ADR – definisjon

En American Depositary Receipt (eller ADR) er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.

Ettersom de utstedes av amerikanske finansielle institusjoner og omsettes på amerikanske børser unngår man dermed mange av komplikasjonene som er forbundet med kjøp av aksjer i utlandet, blir både utbytte og gevinst fra bevegelser i aksjekursene blir utbetalt i amerikanske dollar.

ADR-er kan også kjøpes av investorer som ikke er hjemmehørende i USA. Noen tradere kan bruke en ADR til å spekulere i aksjer i sine lokale markeder etter at det aktuelle markedet har stengt for dagen. Selskaper som er hjemmehørende utenfor USA, kan bruke ADR-er til å skaffe kapital og til å øke eksponeringen sin overfor amerikanske aksjeinvestorer.

Hvordan fungerer ADR-er?

ADR-er representerer et visst antall aksjer i et bestemt selskap og omsettes på nøyaktig samme måte som amerikanske aksjer på amerikanske børser. For å opprette en ADR kjøper en finansinstitusjon (som regel en amerikansk bank) et stort antall aksjer i det aktuelle selskapet, for deretter å gjøre disse tilgjengelig på en børs.

Institusjonen bestemmer hvor mange aksjer ett enkelt kjøp av en ADR skal utgjøre. Noen ADR-er representerer flere reelle aksjer i et selskap, mens det i andre tilfeller kan være slik at prisen på en reell aksje er høyere enn prisen på ADR-en.

Les mer om aksjer i tradingskolen

Informasjon om andre tilgjengelige aksjetyper finner du på siden om aksjer.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y

Vis alle definisjoner

 Kontakt oss

Vi er tilgjengelige døgnet rundt fra kl. 9 på lørdag til kl. 23 på fredag.

22 400 240

Du kan også sende en e-post:  kundeservice@ig.com

CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren.
Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger.
CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring.