Planlegging og risikostyring

Kurs 7 av 8

Position trading og swing trading

Position trading

Position trading handler om å sitte på posisjoner i flere uker, måneder eller til og med år, i forventning om at posisjonene skal gi gevinst på lang sikt.

Investering er den mest velkjente og tradisjonelle formen for position trading. Svært mange mennesker har langsiktige investeringer i aksjeporteføljer, fond og pensjonsordninger. Mens «investering» kun dreier seg om long-posisjoner, kan begrepet position trading også omfatte short-posisjoner.

Forut for en handel vil en person som driver med position trading ofte bruke mye tid på å sette seg inn i de fundamentale forholdene knyttet til aktivumet de har til hensikt å trade med.

Når det gjelder aksjer, for eksempel, vil du vanligvis gå gjennom selskapets finansielle rapporter, og særlig regnskapet, for å se om selskapet tjener penger eller har et fortrinn i forhold til konkurrentene. Hvis du driver med position trading i valutamarkedet, vil du sannsynligvis ta de relevante landenes økonomiske helse og pengepolitikk i betraktning før du legger inn en langsiktig valutahandel.

Ettersom disse transaksjonene er såpass langsiktige, involverer de ofte større beløp per handel enn beløpene andre typer tradere setter på spill, samtidig som forventningen er å oppnå større gevinster. For å lykkes er det derfor viktig at du er tålmodig og ikke lar deg skremme av kortsiktige bevegelser i markedet.

Hvis du bestemmer deg for å følge en position trading-tilnærming, er det et par ting du må være mentalt forberedt på.

Når du holder en handel åpen over lang tid, er det nesten ikke til å unngå at markedet beveger seg i din disfavør på et eller annet tidspunkt. I slike situasjoner må du være standhaftig nok til å holde fast ved reglene du fastsatte i trading-planen din, og om nødvendig vente på at markedet skal snu igjen.

Men tenk deg at du så leser kommentarer i pressen som tilsier at markedet kan komme til å bevege seg enda lenger i din disfavør. Vil du klare å holde nervene i sjakk?

Hvis du trader med lånefinansiering, må du i tillegg forsikre deg om at startkapitalen din er tilstrekkelig til at du tåler kraftige ugunstige prissvingninger. I og med at handlene finner sted over et så langt tidsrom, kan du fort oppleve at markedstrenden går mot deg i flere dager eller uker før den snur igjen. Slike bevegelser kan tvinge deg til å stenge posisjonen din før tiden hvis du ikke har nok kapital i bakhånd.

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med position trading, åpner og stenger mange forskjellige posisjoner i løpet av én og samme dag.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Tradere som driver med position trading, holder vanligvis handler åpne mye lenger enn én dag.
Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med position trading, foretrekker å bruke diagrammer snarere enn å studere de fundamentale dataene som ligger til grunn for om et marked vil stige eller falle.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Tradere som driver med position trading, baserer seg mye på fundamental analyse i trading-virksomheten sin.
Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med position trading, er ofte selvstendige tenkere som har evnen til å foreta informerte valg om fremtidige markedsbevegelser og holde seg til disse.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med position trading, må være ekstremt tålmodige og viljesterke.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Vis svar

Swing trading

Swing trading handler om å holde posisjoner åpne over flere dager eller uker i et forsøk på å dra nytte av markedsbevegelser på middels lang sikt. Dette er den ideelle trading-stilen for deg som ønsker å handle relativt hyppig, men som ikke har tid til å bruke hele dagen på å overvåke markedene.

Det er faktisk fullt mulig å ha en heltidsjobb samtidig som du driver med swing trading på kveldstid eller om morgenene, selv om du da må være ekstra påpasselig med å legge inn Stop- og Limit-ordrer for hver handel.

Tradere som følger denne stilen, beholder ofte posisjoner over natten, noe som innebærer en risiko for at større bevegelser og «gap» kan inntreffe i markedene. I og med at handlene holdes åpne over en viss tid, vil det ofte kunne hende at markedet på et tidspunkt beveger seg i ugunstig retning, og det kreves derfor en viss tålmodighet – dog ikke like mye som for position trading, ettersom tidshorisonten per handel er kortere.

Både fundamental og teknisk analyse (undersøkelse av markedsbevegelser ved hjelp av diagrammer) blir mye brukt i forbindelse med swing trading, og teknisk analyse er særlig nyttig når du skal identifisere Stop- og Limit-nivåer. 

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med swing trading, må holde øye med markedet nokså kontinuerlig, dagen gjennom.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Tradere som driver med swing trading, sjekker typisk markedet bare et par ganger i løpet av dagen.
Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med swing trading, holder gjerne posisjoner åpne flere dager i strekk.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med swing trading, må slå fast om de har truffet eller bommet med en handel med én gang.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

For tradere som driver med swing trading, er det markedets bevegelser på mellomlang sikt som er viktig, ikke hvordan det oppfører seg umiddelbart etter handelen.
Vis svar

Spørsmål

Sant eller usant?

Tradere som driver med swing trading, liker kjapp, actionfylt trading.
 • a Sant
 • b Usant

Korrekt

Ikke korrekt

Tradere som driver med swing trading, tar seg gjerne god tid, og legger ikke inn mer enn et par handler per dag/uke.
Vis svar

Visste du at...?

Markedsgap oppstår når prisen på et aktivum gjør et kraftig hopp fra ett nivå til et annet uten at det det foregår noen trading mellom disse nivåene. Slike gap oppstår gjerne fra én handelsdag til en annen, for eksempel hvis sluttkursen for et aktivum én dag er vesentlig høyere eller lavere enn åpningskursen neste dag.
Markedsgap kan forårsakes av resultatrapporter, geopolitiske hendelser, alminnelig kjøps-/salgstrykk eller enhver type hendelse i nyhetsbildet som er egnet til å skape bevegelser i markedene. De inntreffer ofte i aksje- og råvaremarkedene, men er sjeldnere i valutamarkedet, ettersom dette er et svært likvid marked som er åpent for handel 24 timer i døgnet.

 

Sammendrag av leksjon

 • Position trading handler om å sitte på posisjoner i flere uker, måneder eller til og med år, i forventning om at posisjonene kommer til å gi gevinst på lang sikt
 • Swing trading handler om å holde posisjoner åpne over flere dager eller uker i et forsøk på å dra nytte av markedsbevegelser på middels lang sikt
 • Markedsgap oppstår når prisen på et aktivum gjør et kraftig hopp fra ett nivå til et annet uten at det foregår noen trading mellom disse nivåene
Leksjon fullført