Bijeenkomst Bank of England

Hoe zal de Britse economie worden beïnvloed door de besluiten van de Bank of England en wat betekent dit voor beleggers?

Bijeenkomst Bank of England

Hoe zal de Britse economie worden beïnvloed door de besluiten van de Bank of England en wat betekent dit voor beleggers?

Hoe in te spelen op de bijeenkomsten?

Speculeer op Britse aandelen en indices

Ga long of short op belangrijke aandelen en indices, zoals de FTSE 100

Handelen op marge

Handel in CFD's om volledige exposure te verkijgen tegen een kleinere inleg

Effectief risicomanagement

Bescherm uw winsten en beperk verliezen met onze diverse stops, limieten en alerts

Wanneer wordt het volgende rentebesluit aangekondigd?

De bijeenkomst van het beleidscomité duurt drie dagen gedurende de week vóór de bekendmaking van het rentebesluit. De aankomende bijeenkomst is op donderdag 7 november 2019. Op dezelfde dag zullen ook de notulen van de bijeenkomst worden gepubliceerd.

Zie de volledige agenda van de aankomende bijeenkomsten.

Volg live sessies bij IG

Samen met onze experts kunt u bekendmakingen live volgen bij IG, wanneer u een rekening bij ons opent.

Wat betekent de bijeenkomst voor beleggers?

MPC-bijeenkomsten zijn belangrijke gebeurtenissen voor beleggers die in CFD's handelen. Tijdens deze bijeenkomst wordt namelijk de officiële rente van het Verenigd Koninkrijk vastgesteld.

Het Britse rentetarief is het tarief waartegen de Bank geld uitleent aan commerciële banken. Echter, dit tarief beïnvloedt ook de tarieven die zijn vastgesteld door commerciële banken en andere leningverstrekkers, die zorgen voor golvingen in de Britse economie. Dit betekent onder andere wijzigingen in zowel de vraag naar obligaties, aandelen, valuta en andere effecten als consumptie-uitgaven en inflatie.

Het comité beslist ook of kwantitatieve verruiming is vereist. Dit is een middel dat de Bank in kan zetten om geld direct in de economie te injecteren, met het doel uitgaven te stimuleren.

Beleggers en investeerders dienen deze bijeenkomsten nauwlettend in de gaten te houden en hun investeringsstrategieën en -portefeuilles aan te passen met het oog op beleidsbeslissingen.

Waarom zijn de rentetarieven belangrijk voor beleggers?

Beleggers zijn op zoek naar aanwijzingen voor toekomstige Britse rentetarieven en monetaire beleidsplannen. Als zij het bij het juiste einde hebben, kunnen zij hun strategie vóór de aankondiging aanpassen en hun winsten vergroten. Een verhoging van de rentetarieven bijvoorbeeld, betekent waarschijnlijk een toename van de waarde van het pond. Echter, de waarde van aandelen, obligaties, indices (waaronder FTSE 100) en andere effecten zal dan juist afnemen. Het verlagen van de rentetarieven of het gebruik van kwantitatieve verruiming zal het tegenovergestelde effect hebben.

Beleggers kijken naar de samenstelling van het MPC en doen voorspellingen over zowel de beleidsplannen waarvoor ieder comitélid zal stemmen als bredere economische factoren, zoals Brexit, die het comité kunnen beïnvloeden. (zie Wat zijn duiven en haviken?)

Markten om in de gaten te houden

Bid
Offer
Change
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bovenstaande prijzen zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van onze website. Koersen zijn uitsluitend indicatief.

Op welke manier beïnvloedt het MPC inflatie?

Het MPC is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het monetaire beleid, met de bedoeling de inflatiedoelen van de overheid te behalen. Het MPC heeft twee beleidsmiddelen die ingezet kunnen worden om het inflatietarief te beïnvloeden. Dit zijn de BOEBR en de asset purchase facility (APF), beiden geven de Bank de mogelijkheid het geldaanbod over de gehele economie te beïnvloeden.

Het Britse rentetarief vaststellen

De Bank of England Base Rate (BOEBR), ook bekend als het officiële banktarief, is het rentetarief dat door de BoE in rekening wordt gebracht aan commerciële banken voor buitenuurlijke lonen. Dit is de basisrente voor de Britse economie en heeft een sterke invloed op de korte en lange termijn rentetarieven die in rekening worden gebracht door commerciële banken.

Wanneer het basistarief wordt verlaagd, worden banken aangemoedigd om meer geld van de BoE te lenen en hun eigen rentetarieven te verlagen. Op deze manier worden de leenkosten verlaagd voor bedrijven en consumenten, zodat zij de mogelijkheid hebben om te lenen en meer uit te geven. Omgekeerd, als het basistarief stijgt, wordt het geld lenen van de BoE ontmoedigd, waardoor banken hun eigen rentetarieven verhogen. Dit verhoogt de kapitaalkosten voor bedrijven en consumenten, waardoor geld lenen duurder wordt en sparen wordt gestimuleerd.

Deze gevolgen zijn in de wereldwijde economie voelbaar en beïnvloeden de financiële markten, valutatarieven en uiteindelijk economische factoren zoals werkloosheid en inflatie.

Kwantitatieve verruiming

Kwantitatieve verruiming (ook wel quantitative easing of QE) is het proces waarbij een bank elektronisch nieuw geld creëert en dit gebruikt om aandelen te kopen. Het QE-programma van de BoE wordt het asset purchase facility (APF) genoemd en wordt hoofdzakelijk gebruikt om staatsobligaties te kopen van bedrijven uit de privésector en een beperkt aantal commerciële obligaties van hoge kwaliteit.

Deze financiële stimulans voor de economie verhoogt de vraag voor de gekochte aandelen, waardoor hun prijzen stijgen en hun rendement daalt. De banken die de obligaties verkopen zullen daarom proberen de opbrengsten elders te investeren voor een zo hoog mogelijk rendement, resulterend in een geldvermenigvuldigingseffect. Het resultaat van deze geldinjectie is daarom wijdverbreid en beïnvloedt uitgaven en de liquiditeit van aandelen over de gehele economie en verlaagt de leenkosten voor bedrijven en consumenten.

Indien inflatietarieven de overheidsdoelstelling overstijgen, heeft het MPC de mogelijkheid om een deel van alle aandelen te verkopen om dit terug te draaien.

Aankomende bijeenkomsten Bank of England

Het MPC komt acht keer per jaar bijeen, na een briefing van het personeel van de Bank of England, waarbij iedere vergadering drie dagen duurt. De vergaderingen gaan over de laatste economische gegevens van de Bank of England en welke beleidsplannen uitgevoerd moeten worden om het MPC te helpen zijn doelen te realiseren.

Het comité stemt op de derde dag, waarbij het rentebesluit de volgende donderdag om 13:00 uur wordt aangekondigd. Het comité publiceert ook een inflatierapport na iedere tweede vergadering.

2019 MPC data

Datum van MPC-aankondiging Publicatie inflatierapport
7 februari Ja
21 maart Nee
2 mei Ja
20 juni Nee
1 augustus Ja
19 september Nee
7 november Ja
19 december Nee

Wie zijn de belangrijke comitéleden?

Marktanalisten delen leden van het MPC in twee brede categorieën in – haviken en duiven – om zo te voorspellen of het comité zal stemmen voor een beleidsverandering.

Haviken zijn leden die van mening zijn dat rentetarieven hoog dienen te zijn om de inflatie te verlagen (ten kosten van de economische groei), terwijl duiven menen dat rentetarieven laag moeten zijn om werkgelegenheid een impuls te geven (met het risico op toenemende inflatie).

Leden van het comité in 2019

Naam Functie Visie1
Mark Carney Voorzitter van de Bank of England Havik
Ben Broadbent Vice-voorzitter voor monetair beleid Neutraal
Sir David Ramsden Vice-voorzitter voor markten en bankieren Neutraal
Jon Cunliffe Vice-voorzitter voor financiële stabiliteit Neutraal
Andy Haldane Uitvoerend directeur, monetaire analyses and hoofd-econoom Havik
Ian McCafferty Extern lid Havik
Michael Saunders Extern lid Havik
Gertjan Vlieghe Extern lid Havik
Silvana Tenreyro Extern lid Duif

Open nu een rekening

Snelle uitvoering op een scala aan markten

Bij ons krijgt u toegang tot meer dan 16.000 markten over de hele wereld en profiteert u van betrouwbare uitvoering

Probleemloos handelen, waar u ook bent

Handel onderweg met onze bekroonde, door onszelf ontworpen trading app

U voelt zich veilig bij een vertrouwde provider

Wij kunnen bogen op 45 jaar ervaring en bieden met trots een service waarmee we vooroplopen op de markt

Wat is de bijeenkomst van het beleidscomité van de Bank of England?

De bijeenkomst van het beleidscomité (Monetary Policy Committee ofwel MPC) van de Bank of England is een reguliere sessie gehouden door het MPC. Tijdens deze bijeenkomst worden de Britse rentetarieven vastgesteld (en andere monetaire beleidsplannen). Het doel van het comité is een rentetarief vast te stellen dat het voor de overheid mogelijk maakt het inflatiedoel te bereiken. Het huidige doel is 2%.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in...

Speel in op de uitkomst van de Fed-vergadering met meer dan 90 valutaparen

Koop of verkoop Wall Street en US 500, 24 uur per dag

Ga long of short op 12.000 wereldwijde aandelen, waaronder Apple en Facebook

1 De opvattingen van ieder lid staan niet vast en zullen mettertijd waarschijnlijk wijzigen als gevolg van veranderingen in de economie en de inflatiedoelstellingen van de overheid. Deze tabel illustreert de opvatting van de leden op het tijdstip van schrijven (18 oktober 2017).

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.