CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Investeringer – definisjon

Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til penger bedrifter bruker på fysiske eiendeler. Dette er et viktig aspekt for forståelsen av et selskaps regnskaper.

Bedrifter bruker investeringer til å utvikle ny virksomhet eller som ledd i mer langsiktige investeringsstrategier. Det kan for eksempel dreie seg om anskaffelse av nye kontorlokaler, bygging av et nytt lager eller reparasjon av utstyr på en fabrikk.

Investeringer defineres som fysiske eiendeler som enten er nye eller øker nytteverdien av eksisterende eiendeler. Eiendelen som anskaffes eller oppgraderes, hører som regel inn i en av tre kategorier: eiendom, industrianlegg eller utstyr.

Regnskapsmessig blir investeringskostnaden fordelt på eiendelens brukstid i en prosess som kalles aktivering, med mindre investeringen gjelder reparasjon eller vedlikehold av en eksisterende eiendel.

Driftskostnader, dvs. de kortsiktige kostnadene forbundet med den daglige driften (inkludert skatter og avgifter), føres det året de påløper.

Les mer om aksjer

Finn selskaper og deres respektive investeringskostnader på siden Aksjer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Å

Vis alle definisjoner

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.