Fundamental analys

Kurs 6 av 8

Kassaflödesanalys

I denna lektion ska vi titta på en annan viktig del av de finansiella rapporterna som ska övervägas i en fundamental analys: kassaflödesanalys.

Detta är ett register över de kontanter som företaget erhåller och använder. Till skillnad från balansräkningen, som ger en ögonblicksbild av en specifik tidpunkt, täcker kassaflödesanalysen en viss period som bestämts av företaget.

Vanligtvis hittas siffror i följande kategorier:

 • Operativt kassaflöde

Här visas pengar som genererats av företagets normala affärsverksamhet. Ibland kan det delas upp i:

 1. Intäkter
 2. Kontanta tillskott
 3. Kontanta avdrag

Siffran är relevant då den kan antyda huruvida företaget kan tjäna tillräckligt med pengar för att upprätthålla och expandera sin verksamhet, eller om det är beroende av extern finansiering.

 • Investeringskassaflöde

Här rapporteras företagets försäljning eller inköp av långsiktiga investeringar, fastigheter och utrustning.

 • Finansieringskassaflöde

Här visas i detalj företagets emitterade eller återköpta företagsobligationer och aktier. Här visas även betalning av utdelning till aktieägare.

Vad kan vi lära av dessa siffror? Man brukar säga att ”cash is king”. Många analytiker anser att kontanter i banken är en viktig tillgång, särskilt eftersom det är något som inte kan maskeras av skicklig redovisning.

I slutändan är det så att om företaget regelbundet genererar mer pengar än det spenderar kommer det att kunna använda överskottet till att exempelvis:

 • Öka betalningen av utdelning till aktieägare.
 • Betala av skulder, vilket minskar räntornas storlek.
 • Återköpa aktier, vilket kan innebära ett antal förmåner.

Visste du?

Ett företag kan välja att återköpa aktier av ett antal olika skäl:
 • För att minska antalet aktier som ägs av privata investerare och därmed minska utdelningarnas storlek. Pengarna som sparas kan sedan användas för att stärka verksamheten.
 • Om företaget anser att verksamheten är undervärderad på marknaden kan det återköpa aktier för att dra fördel av detta – och eventuellt emittera aktierna på nytt när priset har korrigerats.
 • Genom att minska antalet aktier som cirkulerar höjs vissa relationstal som vanligtvis fingranskas av marknaderna, till exempel vinst per aktie. Nyheten om ett kommande återköp kan ibland leda till att kortsiktiga investerare flockas runt den berörda aktien i förhoppning om att förbättrade relationstal ska leda till en ökning av aktiepriset.

Jämför operativt kassaflöde med nettovinst (diskuteras i nästa lektion). Om siffrorna för kassaflödet är högre kan företaget sägas ha högkvalitativa intäkter. Med andra ord omvandlas en betydande del av intäkterna från verksamheten till kontanter.

Om företagets operativa kassaflöde däremot är mycket mindre än nettovinsterna, kan det jämföras med en kompis som tjänar en avsevärd summa pengar varje månad, men aldrig verkar ha nog för att köpa en öl. Vart går alla pengar, och varför? Om det inte finns någon välgrundad orsak till skillnaden, kan det vara ett tecken på att företaget drivs på ett ineffektivt sätt.

Summering av lektion

 • Kassaflödesanalysen registrerar de kontanter som ett företag erhåller och använder.
 • Den visar detaljer från en tidsperiod som företaget bestämmer.
 • I grund och botten visar en kassaflödesanalys huruvida ett företag regelbundet erhåller mer pengar än det spenderar.
 • Om det operativa kassaflödet är större än nettovinsten, sägs företaget ha högkvalitativa intäkter – ett tecken på att verksamheten drivs effektivt.
Lektion avklarad