Ordre: stop-og limitordre

Stop-ordre

Hva er en stop-ordre?

En stop er en instruksjon om å handle når kursen på et marked når et bestemt nivå som er mindre gunstig enn nåværende kurs. Dette innebærer å kjøpe hvis markedet når en bestemt høyere kurs, eller å selge hvis det når en bestemt lavere kurs.

Du lurer kanskje på hvorfor du skal handle til en dårligere kurs, men det finnes faktisk mange grunner til at dette kan være en god idé. For eksempel kan grafanalysen indikere at kursen på et papir vil fortsette å stige hvis den bryter gjennom et bestemt høyere nivå. Du kan også bruke en stopp til å lukke en posisjon som beveger seg i din disfavør.

På samme måte som limiter kan stopper spare deg for tid og anstrengelser ved å redusere behovet for å overvåke markedet. Du kan bruke en stoppordre til enten å åpne en ny posisjon (en åpningsordre) eller å lukke en aktiv posisjon (en lukkingsordre).

Åpningsordre med stop

Dette er en ordre om å kjøpe når markedet når et høyere nivå enn nåværende kurs, eller selge når markedet når et lavere nivå enn nåværende kurs. Dette er en god idé hvis du tror at markedskursen kommer til å fortsette i samme retning etter at den har nådd et bestemt nivå.

Hvis du for eksempel baserer handelen på grafer, vil du kanskje åpne en posisjon hvis markedet passerer et nivå som du har identifisert som vesentlig.

Se eksempelet nedenfor for nærmere informasjon.

eksempel - åpningsordre med stop på sølv

Sølv omsettes for øyeblikket til USD 35. Grafanalyser viser at dette markedet har en betydelig motstand på USD 35,50. Hvis det bryter gjennom dette nivået, kommer det til å fortsette oppover.

Du bestemmer deg for å kjøpe sølv hvis det når USD 35,80, siden dette innebærer et tydelig brudd gjennom nivået på USD 35,50. Du legger inn en stoppordre som skal åpnes på dette nivået.

To timer senere har markedet steget til USD 35,85. Megleren utfører stoppordren automatisk og åpner en posisjon på USD 35,80

 

Lukkingsordre med stop

Dette er en ordre om å lukke en posisjon ved å selge når markedet når et lavere nivå, eller ved å kjøpe når markedet når et høyere nivå. Denne ordretypen kalles «stop-loss» og brukes ofte til å lukke en posisjon på et spesifisert nivå, slik at du i praksis begrenser hvor stort beløp du kan tape.

Hvis du legger inn en stop-loss, betyr det at posisjonen lukkes dersom markedet beveger seg for langt i din disfavør. Legg inn stoppen på et nivå som tilsvarer det høyeste tapet du kan godta.

Se eksempelet nedenfor for nærmere informasjon.

eksempel - lukkingsordre med stop på BHP Billiton

Du eier 100 aksjer i BHP Billiton Ltd, kjøpt til en enkeltkurs på AUD 37. Et skuffende halvårsresultat får aksjekursen til å falle.

Du håper at kursen ikke fortsetter å falle, men samtidig ønsker du å begrense risikoen hvis den gjør det. Derfor legger du inn en ordre om å selge hvis aksjekursen synker til AUD 32.

Kursen fortsetter å synke og passerer AUD 32, slik at stop-loss utløses. Du har tapt AUD 500 (100 x AUD 5) på aksjene, men hvis kursen hadde falt ytterligere, kunne du risikert å tape betydelig mer.

Stop-loss

Stop-loss-ordrer er vanligvis kurtasjefrie. Denne stopptypen kan ikke garanteres. Hvis markedet beveger seg svært raskt, kan du risikere at posisjonen lukkes på et dårligere nivå enn det du anga. Dette kalles slippage.

I tillegg til slippage bør du være klar over risikoen for et markeds-«gapping» - beveger seg kraftig opp eller ned med ingen handel i mellom. Dette kan skje når kursene endres mens et marked er stengt over natten, eller i løpet av dagen som svar på en uvanlig hendelse. Igjen, kan handelen ikke bli stengt på det nivået du har anga i denne situasjonen. 

Garantert stop-loss

Hvis du driver med CFD-handel, kan du sette et absolutt risikotak ved å legge til en garantert stopp i posisjonen. Dette sikrer at stoppen iverksettes på det eksakte nivået du har valgt. Da unngår du all form for slippage, selv om kursen endres plutselig, og du vil være beskyttet mot gapping.

Det belastes sannsynligvis et ekstra gebyr for denne beskyttelsen. Vær oppmerksom på at noen markeder, for eksempel opsjonsmarkedene, ikke tilbyr garanterte stopper.