Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

Etter å ha kjøpt 30 aksjer av Mat Giganten ABC til 50 kroner hver, bestemmer du deg for å sette en stop-loss på 45 kroner, og en limit på 70 kroner. Hva er risiko vs belønningsforholdet for denne handelen?

 • A 1:1
 • B 1:2
 • C 1:3
 • D 1:4

Forklaring

Antar vi at det ikke er noen slippage, vil ditt maksimale tap på denne handelen være 150 kroner (5kr x 30 aksjer), mens maksimal fortjeneste er 600 kroner (20 kr x 30 aksjer). Det er en forhold på 1:4.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Si at du kjøper 100 aksjer i Selskapet XYZ til 40 kroner hver, men du ønsker ikke å risikere mer enn 800 kroner. Til hvilken kurs må du sette din stop-loss?

 • A 30 kroner
 • B 32 kroner
 • C 42 kroner
 • D 48 kroner

Forklaring

Dersom hver av dine 100 aksjer faller i verdi med 8 kroner vil du nå risikogrensen på 800 kroner.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

Match følgende eiendeler til den risikokategorien de tilhører:

Fjern alt

Forklaring

CFD-er → Høy-risiko
Aksjer → Medium-risiko
Bankkonto → Lav-risiko

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Hva er din tradingkapital?

 • A Summen av penger du kan dedikere til trading
 • B Summen av overskuddet du gjør på trading
 • C Summen av penger som går gjennom en børs
 • D Summen av penger du taper på trading

Forklaring

Tradingkapital er hvor mye penger du kan dedikere til trading. Det er viktig at du ikke risikerer mer enn det du har råd til å tape.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Det finnes hovedsakelig 4 tradingstiler. Hvilke av de følgende er ikke en av de fire?

 • A Swing trading
 • B Scalping
 • C Day trading
 • D Bi-annual trading

Forklaring

Position-trading eller investering er den andre tradingstilen.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Match tradingstil med hvor mye tradingaktivitet den involverer:

Fjern alt

Forklaring

Scalping → Veldig høy
Day trading → Høy
Swing trading → Medium
Position trading → Lav

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilket av følgende utsagn er SMORT mål?

Se alle gjeldende svar
 • ‘Jeg ønsker å tjene 50 000 kroner på trading de neste seks månedene.’
 • ‘Jeg ønsker å tjene nok penger til å kjøpe en yacht.’
 • ‘Jeg ønsker å øke min tradingkapital med 20% i løpet av de neste fem årene.’
 • ‘Jeg ønsker å tjene litt ekstra penger for å supplere min inntekt.’

Forklaring

For at det skal være et SMORT mål må tallene være spesifikke, du bør være i stand til å måle din suksess, de burde være oppnåelig og relevante, og de må ha eksplisitte tidsrammer.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

I finans, hvordan er risiko definert?

 • A Potensialet for aksjemarkedet til å krasje
 • B Potensialet for avkastning på en investering til å bli lavere enn forventet
 • C Potensialet for problemer med megler
 • D Potensialet for innsidehandel

Forklaring

Risiko inkluderer potensialet for tap – og dersom du handler med giring er potensialet for at tapet blir større enn innskuddet ditt.

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Du har mindre sannsynlighet til å bli påvirket av systemrisiko dersom du…

 • A Investerer bare i én bestemt aktiva
 • B Invester i et variert utvalg av aktiva
 • C Invester hovedsakelig i vekstmarkeder
 • D Kun trader valuta

Forklaring

Selv om systemrisiko er vanskelig å beskytte seg mot har investorer med ulike porteføljer en tendens til å ikke bli så hardt rammet som de som investerer i bare én sektor eller aktivatype.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Velg ett av svarene for å fullføre følgende setning: ‘ Tradere med effektive risikostyringsstrategier…’

 • A …taper aldri en trade.
 • B …kan fortsatt tjene penger selv om de taper flere handler enn de vinner.
 • C …handler i små størrelser.
 • D …har et stort antall åpne posisjoner.

Forklaring

Tradere med spesielt effektive risikostyringsstrategier kan fortsatt tjene penger selv om de taper flere handler enn de vinner, siden deres vinnende handler i gjennomsnitt skal være mer lønnsomt enn sine tap.

Forrige
Vis svar