Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% en 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 73% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 75% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Wat is CFD-trading en hoe werkt het?

Handelen in Contracts For Difference (CFD's) betekent dat u speculeert op de koers van financiële markten, zonder dat u het onderliggende instrument daadwerkelijk koopt of verkoopt. Bij IG krijgt u de theorie van CFD's traden onder de knie: van wat het is en hoe het werkt, tot short transacties, hefboom en hedging.

Geïnteresseerd in het handelen in CFD’s bij IG?

Begin vandaag nog met traden. Bel +31 20-794 6610 of stuur een e-mail naar info.nl@ig.com om het openen van een rekening te bespreken. We staan 24 uur per dag voor u klaar van zondag 9:00 uur tot vrijdag 23:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur.

Neem contact met ons op via: +31 20-794 6610

Wat is de betekenis van CFD’s?

CFD-trading wordt doorgaans beschreven als 'het kopen en verkopen van CFD's', waarbij CFD staat voor 'contract for difference'. CFD's zijn derivaten omdat ze u de mogelijkeid geven om te speculeren op financiële markten zoals aandelen, forex, indices en grondstoffen, zonder het onderliggende instrument daadwerkelijk in bezit te hebben.

Video poster image

Echter, wanneer u handelt in CFD’s gaat u akkoord dat u een contract opent voor het verschil in prijs van een markt, vanaf het moment dat uw positie geopend is tot het moment waarop deze gesloten wordt. Een van de belangrijkste voordelen van CFD-trading is dat u kunt speculeren op prijsbewegingen in iedere richting. Uw winst of verlies hangt af van de correctheid van uw voorspelling.

In de volgende secties wordt een aantal belangrijke kenmerken en toepassingen van CFD's beschreven:

Uitleg short en long CFD-trading

CFD-trading geeft u de mogelijkheid te speculeren op de beweging van een prijs in iedere richting. U kunt dus zowel een traditionele transactie plaatsen, waarbij de markt stijgt en u profiteert, als een CFD-transactie plaatsen waarbij u juist profiteert van een dalende markt. Deze twee manieren van traden worden ook wel 'short gaan’ (verkopen) en 'long gaan’ (kopen) genoemd.

Wanneer u bijvoorbeeld verwacht dat aandelen Unilever zullen dalen, zou u een aandelen-CFD kunnen verkopen. U ruilt nog steeds het prijsverschil in tussen uw positie wanneer deze wordt geopend en wanneer deze is gesloten, maar u behaalt winst als de koers van het aandeel daalt en u maakt verlies als deze stijgt.

Uitleg short en long CFD-trading

Zowel voor long als short posities geldt dat verliezen en winsten worden vrijgegeven wanneer de positie gesloten is.

Uitleg werking hefboom bij CFD

CFD-trading werkt met een hefboom. Dat betekent dat u exposure heeft tot een grote positie, zonder vanaf het begin de volledige kosten te moeten betalen. Stel, u wilt een positie openen gelijk aan 500 aandelen Unilever. Bij een normale transactie zou u de volledige kosten van de aandelen vooruitbetalen. Bij een CFD betaalt u daarentegen bijvoorbeeld slechts 20% van de volledige kosten.

Omdat de hefboom u de mogelijkheid biedt uw vermogen te vergroten, is het goed om te onthouden dat uw winst of verlies zullen worden berekend naar gelang de omvang van uw positie.

In ons voorbeeld zou dat het verschil in prijs zijn van 500 aandelen Unilever vanaf het punt dat u de transactie opende tot het punt waarop u haar sloot. Dat betekent dat zowel winsten als verliezen enorm kunnen worden vergroot in vergelijking met uw uitgaven en uw inleg kunnen overstijgen. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de hefboomratio en dat u zeker bent dat u handelt binnen uw middelen.

Uitleg marge

Bij het traden met een hefboom wordt soms verwezen naar 'traden op marge’ omdat het bedrag dat nodig is om een positie te openen of te behouden (de marge) slechts een fractie van de totale omvang vertegenwoordigt.

Bij het traden in CFD zijn er twee typen marge. Een initiële of stortingsmarge is nodig om een positie te openen, terwijl een onderhoudsmarge nodig is om uzelf ervan te verzekeren dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan om de huidige waarde van de positie te allen tijde volledig te dekken – lopende verliezen inbegrepen. Als een hefboompositie in uw nadeel beweegt, kunt u een margin call van uw provider ontvangen die u vraagt om uw rekening aan te vullen. Wanneer u geen geld bijstort, kan het zijn dat uw positie gesloten wordt en eventuele verliezen zullen worden gerealiseerd.

Uitleg hedging met CFD’s

CFD's kunnen ook worden gebruikt om verliezen in een bestaand portfolio te hedgen.

Uitleg hedging met CFD’s

Als u bijvoorbeeld denkt dat sommige ABC Limited-aandelen in uw portfolio een kortstondige waardevermindering kunnen ondergaan als gevolg van een teleurstellend winstrapport, kunt u een deel van het potentiële verlies compenseren door short te gaan op de markt via een CFD-transactie. Wanneer u besluit uw risico te hedgen op deze manier, zal iedere waardedaling van ABC Limited-aandelen in uw portfolio worden gecompenseerd met de winst die u heeft behaald met uw short CFD-transactie.

Hoe werken CFD's?

Nu u weet wat CFD's zijn, is het tijd om te kijken hoe ze werken. Hieronder bespreken we vier basisconcepten van CFD-trading: spreads, handelsgrootte, duur en winst/verlies.

Spread en commissie

CFD-prijzen worden uitgedrukt in twee prijzen: de koopprijs en de verkoopprijs.

  • De verkoopprijs (of biedprijs) is de prijs waarvoor u een short CFD kunt openen
  • De koopprijs (of laatprijs) is de prijs waarvoor u een long CFD kunt openen

Verkoopprijzen zijn al altijd enigszins lager dan de huidige marktprijs, koopprijzen zijn altijd enigszins hoger. Het verschil tussen beiden is de ‘spread’.

Spread en commissie

Doorgaans zijn de kosten van het openen van een CFD-positie gedekt door de spread: dat betekent dat de koop- en verkoopprijzen worden aangepast om de kosten van het plaatsen van een transactie beter weer te geven.

De uitzondering hierop zijn aandelen-CFD's, waarvan de kosten niet in de spread zijn opgenomen. In plaats daarvan zijn de koop- en verkoopprijzen gelijk aan de prijzen van de onderliggende markt en zijn de kosten voor een aandelen-CFD gebaseerd op commissie. Door het gebruik van commissie zal speculatie op de aandelenprijzen met een CFD dichter bij de koop en verkoop van aandelen op de markt liggen.

Handelsgrootte

CFD's worden verhandeld in gestandaardiseerde contracten (lots). De grootte van een individueel contract varieert afhankelijk van de onderliggende waarde die wordt verhandeld. Deze is doorgaans een nabootsing van hoe de waarde is verhandeld op de markt.

Zilver wordt bijvoorbeeld verhandeld op grondstoffenmarkten in contracten van 5000 troy ounce. Het daarbij behorende CFD heeft ook een waarde van 5000 troy ounce. Bij aandelen-CFD’s vertegenwoordigt de contractgrootte normaal gesproken een aandeel van het bedrijf waar u handelt. Om een positie te openen die het kopen van 500 aandelen Shell nabootst, koopt u 500 Shell CFD-contracten.

Dit is een andere manier waarop CFD-trading meer lijkt op traditionele handel dan andere derivaten, zoals opties.

Tijdsduur

De meeste CFD's hebben geen vaste afloopdatum, in tegenstelling tot opties. Een positie wordt daarentegen gesloten door een transactie te plaatsen in de andere richting dan die u bij het openen hebt gekozen. Een kooppositie van bijvoorbeeld 500 goudcontracten wordt gesloten door 500 goudcontracten te verkopen.

Wanneer u een CFD-positie overdag open laat staan tot later dan 23:00 uur (de dagelijkse sluitingstijd, maar dit kan variëren per markt) zullen overnightkosten in rekening gebracht worden. Deze kosten weerspiegelen de kosten van het bedrag dat uw provider u in feite geleend heeft om een transactie met hefboom te kunnen openen.

Dit is echter niet altijd het geval. De voornaamste uitzondering op dit verhaal is een termijncontract. Een termijncontract heeft een afloopdatum op een bepaald punt in de toekomst en alle overnightkosten hiervan zijn reeds aan de spread toegevoegd.

Winst en verlies

Om de winst of het verlies van een CFD-transactie te berekenen, vermenigvuldigt u de handelsgrootte van de positie (totaal aantal contracten) met de waarde van elk contract (uitgedrukt in aantal punten van beweging). U vermenigvuldigt vervolgens dit getal met het verschil in punten tussen de prijs op het moment van het openen en het sluiten van het contract.

Winst of verlies
=
(aantal contracten x waarde van elk contract)
x (sluitingsprijs - openingsprijs)

Voor een volledige berekening van de winst of verlies van een transactie trekt u verder alle kosten die u betaald heeft af van het resultaat. Dit kunnen overnightkosten, commissies of gegarandeerde-stopkosten zijn.

Bijvoorbeeld: u koopt 5 Duitsland 40 contracten en de koopprijs is 10.000. Een enkel Duitsland 40 contract is gelijk aan €1 per punt, dus voor elk punt dat de index stijgt, krijgt u €5 en voor ieder punt dat deze daalt, verliest u €5 (5 contracten vermenigvuldigd met €1).

Wanneer u verkoopt op het moment dat de Duitsland 40 op 10.025 punten staat, is uw winst €125.

125 = (5 x 1) x (10.025 - 10.000)

Wanneer u verkoopt op het moment dat de Duitsland 40 op 9.983 punten staat, is uw verlies €85.

-85 = (5 x 1) x (9.983 - 10.000)

Trustpilot

Veelgestelde vragen

Kan ik in CFD's traden zonder hefboom?

Sommige providers staan toe dat u handelt in CFD's zonder hefboom. Bij IG zijn daarentegen alle CFD-transacties met een hefboom. De hoogte van de hefboom hangt af van verschillende factoren, waaronder de volatiliteit en liquiditeit van de onderliggende markt. Ook de wet- en regelgeving van de landen waar u in handelt zijn een belangrijke factor.

Hoe gebruik ik CFD's om te hedgen?

U kunt CFD's gebruiken om te hedgen door een positie te openen die winstgevend wordt op het moment dat een andere positie verliesgevend dreigt te worden. Een voorbeeld hiervan is het nemen van een short positie op een markt die de prijs volgt van uw bezit. Een daling van de waarde van uw bezit kan worden gecompenseerd door de winst van uw CFD-transactie.

U heeft bijvoorbeeld een aantal aandelen Apple maar u verwacht dat deze aandelen in de nabije toekomst zullen dalen. U kunt dan short gaan op Apple via een aandelen-CFD. Wanneer u gelijk had en de aandelen Apple dalen inderdaad in waarde, dan heeft u dit verliest gecompenseerd met uw CFD-transactie.

Wat is het verschil tussen CFD's en futures?

Wanneer u CFD's verhandelt, koopt u een bepaald aantal contracten op een markt wanneer u verwacht dat deze zal stijgen en u verkoopt ze wanneer u verwacht dat de markt zal dalen. De verandering in de waarde van uw positie is een afspiegeling van de beweging in de onderliggende markt. Met CFD's kunt u uw positie op ieder moment dat de markt open is, sluiten.

Futures daarentegen zijn contracten waarmee u alleen in de toekomst een financieel instrument kunt vertraden. In tegenstelling tot CFD's heeft een future een afgesproken afloopdatum en prijs voor deze transactie en moet deze worden gekocht via een beurs. Daarnaast kan het ook betekenen dat u het onderliggende bezit daadwerkelijk moet aanschaffen. De waarde van futurecontracten is zowel afhankelijk van het marktsentiment over de futureprijs van het bezit als de huidige bewegingen op de onderliggende markt.

Het is belangrijk te onthouden dat u met een CFD-rekening van IG kunt speculeren op de prijs van futurecontracten zonder deze contracten daadwerkelijk fysiek te kopen.

Hoe worden CFD's belast?

CFD's hebben een aantal belastingvoordelen ten opzichte van andere vormen van traden. De reden daarvoor is dat ze vrij zijn van transactiebelasting in een aantal Europese landen. Deze belasting is niet van toepassing op de Nederlandse markt. Verliezen kunnen worden weggestreept tegen winsten ten behoeve van belastingvoordeel.

Het is uiteraard van belang te onthouden dat belastingwetten onderhevig zijn aan wijzigingen en afhankelijk zijn van individuele omstandigheden. Belastingwetten kunnen verschillen in een ander rechtsgebied dan Nederland.

Ontwikkel uw kennis van handelen in CFD's bij IG

Lees meer over de voordelen van CFD-trading en test uw kennis met onze online cursussen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...

Flexibel en toegankelijk. Ga long of short op een uitgebreid marktaanbod

Leer over risicomanagementtools en gebruik stops en limieten.

Browser-based desktop trading en native apps voor alle toestellen