Bijeenkomst OPEC

Lees meer over de bijeenkomst en bekendmaking van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), waarom deze belangrijk zijn voor beleggers en hoe olieprijzen er wereldwijd door worden beïnvloed.

Bijeenkomst OPEC

Lees meer over de bijeenkomst en bekendmaking van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), waarom deze belangrijk zijn voor beleggers en hoe olieprijzen er wereldwijd door worden beïnvloed.

Hoe in te spelen op de OPEC-bijeenkomsten bij IG?

Handel in grondstoffen op marge

Handel in CFD's voor volledige exposure met slechts een kleine inleg

Een scala aan markten

Ga long of short op VS Crude, Brent-olie, stookolie, aardgas en loodvrije benzine

Effectief risicomanagement

Bescherm uw winsten en beperk uw verliezen met ons scala aan tools

Wat betekent de bijeenkomst voor beleggers?

De OPEC-leden hebben samen naar schatting meer dan driekwart van de in kaart gebrachte ruwe-oliereserves in handen1 en leverden in 2017 circa 34% van de olie.2 De productiequota die zijn vastgesteld tijdens de OPEC-bijeenkomsten kunnen daarom een grote impact hebben op de wereldwijde olietoevoer en de prijs beïnvloeden. De vastgestelde quota kunnen ook de vraag op andere energiemarkten beïnvloeden, waaronder aardgas en stookolie.

Om die reden zijn OPEC-vergaderingen belangrijke gebeurtenissen voor sommige traders.

Bid
Offer
Change
-
-
-
-
-
-

Bovenstaande prijzen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van onze website. Prijzen zijn uitsluitend indicatief.

Hoe verandert de OPEC de olieprijs?

De OPEC beoogt de olieprijs te veranderen door de toevoer aan te passen. Als de leden de olieprijs willen verhogen, kunnen zij de productiequota verlagen om het aanbod te beperken. Als ze de prijs juist willen verlagen, kunnen ze de productiequota verhogen om het aanbod te vergroten. Ervan uitgaande dat de vraag constant blijft, zal de olieprijs de gewenste kant op gaan.

Andere grote olieproducenten, zoals Rusland, Mexico en Kazachstan, nemen soms ook deel aan OPEC-vergaderingen als waarnemers zonder stemrecht om het productievolume te coördineren. In januari 2017 bijvoorbeeld kwam een aantal niet-leden overeen om samen te werken met de OPEC en de olieproductie te reduceren. In december 2018 werd afgesproken de productie nog verder te verlagen. Dit werd verlengd in juli 2019.

OPEC’s vermogen om olieprijzen te sturen is de afgelopen tien jaar echter verzwakt vanwege verschuivingen in de wereldwijde vraag en aanbod. De VS heeft zijn schalie-olieproductie de afgelopen jaren verhoogd. Hierdoor is de vraag naar OPEC-geproduceerde olie afgenomen. De prijzen zijn hierdoor wereldwijd onder druk komen te staan, zelfs nu de Chinese consumptie explosief is toegenomen. Er zijn echter van tijd tot tijd toch nog tijdelijke scherpe prijsstijgingen geweest als gevolg van internationale crises (zoals de Arabische lente in 2011), aangezien onzekerheid rondom toekomstige olielevering een toename in vraag veroorzaakt.

Beleggers doen er daarom goed aan om overige economische data en nieuwsbronnen in overweging te nemen (naast de laatste OPEC-quota) alvorens te speculeren op olieprijzen.

Lees meer over de factoren die de olieprijzen beïnvloeden.

Waarom gaan OPEC-leden akkoord met oliequota?

OPEC’s doelstellingen zijn het ‘coördineren en uniformeren van de beleidsplannen omtrent aardolie van de lidstaten en zorgen voor stabilisatie van oliemarkten om consumenten een efficiënt, economisch en regelmatig olieaanbod te kunnen bieden, producenten een regelmatig inkomen te kunnen geven en beleggers in de aardolie-industrie een aanvaardbaar rendement op hun investeringen te bieden.’

Alhoewel OPEC’s missie nobel klinkt, vormt de organisatie in werkelijkheid een kartel. Ze stelt prijzen vast, maximaliseert winsten en limiteert competitie tussen de leden. De organisatie is vaak beschuldigd van concurrentiebeperkende handelingen, waaronder woekering door de toelevering te beperken en opzettelijk olie-overschotten te creëren om prijzen proberen omlaag te brengen en concurrenten failliet te laten gaan (zoals Amerikaanse schalie-olieproducenten).

De politiek speelt soms ook een rol. In 1973 bijvoorbeeld stemden de leden in om toelevering aan landen te limiteren waarvan zij dachten dat ze steun aan Israël verleenden tijdens de Jom Kipoeroorlog. De prijzen stegen wereldwijd van $3 per vat in oktober 1973 naar $12 per vat in maart 1974.

OPEC-vergaderingen kunnen echter in een impasse eindigen indien leden niet unaniem overeenstemming kunnen bereiken over nieuwe productievolumes. Tot overeenstemming komen is niet zo gemakkelijk, aangezien lidstaten in het algemeen zullen proberen hun eigen productieniveaus te maximaliseren en die van de andere leden te limiteren, om te kunnen profiteren van de best mogelijke prijzen en volumes. Dit probleem wordt soms verergerd door niet-gerelateerde politieke spanningen tussen landen. Frictie tussen leden kan ook optreden indien een land de tijdens een voorgaande vergadering afgesproken quota heeft overschreden, aangezien dit lagere olieprijzen voor de gehele organisatie kan betekenen.

Data en opzet van de OPEC-vergaderingen

De OPEC komt twee keer per jaar bijeen in het hoofdkwartier in Wenen voor reguliere vergaderingen. Er zit meestal zes maanden tijd tussen twee bijeenkomsten. Buitengewone vergaderingen, d.w.z. vergaderingen buiten het halfjaarlijkse schema om, kunnen plaatsvinden als er kwesties zijn die niet kunnen wachten.

Besluiten worden via persconferenties aangekondigd op de dag van iedere vergadering, waarbij de meeste beslissingen 30 dagen later in werking treden (behalve wanneer een andere datum is overeengekomen of een veto is uitgesproken door een lidstaat over het besluit alvorens het in werking treedt).

Daarnaast publiceert de OPEC maandelijks en jaarlijks rapporten over de oliemarkt, en tevens een jaarlijks rapport met betrekking tot de wereldoliemarkt dat de olievooruitzichten op de lange termijn beoordeelt.

Kalender OPEC 2019

Gebeurtenis Datum Bekendmaking
177e OPEC-vergadering 5 december 2019 Persconferentie, 18:00 uur (Ned. tijd)

Hoe is de OPEC-vergadering in juli verlopen?

Tijdens de laatste OPEC-bijeenkomst is overeengekomen dat de restricties worden verlengd voor een volgende negen maanden, beginnend in juli 2019 tot maart 2020. In totaal zijn de groep, en diens aangesloten niet-leden, overeengekomen om de productie met 1,2 miljoen vaten per dag te verminderen.

Deze verminderingen in het aanbod zijn een reactie op de dalende olieprijzen, die zijn veroorzaakt door de schalieproductie in de Verenigde Staten. Door de productie de komende negen maanden te verminderen, hoopt OPEC dat de prijs van olie stabiliseert op de markten wereldwijd.

Welke landen zijn lid van de OPEC?

De OPEC werd in 1960 opgericht door vijf landen: Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië en Venezuela. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid tot een verbond van 14 lidstaten sinds juli 2019.

Er wordt van iedere lidstaat verwacht dat deze ten minste één afgevaardigde stuurt naar iedere vergadering, maar er moet minstens twee derde aanwezig zijn om aan het quorum te voldoen. Indien de delegatie van een land uit meer dan één persoon bestaat, moet de groep een hoofd delegatie aanwijzen. Dit is normaal gesproken de minister met een olie- of energieportefeuille van het desbetreffende land.

Ieder land heeft één stem en landen moeten unaniem stemmen, wil een beleidswijziging worden geïmplementeerd. Andere landen mogen ook vergaderingen bijwonen als toeschouwers indien dat wordt toegestaan door de conferentie, maar ze krijgen geen stemrecht.

Land Jaar van toetreding
Saoedi-Arabië 1960
Iran 1960
Irak 1960
Venezuela 1960
Kuweit 1960
Libië 1962
Verenigde Arabische Emiraten 1967
Algerije 1969
Nigeria 1971
Ecuador 1973
Gabon 1975
Angola 2007
Equatoriaal-Guinea 2017
Republiek Congo 2018

Open nu een rekening

Snelle uitvoering op een scala aan markten

Bij ons krijgt u toegang tot meer dan 16.000 markten over de hele wereld en profiteert u van betrouwbare uitvoering

Probleemloos handelen, waar u ook bent

Handel onderweg met onze bekroonde, door onszelf ontworpen trading app

U voelt zich veilig bij een vertrouwde provider

Wij kunnen bogen op 45 jaar ervaring en bieden met trots een service waarmee we vooroplopen op de markt

Wat is de OPEC-vergadering?

Tijdens de OPEC-vergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt, stelt de organisatie quota vast voor olieproductie voor al haar 14 lidstaten. Deze quota zijn belangrijk, omdat ze de wereldwijde olietoevoer beïnvloeden en zodoende ook de prijs.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in...

Ontdek waardoor de olieprijzen veranderen

Wij bieden een scala aan populaire en bijzondere grondstoffen

Ga long of short op 12,000 internationale aandelen, waaronder Apple en Facebook

1 OPEC, 2018
2 OPEC, 2017

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD's werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties en warrants zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico. U kunt uw geld snel verliezen. CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen.