Børsgulv – definisjon

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

Børsgulvet er en betegnelse som brukes om det stedet hos et firma eller på en børs der aktiva kjøpes og selges. Det forbindes oftest med aksjebørser og futures-børser. Det kan også omtales som «tradinggulvet».

Børsgulv har tradisjonelt vært hektiske, åpne områder der tradere kommuniserer med hverandre ved bruk av roping og håndsignaler. Fremveksten av elektronisk trading har imidlertid gjort denne formen for kommunikasjon stadig sjeldnere, og børsgulvene er blitt betraktelig roligere som følge av dette.

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post: kundeservice@ig.com