Egenkapital – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

I tradingsammenheng kan egenkapital eller «equity» bety flere forskjellige ting. Det viser som regel til eierskap av et aktivum der ingen gjeld er involvert.

Når du driver med marginhandel med giring, er egenkapitalen din den samlede verdien av de åpne posisjonene dine minus den samlede verdien av gjelden som benyttes til å holde disse posisjonene åpne.

Equity-begrepet kan også vise til en aktivaklasse eller til eierandelene i et selskap (det vil si aksjene) som til sammen utgjør det fulle eierskapet til selskapet. Når man kjøper aksjer, kjøper man en del av selskapets egenkapital.

Les mer om aksjer i tradingskolen

Finn ut mer om det å handle med aksjer på siden Aksjehandel.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com