CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din. CFDer er komplekse instrumenter som innebærer stor risiko for raske tap på grunn av giring. 79 % av alle ikke-profesjonelle kunder taper penger på CFDer hos denne leverandøren. Du burde tenke etter om du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til den høye risikoen for å tape penger. Profesjonelle kunder kan tape mer enn sitt opprinnelige innskudd. Opsjoner og turbowarranter er komplekse finansielle instrument og du risikerer kapitalen din.

Amerikansk forskuddsskatt på derivater – 871 (m)

De amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service, «IRS») har utstedt forskrifter under paragraf 871 (m) for å sikre at utenlandske innehavere av amerikanske aksjederivater – inkludert CFDer – skattlegges på utbytteinntekt på samme måte som utenlandske innehavere av realaksjer.

I henhold til IGs forpliktelser overfor amerikanske skattemyndigheter (IRS) krever de dokumentasjon fra alle våre kunder som ønsker å trade amerikanske aksje-CFDer. Vennligst fyll ut et av W-8-skjemaene nedenfor, eller et W-9-skjema, avhengig av dine omstendigheter.

Hvorfor velge IG for å handle med aksje-CDFer?

 • Onlineskjema
  Vårt elektroniske W-8BEN-skjema gjør det mulig for de fleste klienter å søke online via et forhåndsutfylt skjema, på så lite som to minutter

 • Vi er en kvalifisert derivatmegler (QDD)*
  Dette innebærer at vi kommer til å kunne motta utbytteekvivalente betalinger uten skattefratrekk

 • Utvidet åpningstid på amerikanske aksjer
  Trade utenfor åpningstid på 70 viktige amerikanske aksjer, inkludert alle 30 aksjeindekser på Wall Street

Hva må jeg gjøre?

Dersom du ønsker å trade amerikanske aksjer fra din IG-konto, Vennligst fyll ut ett av skjemaene nedenfor og send det til oss så snart som mulig.

Privatkunder

Dersom du ikke er en bedriftskunde, felles kontoinnehaver eller amerikansk statsborger må du fylle ut vårt elektroniske W-8BEN-skjema så snart som mulig:

 1. Logg inn på din IG-konto
 2. Gå til kategorien «Innstillinger» i My IG
 3. Velg «Handle med amerikanske aksjer»
 4. Svar på et par spørsmål om din skattesituasjon, og undertegn elektronisk

Hele prosessen burde bare ta et minutt eller to. Dine opplysninger vil bli lagret i IG og meddeles bare Internal Revenue Service (IRS) ved kontroll.

Felles kontoinnehavere, amerikanske statsborgere og bedriftskunder

Vennligst fyll ut det relevante skjemaet fra siden Amerikanske aksjer og send det til clientlifecycle.ao@ig.com eller til vår postadresse: IG Europe GmbH, Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige.

Felles kontoinnehavere som ikke er amerikanske statsborgere må fylle ut et W-8BEN-skjema hver, og sende begge til oss sammen.

Individuelle amerikanske statsborgere eller amerikanske innbyggere må fylle ut et W-9-skjema.

Bedriftskunder må fylle ut ETT av de følgende skjemaene

 • W-8BEN-E — Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities);
 • W-8ECI — Certificate of Foreign Person's Claim That Income Is Effectively Connected With the Conduct of a Trade or Business in the United States;
 • W-8EXP — Certificate of Foreign Government or Other Foreign Organization for United States Tax Withholding and Reporting;
 • W-8IMY — Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow-Through Entity, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding and Reporting; eller
 • Form W-9 — Request for Taxpayer Identification Number and Certification

W-8BEN-E-skjema: De bedriftskunder som er (i) bosatt i et land som USA har en dobbelbeskatning-avtale med og (ii) som gjør krav i henhold til denne avtalen, bør være oppmerksom på bestemmelser om ytelsesbegrensninger og vilkårene i avtalens bestemmelser. Mer informasjon finner du på IRS' nettsted.

Hvilke produkter berøres?

Dette forskuddet gjelder også CFD-er på aksjer på amerikansk-inkorporerte selskaper, ETF-er og ikke-kvalifiserte indekser som inneholder amerikanske aksjer. Det vil derimot være et unntak for CFD-er på kvalifiserte indekser, som:

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

Reglene gjelder kontrakter med en delta på 0,8 eller mer, relativt til en amerikansk underliggende. IRS har opplyst at de vil innføre regelen gradvis og kun fokusere på «delta one» produkter i 2017. Dette inkluderer CFD-kontrakter.

Hvilke posisjoner vil dette gjelde?

Reglene gjelder posisjoner i virkeområdet åpnet på eller etter 1. januar 2017.

Hva er paragraf 871 (m)?

De amerikanske skattemyndighetene (Internal Revenue Service, «IRS») har utstedt forskrifter under paragraf 871(m) for å sikre at utenlandske innehavere av amerikanske aksjederivater – inkludert CFDer – skattlegges på utbytteinntekt på samme måte som utenlandske innehavere av realaksjer. De nye forskriftene oppnår dette gjennom å anse at «utbytte-ekvivalente betalinger» oppstår på derivater over amerikanske aksjer er en amerikansk kilde til utbytteinntekt.

Den amerikanske lovfestede satsen for forskuddsskatt er 30 %. Dersom en skattetraktat eksisterer mellom USA og andre land kan dette – hvis kvalifisert – redusere forskuddsskatten. Vi kan for eksempel si at en innbygger i Storbritannia kun trenger å betale 15 % forskuddsskatt, i stedet for 30 %. Dette vil si at en som er britisk skattemessig bosatt kan få utbetalt en nettobetaling på 85 % av utbytteinntekten, i motsetning til 70 %.

Hva gjør IG med din informasjon?

Vi vil ha disse skjemaene registrert og vil ikke levere dem til skattemyndighetene med mindre de kreves som del av en revisjon.

* IG har utvidet sin nåværende status som kvalifisert mellommann (QI) til å inkludere å bli en kvalifisert derivatmegler (QDD). Dette betyr at vi kan motta utbytte-ekvivalente betalinger utenfor relevante kontrakter. Dette bidrar til at kundene slipper å betale denne ekstra forskuddsskatten.

Hjelp og support

Finn svar angående kontoen din eller tjenestene våre.

Finn svar

Kontaktinformasjonen vår finner du til venstre på kontakt oss-siden.