Aandelen

Dividend

Wat is dividend?

Dividend is het deel van de bedrijfswinst dat gereserveerd is voor de aandeelhouders.

Wanneer een bedrijf winst maakt, bepaalt het management of de winst geïnvesteerd wordt in het bedrijf of dat deze uitbetaald wordt aan de aandeelhouders als dividend. De meeste stabiele bedrijven kiezen voor de middenweg, door een percentage opnieuw te investeren en de rest uit te betalen als dividend, in de vorm van contant geld of aandelen.

Dividend kan compenseren voor een aandelenprijs die niet veel beweegt, om de aandeelhouders van een inkomen te voorzien. Bedrijven die als ‘snel groeiend’ worden beschouwd, bieden gewoonlijk geen dividend, omdat de winst opnieuw geïnvesteerd wordt om de groei te aan te houden door bedrijfsuitbreiding. De beloning voor de aandeelhouders is in dat geval een hogere verwachte aandelenprijs.

investments-Are-dividend-funds-for-you

Wanneer wordt dividend uitbetaald?

Elke keer dat een bedrijf dividend uitbetaalt, moet dit officieel verklaard worden door de Raad van Bestuur. Bedrijven die dividend in contant geld uitbetalen zullen dit gewoonlijk een keer in het half jaar doen, hoewel soms besloten kan worden dat er eenmalig speciaal dividend uitgekeerd wordt.

Er zijn een paar belangrijke data om te onthouden:

De dividend-verklaringsdatum
Dit is de dag waarop de Raad van Bestuur aankondigt dat er dividend uitbetaald zal worden.

De recorddatum
Dit is de datum waarop het bedrijf aankondigt welke aandeelhouders in aanmerking komen ('houders van record').

De ex-dividend-datum
Het kan enige tijd duren voordat de aandelenaankoop afgerond is. Om moeilijkheden over het eigendom bij het uitbetalen van dividend te voorkomen, wordt de recorddatum voorafgegaan door een afsluitpunt (normaliter twee of drie dagen van tevoren). Op dit moment moet u eigenaar zijn van bedrijfsaandelen om als aandeelhouder opgenomen te worden en dividend te ontvangen.

De afsluiting staat bekend als de ex-dividenddatum. Als geregistreerd eigenaar kunt u de aandelen verkopen wanneer de ex-dividenddatum verstreken is en alsnog het dividend ontvangen.

 

 

De betaaldatum
Dit is de dag waarop het dividend uitbetaald wordt aan de aandeelhouders. Er kan een lange tijd verstrijken tussen de ex-dividend- en betaaldatum.

Bedrijfsontwikkelingen (corporate actions)

Een corporate action komt voor wanneer een beursverhandeld bedrijf de bedrijfsvoering wijzigt die van invloed zal zijn op de aandeelhouders, zoals een fusie, acquisitie of aandelensplitsing. Een corporate action zal normaliter overeengekomen worden door de Raad van Bestuur van het bedrijf en goedgekeurd worden door de aandeelhouders.

Een corporate action kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsfinanciën, waaronder de aandelenprijs en bedrijfsprestaties.

Corporate_actions

Derivaten

Aandelenderivaten zijn contracten die hun waarde afleiden van de prijs van een onderliggend aandeel. Het onderliggend aandeel is hier het aandeel dat beschikbaar is om op een traditionele manier op de beurs verhandeld te worden. 

Bij IG bieden wij derivaatcontracten. Eenvoudig gezegd zijn Contracts for Difference (CFD's) een overeenkomst om het verschil in waarde van een aandeel (of ander financieel instrument) tussen de tijd waarop uw positie geopend wordt en de tijd waarop deze gesloten wordt, uit te betalen.

Dus wanneer u een aandelenderivaat koopt betaalt u voor het eigendom van een contract op het onderliggende aandeel, in plaats van het aandeel zelf. Er zijn verschillende typen derivaatcontracten, waarvan de bekendste CFD's, futures en opties zijn.