komt u meer te weten over strategieën met vanilla opties.

Drie eenvoudige stappen om vanilla opties te traden

Vul ons eenvoudige online formulier in

We stellen u een paar vragen over uw ervaring met handelen

Uw ID wordt snel geverifieerd

We kunnen uw identiteit meestal direct verifiëren

Stort geld en begin met handelen

U kunt gemakkelijk geld opnemen, wanneer u maar wilt

Veelgestelde vragen

Kan ik vanilla opties gebruiken om in forex te traden?

Ja, u kunt vanilla opties gebruiken om te traden in verschillende valutaparen. Stel dat de koers van EUR/USD 1,10 is. U verwacht dat de koers van het paar de komende week gaat stijgen, dus u koopt een EUR/USD call met een strike van 1,15. De marktprijs gaat de kant op die u had voorspeld en de optie loopt af in the money. Zodra u de premie heeft terugverdiend, maakt u winst. Als de markt de tegenovergestelde richting op gaat, verliest u enkel de premie.

Zijn vanilla opties te vergelijken met exotische opties?

Exotische opties hebben soms een aantal overeenkomsten met vanilla opties, maar hebben nog andere eigenschappen, zodat ze beter passen in een specifieke handelsstrategie of bij een bepaalde markt. De prijsstelling en mogelijke opbrengst van een exotische optie kunnen bijvoorbeeld verschillen van die van een vanilla optie. Dat betekent dat exotische opties, hoe complex ook, soms beter af te stemmen zijn op verschillende situaties dan vanilla opties.

Wat is een plain vanilla optie?

Een plain vanilla optie is een optie zoals beschreven op deze pagina. Het woord ‘plain’ (Engels voor ‘gewoon’) benadrukt simpelweg dat de optie geen aanvullende of ongewone eigenschappen heeft, terwijl een exotische optie die wel heeft.

Kan ik hedgen met vanilla opties?

Ja, vanwege de manier waarop de prijzen van vanilla opties worden bepaald, zijn ze erg in trek voor hedging.

Maak kennis met opties bij IG

Lees meer over de voordelen van opties traden en ontdek hoe u kunt beginnen bij IG.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

Vergelijk de voordelen en functies van deze twee manieren van traden en beslis welke het beste bij u past

Ontdek alles wat u moet weten over barriers, die u naast vanilla opties kunt traden op een optierekening van IG

Bij ons leert u de belangrijkste stappen om barriers te traden: van wat barriers zijn, hoe ze werken tot het plaatsen van uw eerste transactie