Planlegging og risikostyring

Kurs 2 av 8

Hvordan lage en trading-plan

Hvordan lage en trading-plan?

Enhver trading-plan er personlig og unik, så det finnes ingen fast formel du kan følge for å lage den perfekte planen. Likevel vil de fleste planer inkludere det følgende i en eller annen forstand:

Motivasjon

Hvorfor ønsker du å bli en trader? Er det for pengenes skyld, for spenningen, eller simpelthen fordi du ønsker å lære mer om hvordan finansmarkedene fungerer? Uansett hva motivasjonen består i, er det nyttig å skrive den ned, ettersom motivasjonen din har stor betydning for hva slags type trader du er.

Tidsbruk

Før du setter i gang med å trade for alvor, bør du bestemme deg for hvor mye tid du ønsker å bruke på tradingen. En enkeltperson som planlegger å gjennomføre et stort antall handler per dag, vil for eksempel måtte sette av mye mer tid til trading enn en investor som er ute etter å kjøpe aktiva som kommer til å stige i verdi over en årrekke.

Det er også viktig at du bruker tilstrekkelig tid på å forberede deg før du begynner å trade. Forberedelsene kan omfatte kurs, øving i bruk av strategier og markedsanalyse. 

Trading-mål

Når du har skrevet ned motivasjonen din og mengden tid du er villig til å bruke på trading, kan du begynne å definere trading-målene dine. Disse målene bør ikke være av typen «Jeg ønsker å kjøpe et stort hus eller en yacht med pengene jeg kommer til å tjene». For at trading-målene skal være effektive, må de være spesifikke, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte – på engelsk forkortet som SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound).

Spørsmål

Hvilket av følgende utsagn er et SMART mål?
 • a 'Jeg ønsker å øke verdien av porteføljen min med 10 % i løpet av de neste 12 månedene'
 • b 'Jeg ønsker å bli rik på kort tid'

Korrekt

Ikke korrekt

Det første utsagnet er et SMART mål: • Tallene er spesifikke • Du kan måle suksessen du oppnår • Målet er oppnåelig, forutsatt at du har tilstrekkelig med trading-kapital til å begynne med • Det handler om trading og er derfor relevant • Det inneholder en spesifikk tidshorisont
Vis svar

Risikoholdning

Markedsprisene er i konstant bevegelse, og selv de sikreste finansielle instrumentene er forbundet med en viss grad av risiko. En investering som fremstår som en spennende mulighet for én person, kan oppleves som farlig og stressende for en annen. Før du begynner å trade, er det derfor viktig at du bestemmer deg for hvor mye risiko du er villig til å ta, både i hver enkelt handel og i trading-strategien din generelt.

Risikoholdningen din går som regel hånd i hånd med trading-målene dine. En trader som har som ambisjon å oppnå årlige avkastninger på 100 %, vil gjerne være beredt til å påta seg større risiko for å nå dette målet. En mer konservativ investor, derimot, vil gjerne bare sette en beskjeden del av investeringskapitalen sin på spill, med et mål om å oppnå en årlig avkastning på 10 %.

Trading-kapital

Det er nå tid for å komme til kjernen og snakke om penger. Nærmere bestemt skal det handle om dine penger og om hvor mye du kan tillate deg å avsette til trading. Dette er trading-kapitalen din.

Det sier seg egentlig selv, men det er helt avgjørende at du ikke setter mer penger på spill enn du har råd til å tape.

Det er ingen som trader for å tape penger, men det finnes like fullt nok av eksempler på tradere som har endt opp med å tape hele trading-kapitalen og mer til. Du må alltid forsikre deg om at det maksimale potensielle tapet på hver enkelt handel er noe du har råd til, så regn ut hvor mye dette utgjør hver gang du åpner en posisjon. Hvis du ikke har nok penger akkurat nå, kan du øve deg ved å handle med en demokonto til du har skaffet til veie de nødvendige midlene.

Markeder å trade på

Med så mange markeder tilgjengelig, hvordan skal du velge hvilke du bør begynne med?

Trading handler mye om research, så det er smart å begynne med å se på markedene du allerede har en interesse for. Hvis du liker å holde deg oppdatert på teknologitrender eller selskaper innen detaljhandel, for eksempel, vil det sannsynligvis være mer naturlig for deg å trade med aksjer innenfor disse bransjene enn det vil være å spekulere med råvarer som mais eller storfe.

Du må også ta i betraktning det følgende:

 • Trading-tidspunkter – når er markedet åpent?
 • Volatilitet – hvor mange punkter beveger dette markedet seg med i gjennomsnitt i løpet av en time/dag/uke?
 • Posisjons-/kontraktstørrelse – hvor mye vil du tjene eller tape for hver punktbevegelse i prisen?

Hvis disse faktorene ikke samsvarer med måten du ønsker å trade på, eller med risikoholdningen din, bør du velge et annet marked.

Når du har fattet beslutningen din, er det viktig at du holder deg fokusert. Jo bedre du forstår markedet ditt og hvorfor prisene beveger seg, jo større er sannsynligheten for at du vil klare å forutse fremtidige bevegelser med nøyaktighet.

Dagbokføring

For at en trading-plan skal fungere, må den være understøttet av en trading-dagbok.

Her nedtegner du alt som skjer i løpet av en handel, inkludert hvorfor du la den inn, forventet gevinst og maksimal risiko, inngangs- og utgangspunkt og hvordan markedet oppførte seg mens handelen pågikk.

Du bør også notere hvordan du følte deg før, under og etter handelen, da dette kan hjelpe deg med å bevare disiplinen og unngå å treffe følelsesbaserte beslutninger.

Hvis du for eksempel stengte en handel tidlig fordi du var redd for at markedet skulle snu, skriver du dette ned. Fortsatte markedet å bevege seg i din favør helt til målnivået ditt ble nådd, eller snudde det slik du hadde fryktet? Notér årsaken til at du valgte å avvike fra planen. Ble du lurt av følelsene dine, eller trenger planen din å justeres?

Ved å føre dagbok kan du også se hvordan du presterer over tid.

 • Oppnår du som regel gevinst, eller taper du penger?
 • Hvor høy er gevinstprosenten din?
 • Er beløpene du oppnår i gevinst som regel større eller mindre enn beløpene du taper?
 • Er det noen spesielle markeder / tider på døgnet / handelsmetoder som peker seg ut som særlig lønnsomme?

Denne statistiske informasjonen vil kunne hjelpe deg med å bli en bedre trader og oppnå målene dine.

Sammendrag av leksjon

 • Enhver trading-plan er personlig og unik, men følgende aspekter bør være dekket:
  • Motivasjon
  • Tidsbruk
  • Trading-mål
  • Risikoholdning
  • Trading-kapital
  • Markeder å trade på
  • Dagbokføring
Leksjon fullført