Ordrer, utførelse og giring

Kurs 3 av 6

Hvordan blir ordrer satt ut i livet?

Når du plasserer en ordre vil megleren eller leverandøren din forsøke å fylle inn i henhold til ønskene dine. Forskjellige markedsomstendigheter kan føre til at det ikke alltid er mulig å få execution av ordren nøyaktig slik du håpet.

For å se hvordan og hvorfor dette kan skje er det nødvendig å forstå prosessen ordren din går gjennom etter du plasserer den.

Hvordan blir ordrer satt ut i livet?

Når du legger inn en markedsordre, eller når en Stop- eller Limit-ordre blir utløst, vil megleren eller trading-tjenesten din umiddelbart begynne å lete etter ordrer i markedet som samsvarer med din.

Så hvis du ønsker å kjøpe 100 aksjer i ABC plc til 250 NOK, må det finnes en selger som har lagt inn en ordre for å selge minst 100 aksjer til den kursen. Hvis det ikke finnes ordrer av tilstrekkelig størrelse tilgjengelig på det kursnivået du ønsker, kan ikke ordren din iverksettes slik den er, med mindre megleren bestemmer seg for å handle med deg fra sin egen beholdning.

For å håndtere denne situasjonen, som kan oppstå relativt ofte i mindre likvide markeder, kan du ofte velge å få ordren din klassifisert på ulike måter. Hvis du har valgt en såkalt fill or kill-ordre, må megleren enten iverksette den fullt ut med én gang eller kansellere den. Alternativt kan en execute and eliminate-ordre bli iverksatt så langt det lar seg gjøre, til kursen du har angitt, mens den gjenværende delen av ordren din blir kansellert.

Utførelse av markedsordrer

En markedsordre er, som vi har vært inne på tidligere, en ordre om å handle til beste tilgjengelige kurs på det gjeldende tidspunktet, og utførelsen er garantert så lenge det aktuelle markedet er tilstrekkelig likvid. Hvis du bruker denne ordretypen, vil megleren lete etter en handel som ligger tettest opp til den du ønsker. Dette kan innebære at en del av ordren din blir iverksatt til kursen du valgte, mens den resterende delen blir iverksatt til den nest beste tilbudte kursen.

Spørsmål

Tom ønsker å kjøpe 500 aksjer i ZXY plc. Han ser at salgskursen som tilbys er 175,00 NOK, og legger inn en markedsordre. Ordreboken (listen over ordrer på det regulerte markedet) for ZXY plc er for øyeblikket som vist i tabellen under.

Hvordan kommer Toms ordre til å bli iverksatt?
 • a 500 aksjer til 175,00 NOK
 • b 150 aksjer til 175,00 NOK (resten av ordren utføres ikke)
 • c 150 aksjer til 175,00 NOK; 200 aksjer til 175,50 NOK; 150 aksjer til 176,00 NOK
 • d 500 aksjer til 176,00 NOK

Korrekt

Ikke korrekt

Ettersom det bare finnes 150 aksjer tilgjengelig til 175,00 NOK, bruker Toms megler disse til å iverksette en del av ordren, mens resten blir iverksatt til de nest beste kursene som er tilgjengelige i ordreboken. Det er viktig å være klar over at dette kan få betydelig innvirkning på den samlede kostnaden for handelen.

Hvis Toms ordre ikke hadde vært en markedsordre, kunne den ha blitt iverksatt delvis, med 150 aksjer til 175,00 NOK. Resten av ordren kunne da enten blitt opprettholdt, i påvente av at flere selgere med denne prisen skulle dukke opp, eller blitt kansellert.
Vis svar

For de største markedenes vedkommende finnes det som regel et høyt antall tradere som er ute etter å kjøpe og selge til enhver tid. Men hvis du handler i et mindre likvid marked eller i svært store størrelser, kan det være vanskeligere å oppnå den kursen du ønsker.

Ordrevarighet

Tenk deg at du legger inn en ordre i dag for å kjøpe gull hvis prisen stiger med 100 $ fra dagens nivå. Hvis metallet fremdeles ikke har nådd denne prisen ett år senere, er det ganske sannsynlig at du ikke lenger ønsker at ordren din skal bli iverksatt automatisk. Mange av faktorene som hadde betydning for beslutningen din om å handle, kan ha endret seg siden du la inn ordren, og du kan ha gått lei av å vente og investert midlene dine i andre aktiva i stedet.

Av denne grunn har du normalt mulighet til å angi at ordren skal gjelde for en viss varighet og deretter bli kansellert. Her er noen av ordretypene du kan velge:

 • Good till cancelled (GTC)
  Ordren forblir gyldig helt til du kansellerer den eller ordren blir iverksatt. På enkelte regulerte markeder finnes det øvre grenser for ordregyldighet, så det kan være lurt å forhøre deg om dette med megleren din.
 • Good for the day (GFD)
  Ordren forblir gyldig ut handelsdagen den bli lagt inn på. Forhør deg med megleren din for å finne ut når et bestemt marked stenger.
 • Good till date/time
  Du velger en dato og et klokkeslett der du vil at ordren skal kanselleres hvis den ikke er blitt iverksatt.
 • Fill or kill (FOK)
  Hvis ordren ikke kan iverksettes fullt ut umiddelbart, blir den kansellert.
 • Execute and eliminate
  Så mye som mulig av ordren vil bli iverksatt til kursen du har angitt. Den eventuelt resterende delen av ordren blir kansellert.

Sammendrag av leksjon

 • For at en ordre skal bli iverksatt, må det finnes tilstrekkelig med kjøpere og selgere i markedet til å ta den andre siden av handelen din
 • Under visse omstendigheter kan det hende at ordren din ikke blir utført nøyaktig slik du har angitt
 • Hvis en markedsordre ikke kan iverksettes til den ønskede kursen, blir den iverksatt til de(n) nest beste tilgjengelige kursen(e)
 • Du har normalt mulighet til å angi at ordren din skal gjelde for en viss varighet og deretter bli kansellert
Leksjon fullført