Bunnlinje – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Et selskaps bunnlinje er en viktig faktor innen aksjetrading. Begrepet kan brukes enten om et selskaps nettoresultatet eller om et selskaps fortjeneste per aksje.

Et selskaps bunnlinje er den totale fortjenesten som fremgår i resultatregnskapet, minus alle påløpte tap, herunder varekostnader, skatt og betalte lånerenter. Hvis det viser til fortjenesten per aksje, deles tallet på antallet utestående aksjer i selskapet.

Årsaken til at det kalles «bunnlinje», er at nettoinntekten oppgis helt nederst i selskapets resultatrapport. Begrepet står i så henseende i kontrast til topplinjen, også kalt selskapets inntektstall.

Det finnes to hovedmåter et selskap kan forsøke å forbedre bunnlinjen sin på. Den første er å øke fortjenesten, og den andre er å redusere kostnadene.

Les mer om aksjer i tradingskolen

For å lese mer om begreper forbundet med aksjetrading, kan du se siden om aksjer.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com