Børshandlede produkter

Handel i ETP

Hvem handler med ETP?

Vanligvis vil bare større institusjonelle investorer («autoriserte aktører») faktisk handle ETP-aksjer direkte hos fondsforvalteren. De institusjonelle investorene fungerer som markedspleiere som gir enkeltinvestorer muligheten til å handle i ETP-er på andrehåndsmarkedet.

Disse autoriserte aktørene sørger for likviditet i markedet og bidrar til tett korrelasjon mellom intradagskursen og den faktiske verdien til de relevante underliggende instrumentene. Vanligvis er avviket mellom markedskursen og instrumentets verdi under 2%.

Slik handler du

ETP-er handles på samme måte som aksjer. Hvis du allerede er vant til å handle i aksjer eller andre verdipapirer hos en aksjemegler eller et investeringsselskap, vil du raskt lære hvordan du handler med ETP-er. Vanligvis handles ETP-er over telefon eller Internett.

Marginhandel

ETP-er kan handles på margin, så du trenger bare skyte inn en brøkdel av den samlede kostnaden.

Når du handler på margin, må du være oppmerksom på at du kan tape mye mer enn det opprinnelige innskuddet hvis markedet beveger seg i din disfavør. Når du bruker giring på denne måten, får du tilgang til hele verdien av det underliggende markedet, uansett om det beveger seg i din favør eller disfavør.

Se Giring-modulen for mer informasjon om marginhandel.

Når du handler på margin, kan du tape mye mer enn det opprinnelige innskuddet hvis markedet beveger seg i din disfavør.

Kostnader og prising

På samme måte som med andre børshandlede verdipapirer belastes det vanligvis kurtasje ved ETP-handel.

Størrelsen på spreaden avhenger av flere faktorer, for eksempel likviditeten og volatiliteten til selve ETP-ene og til papirene som replikeres.