Policy for execution (ordreutførelse)

Når vi utfører ordre på vegne av deg, vil vi gi deg "best execution".

Dette er i tråd med policyen vi har etablert for å ta alle nødvendige tiltak for å oppnå best mulig resultat for våre kunder. Vi leverer her en oppsummering av denne policyen. 

PDF-filer krever Abobe Reader, som er tilgjengelig fra Adobe.

Kontakt oss

Vår kundeservice er tilgjengelig fra mandag til fredag kl. 9-18.

22 400 240

Du kan også sende en
e-post: kundeservice@ig.com