Chartist – definisjon

En chartist er en trader som hovedsakelig baserer seg på diagrammer for å få en forståelse av et finansielt instruments historiske prisbevegelser og på den måten bedre kunne forutse og spekulere i dets fremtidige utvikling. De kalles også tekniske analytikere eller tekniske tradere.

Det finnes en rekke mønstre chartister kan se etter for å få en indikasjon på den fremtidige retningen et instrument vil ta. De vil blant annet se på støtte- og motstandsnivåer – det vil si hvor langt markedet synes å være villig til å la et aktivum bevege seg i en bestemt retning – for å identifisere de beste tidspunktene å kjøpe og selge aktiva (f.eks. aksjer, indekser, valuta m.m.) på.

Chartister skiller seg fra fundamentale analytikere, som ser på de gjeldende fundamentale forholdene knyttet til et aktivum, for å finne de beste tidspunktene å kjøpe og selge på. Mange tradere vil bruke både fundamental og teknisk analyse når de utarbeider en trading-strategi.

Les mer om handelsplattformer

Se vårt utvalg av diagrammer og diagramverktøy på siden Diagrammer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.