Planlegging og risikostyring

Kurs 1 av 8

Hva er en trading-plan?

Å ha en god trading-plan er helt avgjørende når du driver med trading. Den skal fungere som ditt personlige beslutningsverktøy og hjelpe deg med å svare på viktige spørsmål som hva, hvor, hvorfor og hvor mye du bør trade. Planen må være tilpasset personligheten din og holdningen du har til risiko, trading-målene dine, reglene du har satt for risikohåndtering, og trading-strategiene du har til hensikt å følge.

Det er avgjørende at trading-planen er utarbeidet spesielt for deg. Det har lite for seg å kopiere planen til annen person, ettersom vedkommendes mål, holdninger og ideer etter all sannsynlighet vil være forskjellige fra dine. Hvor mye tid og penger som kan vies til trading, vil også variere mye fra én person til en annen.

Hva er forskjellen mellom en trading-strategi, en trading-plan og en trading-dagbok?

Dette er vanlige begreper i bransjen som ofte blir brukt om hverandre, men som i dette kurset har følgende betydning:

 • En trading-strategi definerer nøyaktig hvordan du bør gå inn og ut av handler. Et eksempel på en helt enkel trading-strategi kan være: «Kjøp gull når prisen faller under 1250 $, og selg når prisen kommer opp i 1350 $».
 • En trading-plan er en omfattende plan som dekker alt fra målene dine og motivasjonen og risikoholdningen din til regler for risikohåndtering og analyser av tidligere handler. Den kan (og bør) inkludere strategiene dine samt en forpliktelse til å føre en dagbok.
 • En trading-dagbok er en skriftlig journal der du registrerer alt som skjer når du trader, herunder inngangs- og utgangspunkter, gevinster/tap, trading-statistikk og til og med den emosjonelle tilstanden din før, under og etter hver handel.

Hvorfor er det viktig å ha en trading-plan?

Den gjør det enklere å trade

En trading-plan gir deg veiledning om når og hvordan du bør trade. Uten en plan risikerer du å gruble konstant på spørsmål som hvilke markeder du bør trade på, om du bør ta gevinst tidlig, om du bør la tapene dine løpe eller om du kanskje går glipp av andre muligheter i andre markeder. Med en trading-plan har du gjort unna all grublingen i forkant. Dermed kan du vente til de rette markedsvilkårene oppstår og trade basert på parameterne du allerede har fastsatt.

Den hjelper deg å trade uten følelser

En plan kan forhindre deg fra å treffe følelsesbaserte beslutninger i et overilt øyeblikk. Du vet hva den ønskede gevinsten og det akseptable tapet for hver enkelt handel er, før du legger den inn. Dermed vil du være i stand til å takle enhver dramatisk endring i markedsprisen som måtte inntreffe mens handelen din pågår. Markedene kan i bunn og grunn bare gå to veier – opp eller ned, så det er fullt mulig å planlegge for alle eventualiteter på forhånd.

Det hjelper deg å opprettholde disiplin

Disiplin er en utrolig viktig egenskap for enhver trader. Alle kan ha flaks på et par posisjoner, men det er mer sannsynlig at en disiplinert trader er lønnsom over lenger tid. Dersom du også har en solid trading-plan, er det mye enklere å opprettholde disiplin.

La oss si at du startet med å bruke en enkel tradingstrategi – at du for eksempel går long på S&P 500 hver gang det stiger mer enn 0,5 % i løpet av en dag, med forventning om at det vil fortsette å stige.

Etter et par trader ser det derimot ut til at strategien din ikke funker så bra likevel og at du taper litt penger. Går du umiddelbart bort i fra strategien?

Du kan bestemme deg for å holde deg til den, alt avhengig av omstendighetene. Dermed kan du finne ut om det er en fundamental feil i strategien eller om du bare hadde uflaks med dine første trades.

Skulle det vise seg å være sistnevnte, er det en måte du kan endre strategien på basert på resultatene av dine trades? Ved å opprettholde disiplin og holde deg til planen din, kan du potensielt snu en tapende strategi til en vinnende – eller i det minste oppdage hvordan og hvorfor den ikke var vellykket.

Den setter deg i stand til å forbedre deg

Ved å følge en trading-plan og føre en trading-dagbok kan du skaffe deg oversikt over hva som fungerer og hva som ikke fungerer for deg. Dette er nyttig for å kunne analysere resultatene og forbedre trading-ferdighetene dine. Når du har full oversikt over alle handlene dine, blir det mye lettere å lære av egne feil og finne ut om det var hell eller dømmekraft som gjorde at du tjente (eller tapte) på de forskjellige handlene.

Sammendrag av leksjon

 • Trading-planen er ditt personlige beslutningsverktøy som hjelper deg med å svare på spørsmål som hva, hvor, hvorfor og hvor mye du bør trade
 • Den skal gi deg retningslinjer for hvordan du bør trade i enhver situasjon, og skal
  • gjøre det enklere å trade
  • hjelpe deg å trade uten følelser
  • hjelpe deg å opprettholde disiplinen
  • sette deg i stand til å forbedre ferdighetene dine
Leksjon fullført