Planlegging og risikostyring

Kurs 5 av 8

Måter å håndtere risiko på: Del 2

Vi har tatt en titt på noen generelle metoder for å kontrollere risikoen din. Her er to praktiske teknikker du kan ta i bruk for å finne ut nøyaktig hvor mye risiko du kan påta deg på hver trade.

Beregn den maksimale risikoen din for hver handel

Beslutningen om hvor mye du skal sette på spill per handel, avhenger fullt og helt av dine personlige omstendigheter. Det finnes dem som sier at man ikke bør satse mer enn 1 % av trading-kapitalen per handel, mens andre igjen mener det kan være greit å gå helt opp til 10 %. De fleste tradere er imidlertid enige om at man ikke bør gå særlig mye høyere enn dette, av følgende grunn:

Hvis det skulle få en serie av påfølgende tap, vil beløpet du har satset på hver enkelt handel ha betydelige konsekvenser for kapitalen din og for mulighetene du har til å vinne tilbake det du har tapt. La oss si at du har 10 000 NOK i trading-kapital, og at du har vært uheldig nok til å gå med tap på 15 handler på rad. Her ser du utslagene av å satse henholdsvis 2 %, 5 % eller 10 % per handel:

 • Med 2 % risiko per handel vil mindre enn 25 % av trading-kapitalen din være borte etter 15 tap. Muligheten for at du kan vinne disse pengene tilbake, er absolutt til stede.
 • Hvis du hadde gått for 5 % risiko per handel, derimot, ville mer enn halvparten av den opprinnelige trading-kapitalen din være borte. Du ville altså måtte mer enn doble dette beløpet for å komme tilbake til startnivået ditt.
 • Med 10 % risiko per handel ser bildet enda dystrere ut. Mer enn 75 % ville da vært borte, og det ville dermed blitt ekstremt vanskelig å vinne tilbake de tapte pengene.

Kapitalreduksjonen som følger av en serie med tapende handler, kalles en drawdown. Det er viktig at du finner ut hvor høy drawdown-prosenten kan bli før det blir vanskelig for deg å nå trading-målene dine, og at du deretter påser at den maksimale risikoen du tar per handel er i tråd med dette.

Basert på denne informasjonen kan du også sette opp en skala som viser risikoen per handel. Hvis du er en aktiv trader som bare legger inn noen få handler per dag/uke, kan denne skalaen se omtrent slik ut:

Hvis du er en langsiktig investor som bare gjennomfører noen få utvalgte handler i året, kan en risiko på 10 % per handel naturligvis være helt kurant. Men hvis du er en valutatrader som legger inn mer enn hundre handler per dag, kan til og med 2 % per handel være altfor høyt. Alt avhenger av hvem du er og hvordan du foretrekker å trade.

Alle tradere kommer før eller siden til å oppleve en tapsrekke, men de som planlegger tradingen sin slik at de er i stand til å takle disse tapene, vil som regel oppnå større suksess i det lange løp.

Beregn risiko- og avkastningsforholdet for hver handel

Det er mulig å tape penger oftere enn du får gevinst og likevel oppnå konsekvent lønnsomhet. Alt handler om forholdet mellom risiko og avkastning.

For å finne dette forholdet for en bestemt handel sammenligner du bare beløpet du satser med den potensielle gevinsten. Hvis det maksimale potensielle tapet på en handel er 200 NOK og den maksimale potensielle gevinsten er 600 NOK, er risiko- og avkastningsforholdet 1:3.

Hvis du for eksempel har lagt inn ti handler med dette forholdet og du bare lykkes med tre av disse, kan gevinst- og tapstallene dine se ut som følger:

På ti handler kan du ha tjent 400 NOK, til tross for at du bare traff riktig 30 % av tiden. Dette er årsaken til at mange tradere holder seg til et risiko- og avkastningsforhold på 1:3 eller bedre.

En advarsel er likevel på sin plass: Når du handler med lav risiko og høyt gevinstpotensial, er det sannsynlig at markedet vil måtte bevege seg lenger i din favør for at du skal få maksimal gevinst, enn det trenger å bevege seg i motsatt retning for å nå det maksimale tapet.

For at du i eksempelet over skulle fått en gevinst på 600 NOK, ville markedet altså trolig måttet bevege seg tre ganger lenger i din favør sammenlignet med avstanden det ville trengt å bevege seg med i motsatt retning for å gi et tap på 200 NOK.

Spørsmål

La oss si at du kjøper 100 aksjer i Citigroup til 27 $ stykk, og at det maksimale tapet du er beredt til å ta, er på 400 $. På hvilken kurs må du legge inn den garanterte Stop-ordren din?
 • a 31
 • b 27,40
 • c 26,60
 • d 23

Korrekt

Ikke korrekt

I og med at du har kjøpt 100 aksjer, ligger du an til å tape 100 $ hvis Citigroup-aksjen faller med 1 $. For å sørge for at du ikke kan tape mer enn 400 $ må du legge inn den garanterte Stop-ordren din 4 $ under den gjeldende kursen, det vil si på 23 $.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

 • Alltid kalkuler den maksimale risikoen per trade:
  • Å risikere under 2 % av din totale tradingkapital er generelt sett ansett som fornuftig
  • Alt over 5 % ses vanligvis på som høy risiko
 • Finn ut risiko- og avkastningsforholde per trade:
  • Det er mulig å tape flere ganger enn du vinner, og likevel anses som lønnsom
  • Mange traders foretrekker å holde seg til et risiko- og avkastningsforhold på 1:3 eller bedre
Leksjon fullført