Utarbeide en handelsplan

Hva er en handelsplan?

En handelsplan er en struktur eller et sett med retningslinjer som definerer handelsaktiviteten din. Den kan være et svært nyttig verktøy som gjør det lettere å fokusere på planlegging og gjennomføring av handelsstrategien.

Det finnes ingen absolutt fasit på den perfekte handelsplanen. Hver investor er unik, og ulike stiler passer for ulike mennesker. Samtidig finnes det visse aksepterte elementer som du bør tenke på når du lager din egen plan.

Et veikart

Du kan se på en handelsplan som et veikart eller en rute som viser veien fra der du er nå, til der du ønsker å være.

Det er viktig å ha et klart og realistisk bilde av begge disse «stedene».

Hvor er du nå?

Hvor ønsker du å være?

En handelsplan kan også betraktes som en forretningsplan. Du ville ikke startet en bedrift uten en forretningsplan – så hvorfor skulle du begynne å handle uten en handelsplan?

develop_trading_plan_road_map

Generelle regler for handelsplanen

Som sagt finnes det ingen fasit på hvordan den perfekte handelsplanen bør være. Likevel finnes det noen generelle regler som er svært nyttige i nesten alle tilfeller.

1.skriv det ned. Du bør notere – på et ark eller på en datamaskin – faktorer som for eksempel hvorfor du handler, og de viktigste målene du håper å nå. Dette vil hjelpe deg med å organisere tankene dine og gjøre planen mer konkret.

2. Registrer fremgang. Utvikle en klar og kortfattet måte å registrere handlene på. Når du planlegger en langsiktig strategi, er det viktig at du kan se dine tidligere og gjeldende posisjoner. Dette er nyttig både fra et læringsperspektiv og for å holde rede på hvilke markeder du er og har vært eksponert mot.

3. Styr økonomien. Pengestyring er et tredje og viktig element i enhver handelsplan. Du må ha en plan for å styre investeringene, spesielt eksponeringen mot risiko.

Du kan bruke Handelslogg i Insight til å holde alle notatene på ett sted. Du kan legge til notater og grafer hver gang du åpner, lukker eller endrer en posisjon eller ordre. Du går til handelsloggen ved å klikke på Konto-fanen og velge Handelslogg.

Nøkkelspørsmål for handelsplanen

Her er noen viktige spørsmål og hypotetiske svar som du bør tenke over når du setter opp handelsplanen:

Hva er din motivasjon for å handle?

Å kunne leve av det
Å få litt ekstra å rutte med som pensjonist
Å skaffe meg lettjente penger
Jeg liker utfordringer
Å tjene så mye som mulig

Hvilken holdning har du til risiko?

Jeg liker å ta sjanser
Jeg liker å ha et balansert forhold mellom risiko og avkastning
Jeg liker å være på den sikre siden

Hvor mye tid kan du sette av til å handle? Det er min fulltidsjobb
Bare fritiden, men jeg er svært engasjert
Dette er bare en hobby, og jeg handler når jeg er i humør

I de neste to delene trekker vi fram fordelene ved å ha en handelsplan og gir deg noen tips om hvordan du lager en plan på egen hånd.