Egne aksjer – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Egne aksjer er den andelen av aksjene i et selskap som eies av selskapet selv. Disse aksjene er ikke inkludert i det totale antallet utestående noterte aksjer, og de gir verken stemmerett eller rett til utbytte (dette er fordi et selskap ikke kan eie seg selv eller betale til seg selv).

Egne aksjer er typisk aksjer som holdes tilbake fra allmennheten når et selskap blir børsnotert, eller aksjer som kjøpes tilbake fra aksjonærer som del av et tilbakekjøp. Ved et tilbakekjøp reduseres antallet tilgjengelige aksjer i et selskap, noe som kan bidra til å drive aksjekursen oppover.

Hvis et selskap har egne aksjer, vil dette fremgå i balansen, under egenkapital.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com