Investeringer – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til penger bedrifter bruker på fysiske eiendeler. Dette er et viktig aspekt for forståelsen av et selskaps regnskaper.

Bedrifter bruker investeringer til å utvikle ny virksomhet eller som ledd i mer langsiktige investeringsstrategier. Det kan for eksempel dreie seg om anskaffelse av nye kontorlokaler, bygging av et nytt lager eller reparasjon av utstyr på en fabrikk.

Investeringer defineres som fysiske eiendeler som enten er nye eller øker nytteverdien av eksisterende eiendeler. Eiendelen som anskaffes eller oppgraderes, hører som regel inn i en av tre kategorier: eiendom, industrianlegg eller utstyr.

Regnskapsmessig blir investeringskostnaden fordelt på eiendelens brukstid i en prosess som kalles aktivering, med mindre investeringen gjelder reparasjon eller vedlikehold av en eksisterende eiendel.

Driftskostnader, dvs. de kortsiktige kostnadene forbundet med den daglige driften (inkludert skatter og avgifter), føres det året de påløper.

Les mer om aksjer

Finn selskaper og deres respektive investeringskostnader på siden Aksjer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com