Ordrer, utførelse og giring

Kurs 5 av 6

Hva er giring?

Giring bygger på vektstangprinsippet. På samme måte som en vektstang hjelper deg å flytte en tung last med bare en beskjeden mengde kraft, gjør giring det mulig å oppnå betydelig eksponering mot et finansielt aktivum ved bruk av bare en liten del av trading-kapitalen din.

Når du kjøper et aktivum på den tradisjonelle måten, må du generelt betale hele kjøpesummen på forhånd – det vil si den totale verdien av aksjene, valutamengden, oljefatene eller hva det enn måtte være du handler med. Enkelte tilbydere gir deg mulighet til å trade ved bruk av giring, som innebærer at du bare trenger å innbetale en brøkdel av posisjonens verdi. Det som skjer, er i praksis at tilbyderen låner deg resten av kjøpesummen.

Dette betyr at gevinsten du eventuelt oppnår, som fremdeles er basert på størrelsens fulle verdi, blir kraftig forstørret i forhold til utlegget ditt. Baksiden av medaljen er at tapene du måtte pådra deg, også blir forstørret på samme måte.

Med giring kan gevinsten SÅ VEL SOM tapet faktisk bli større enn det opprinnelige utlegget ditt.

Hvordan fungerer det?

La oss se på et eksempel.

Tenk deg at du bestemmer deg for å kjøpe 1000 aksjer i Tech Giant Inc. Aksjekursen er på 1 $, så for å gjennomføre en konvensjonell handel hos en megler, vil du måtte betale 1000 x 1 $ = 1000 $. (For enkelhets skyld ser vi her bort fra kurtasje og andre kostnader.)

Alternativt kan du velge å handle gjennom en trading-tjeneste som tilbyr giring. Trading-tjenesten krever bare at du betaler en prosentandel av det fullstendige beløpet på 1000 $ for å åpne handelen. Dette kalles en margin eller et innskuddskrav, og prosentandelen kan variere alt etter hvilken tilbyder du bruker og hvilken type aktivum handelen gjelder.

La oss si at trading-tjenesten du bruker har satt marginkravet for Tech Giant Inc. til 10 %. Det betyr at du bare trenger å betale 10 % x 1000 $ = 100 $ for å åpne posisjonen din. Du får en eksponering mot 1000 aksjer, men til bare en tiendedel av den opprinnelige kostnaden.

Forstørrede gevinster og tap

La oss se på hva som skjer videre med Tech Giant Inc.-handelen din.

Det viser seg at du gjorde klokt i å kjøpe disse aksjene, for kursen stiger til 1,20 $. Du velger å stenge handelen, og selger til 1,20 $ x 1000 = 1200 $, noe som gir en gevinst på 200 $.

Sammenlign gevinsten med det opprinnelige utlegget ved bruk av konvensjonell trading:

Og nå ved bruk av giret trading:

Den girede handelen har gitt deg en avkastning på 200 %, mens avkastningen på den konvensjonelle handelen bare er på 20 %.

Men tenk også på hva som ville skjedd dersom kursen på Tech Giant Inc.-aksjen hadde falt med 20 cent i stedet for å stige. Du ville da ha fått et tap på 200 $. Den girede handelen ville ha gitt deg et tap på to ganger innskuddet ditt.

Det er helt avgjørende at du forbereder deg på denne typen situasjoner, og at du alltid er bevisst på den totale verdien av handelen din og på tapspotensialets størrelse når du benytter deg av giring.

Dette er særlig viktig når det gjelder markeder som valutamarkedet, der du handler med kontrakter som hver for seg kan være verdt mange tusen valutaenheter. Samtidig kan marginsatsene være svært lave.

Hvis du selger én enkelt standardkontrakt (tilsvarende 100 000 enheter) på EUR/USD til 1,2910, vil kontraktsverdien altså være på 129 100 $. Med et potensielt marginkrav på bare 0,5 % vil innskuddet ditt for denne temmelig store handelen være så lite som 645,50 $. Det er lett å glemme hvor mye kapital som egentlig står på spill når det opprinnelige utlegget er såpass overkommelig.

Spørsmål

Du bestemmer deg for å åpne en posisjon med giring der du kjøper 1 000 aksjer i Monster Mining Conglomerate plc, som for øyeblikket handles til 1 NOK per aksje. Megleren din har et marginkrav for Monster Mining Conglomerate plc på 5 %.

Hvor mye kan du maksimalt tape på posisjonen (forutsatt at du ikke bruker en Stop-loss-ordre), og hvor mye margin må du betale?
  • a Maksimalt tap 1000 NOK, margin 50,00 NOK
  • b Maksimalt tap 50,00 NOK, margin 50,00 NOK
  • c Maksimalt tap 1000 NOK, margin 1000 NOK
  • d Maksimalt tap 50,00 NOK, margin 1000 NOK

Korrekt

Ikke korrekt

Det maksimale tapet ditt er den fulle verdien av aksjene (1 000 NOK) dersom Monster Mining Conglomerate plc går under og aksjen faller til null. Marginen er bare 5 % av den fulle verdien, og utgjør dermed 50,00 NOK
Vis svar

Kostnadene ved å bruke giring

For å holde det enkelt har vi, i eksemplene ovenfor, ignorert alle kostnader og kurtasjer du kan måtte betale som en del av den normale tradingprosessen. Det er derimot verdt å nevne en kostnad du noen ganger kan se når du bruker giring.

Siden du ikke legger ut for posisjonens fulle verdi når du trader med giring, vil dette si at din leverandør låner deg resten av beløpet. Av denne grunn kan de ta en lite navgift for å refkletere kostnadene når du holder en posisjon åpen over natten. Dette kalles en daglig finansieringsavgift, og kan variere mellom forskjellige produkter og leverandører. Hold derfor utkikk etter dette i avtaler og vilkår.

Sammendrag av leksjon

  • Giring gjør det mulig å oppnå betydelig eksponering mot et finansielt aktivum ved bruk av bare en liten del av trading-kapitalen din
  • Du trenger bare å innbetale en brøkdel av posisjonens fulle verdi (denne innbetalingen kalles en margin eller et innskudd), ettersom megleren låner deg det resterende beløpet
  • Giring forstørrer både gevinster og tap, og disse kan dermed overstige det opprinnelige utlegget ditt
  • Det er viktig at du alltid er bevisst på den totale verdien av handelen din og på tapspotensialet som er forbundet med den, når du benytter deg av giring
Leksjon fullført