ETP – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Børshandlede produkter, eller ETPer, er en type finansielle instrumenter som handles hele dagen gjennom på nasjonale børser.

Hver ETP vil ha en referanseindeks som den søker å følge. Noen ETPer kan følge store markeder, som FTSE 100, men du kan også finne ETPer som følger mer eksotiske og spesialiserte referanseindekser, for eksempel sektorspesifikke aksjer som betaler store utbytter.

Det finnes tre hovedtyper av ETPer:

  • ETFer, eller børshandlede fond. Prisen på disse følger et sett med finansielle aktiva, for eksempel en indeks.
  • ETNer, eller børshandlede sertifikater. En form for gjeldsinstrument. Disse produktene er blant dem som er underlagt færrest reguleringer, og investorer bør derfor utvise særlig stor forsiktighet når de investerer i en ETN.
  • ETCer, eller børshandlede råvarer. De ligner på ETFer, men følger enten et spesifikt sett med råvarer eller en råvareindeks.
 

Les mer om ETPer

Finn ut mer om investering i børshandlede produkter hos IG.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com