Investor – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

En investor er en person som bruker kapital til å foreta en investering i forhåpning om å oppnå en gevinst. I investeringsmiljøet kan det imidlertid ofte være slik at investorer har en annen holdning til investering enn tradere.

Det som skiller investorer fra tradere, er investeringenes varighet og graden av involvering i markedet i det daglige. Investorer tar gjerne langsiktige posisjoner, mens tradere i større grad vil forsøke å dra fordel av kortsiktig volatilitet.

Å være en suksessfull investor innebærer å velge de investeringene som gir størst gevinst. Med henblikk på dette vil de fleste investorer benytte seg av analyser av ulike markeder og velge investeringsobjekter basert på disse.

Investorer kan søke å hente gevinst i mange forskjellige markeder, og profilen deres vil variere mye avhengig av en rekke ulike faktorer, som f.eks. hva slags ekspertise, stil og risikotoleranse de har.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com