Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Fundamentele analyse voor beginners

Fundamentele analyse streeft ernaar markten met een te lage of te hoge prijs te vinden door economische en financiële factoren mee te wegen. Hier leest u meer over fundamentele analyse en hoe u deze kunt gebruiken bij uw trading.

Grafiek Bron: Bloomberg

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een methode waarbij een belegger de intrinsieke waarde van een belegging beoordeelt op basis van een holistische benadering van de markten. Een fundamenteel analist kan daarom kijken naar een reeks van factoren als basis voor zijn beleggingsbeslissingen.

Deze factoren kunnen van macro-economische aard zijn, zoals:

 • De gezondheid van de economie van een land
 • Welke sectoren goed presteren in die economie
 • Nieuwsberichten en internationale politiek
 • Hoe concurrerend een bepaalde markt is

Zij kunnen echter ook van micro-economische aard zijn, zoals:

 • Vraag en aanbod
 • Arbeidseconomie
 • Productiekosten

Fundamentele analyse kan worden toegepast op vele markten, zoals forex en grondstoffen, maar in het kader van dit artikel kijken we voornamelijk naar aandelen.

Hoe begin ik met handelen met behulp van fundamentele analyse?

Als u aan de slag wilt gaan met CFD-trading, kunt u:

 1. Onderzoeken welke markten u kunt traden
 2. De markt naar uw keuze grondig onderzoeken
 3. Oefenen met handelen op basis van uw fundamentele analyse op een demo-rekening van IG
 4. Een live rekening openen om te traden op live markten

Ook kunt u verder leren over fundamentele analyse en financiële markten met de diverse online cursussen van IG Academy.

Wat is het belang van fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is belangrijk omdat deze kan worden gebruikt om de intrinsieke waarde van een bedrijf vast te stellen en dus te bepalen of dit onder- of overgewaardeerd is. Dit kan beleggers helpen bij de beslissing of zij een positie willen openen of sluiten.

Intrinsieke waarde verwijst naar de feitelijke (of ‘reële’) waarde van een aandeel, in plaats van naar de huidige marktwaarde. Wanneer bijvoorbeeld een aandeel overprijsd is op de markt, zou op enig moment in de toekomst snel een koerscorrectie kunnen volgen.

Evenzo geldt dat, als het aandeel ondergewaardeerd is op de markt, dit een gelegenheid zou kunnen vormen voor een belegger om vroegtijdig in te stappen en een hoge winst te boeken wanneer de marktwaarde zich meer richting intrinsieke waarde beweegt.

Om te bepalen of de koers van een aandeel in overeenstemming is met de intrinsieke waarde, kunnen individuen naar het managementteam, de financiële verslagen of het marktaandeel van de onderneming kijken.

Wat is de basis van fundamentele analyse?

Fundamentele analyse kijkt naar de factoren die het ene bedrijf onderscheiden van het andere, waardoor beleggers kunnen beoordelen wat dat bedrijf beter doet dan andere in zijn sector. Zo kan bijvoorbeeld de ene onderneming meer succes hebben dan andere vanwege het managementteam. Indien dit het geval is, kunnen fundamenteel analisten naar de volgende aspecten kijken voordat zij een positie openen:

 • Wat is het opleidingsniveau van elke topmanager?
 • Waar hebben de topmanagers voorheen gewerkt?
 • Welke relevante ervaring hebben zij in hun rol?
 • Hebben zij eerder noemenswaardige prestaties geleverd (of mislukkingen geleden)?

Andere factoren die de basis vormen van fundamentele analyses omvatten de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht van de onderneming. Een vereenvoudigd voorbeeld van een winst- en verliesrekening is hieronder te zien.

Een belegger kan dit overzicht gebruiken om te beoordelen hoe het bedrijf gerund wordt en of het in staat is om winst te maken. Aan de hand van deze analyse zou de belegger kunnen beslissen om een positie te openen of te sluiten, afhankelijk van hoe winstgevend de onderneming naar zijn inzicht is.

Voorbeeld van winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening

Fundamentele analyse werkt het beste na analyse van een reeks van verschillende factoren, zowel vanuit een macro-economisch als een micro-economisch gezichtspunt. Dit komt doordat fundamentele analyse de luxe biedt dat kan worden gekeken naar een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve data ter beoordeling van de rentabiliteit van een onderneming. Dit staat in contrast met technische analyse, waar met name kwantitatieve data worden onderzocht.

Hoe fundamentele analyse kan worden gebruikt

Fundamentele analyse kan kwalitatief of kwantitatief zijn. Hierdoor kan het worden gebruikt voor het analyseren van de sector, de branche, het bedrijf of de markt.

 • Kwantitatieve fundamentele analyse kijkt naar de rentabiliteit van een bedrijf als investeringsproject in termen van zijn cijfermatige sterkte: winst- en verliesrekeningen, kasstroomoverzicht en marktaandeel.
 • Kwalitatieve fundamentele analyse kijkt naar factoren die van invloed zijn op het karakter of de kwaliteit van het bedrijf. Voorbeelden zijn naamsbekendheid, senior management en klanttevredenheid.

Het feit dat fundamentele analyse zowel kwantitatief als kwalitatief kan zijn is een enorm voordeel, want het betekent dat beleggers hun beslissingen kunnen baseren op meer dan wat de cijfers aangeven. Zoals we hebben gezien bij bedrijven als Twitter, dat er pas in het vierde kwartaal (Q4) van 2017 in slaagde winst te maken, zijn bedrijfscijfers niet altijd de geijkte manier om vast te stellen of een bedrijf de potentie heeft om winst te boeken.

In plaats daarvan moet een belegger kijken naar kwalitatieve factoren die kunnen aantonen of het bedrijf iets unieks heeft of op een speciale manier wordt geleid zodat de potentie aanwezig is om in de komende jaren winst te maken, terwijl in de nabije toekomst nog verliezen worden geleden.

Oefen in het gebruik van fundamentele analyse met een demo-rekening

Fundamentele analyse vs. technische analyse

Bij technische analyse wordt niet naar het grotere geheel gekeken, maar staan de historische koersbewegingen van een waarde centraal. Door naar grafieken te kijken en patronen te gebruiken om het gedrag van marktdeelnemers te beoordelen, hopen technisch analisten toekomstige koersbewegingen van een waarde te kunnen voorspellen.

Technische analyse steunt zwaar op grafiekpatronen en voortschrijdende gemiddelden. Als gevolg hiervan vereist technische analyse een diepgaande kennis van grafiekpatronen en voldoende bekwaamheid in het identificeren hiervan. Bovendien moet bekend zijn wat elk patroon zou kunnen betekenen voor de toekomstige koersbewegingen van een aandeel.

Fundamentele analyse daarentegen vereist minder specialistische kennis van technische indicatoren. In plaats daarvan moeten fundamenteel analisten over een grondige kennis van hun gekozen markt en sector beschikken, zodat zij in staat zijn snel en nauwkeurig levensvatbare ondernemingen te identificeren op basis van nieuwsberichten, financiële verslagen of veranderingen in de bedrijfsleiding.

Ga voor meer informatie over technische analyse naar IG Academy

Fundamentele analyse vs. technische analyse

Fundamentele analyse samengevat

Samengevat kijkt fundamentele analyse naar het bredere perspectief, waarbij wordt geprobeerd inzicht te krijgen in waarom en hoe extrinsieke factoren van invloed zijn op de financiële markten. In zeker opzicht is fundamentele analyse de studie van hoe menselijk gedrag de markten beïnvloedt, omdat we via fundamentele analyse ontdekken hoe menselijke beslissingen en leiderschap tot een koersstijging of -daling van een aandeel kunnen leiden.

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Ontdek hoe u markten kunt traden

Ontdek alle markten welke u kunt traden en leer hoe ze werken met de gratis online cursus van IG Academy 'Introductie in de financiële markten'.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.