Velkommen til quiz

 • Du kan ta quizen så mange ganger du vil. Vi registrer det beste resultatet ditt dersom du logger inn eller oppretter en IG Academy-konto
 • Du har ingen tidsgrense, så du kan bruke så lang tid du ønsker på hvert spørsmål.
Ta quizen på ny Flere kurs
Spørsmål 1 av 10

Hva er den riktige betegnelsen for en ordre som har blitt utført?

 • A En ´fylt´-ordre
 • B En ´nivå´-ordre
 • C En ´burst´-ordre
 • D En ´truffet´-ordre

Forklaring

En ordre som har blitt utført er kjent som en ´fylt-ordre.

Neste
Spørsmål 2 av 10

Du kjøper aksjer i ABC plc som for tiden handles til 5 kroner. Selv om kursen er ventet å stige i løpet av de neste ukene, så forventer du at den faller kort tid etterpå. Du setter en limit-ordre for å stenge handelen dersom den når 5,5 kroner.

 • A Din limit-ordre er utløst og din handel stenges på 6 kroner.
 • B Din limit-ordre er utløst og din handel stenges på 4 kroner.
 • C Din limit-ordre utløses ikke, og din handel forblir åpen
 • D Din limit-ordre er utløst og din handel stenges på 5,5 kroner.

Forklaring

Din limit-ordre ble satt til å utløses på 5,5 kroner. Det betyr at du ikke tok full fortjeneste på at kursen steg til 6 kroner, men du tapte heller ikke noe når den falt til 4 kroner.

Forrige
Neste
Spørsmål 3 av 10

´Når du trader en derivatkontrakt…´

 • A …må du eie det underliggende aktiva.
 • B …trenger du aldri å eie det underliggende aktiva.
 • C …må du betale høyere skattesatser.
 • D …vil det være helt uten risiko for å tape penger.

Forklaring

Med en derivatkontrakt eier du aldri det underliggende aktiva direkte, men du har en økonomisk interesse i kursbevegelsene.

Forrige
Neste
Spørsmål 4 av 10

Du kjøper 100 aksjer av XYZ Inc for 50 $ hver. Du tror kursen vil skyte i været, men er også skeptisk den kan falle betydelig. Du bestemmer deg for å sette en garantert stop på 40 $ i tilfelle. Noen uker senere står kursen til XYZ Inc på 30 $. Ignorer eventuelle kurtasjeavgifter eller gebyrer, hvor mye har du tapt i dollar?

Forklaring

Du plasserte en garantert stop på 40 $ som er 10 $ under kjøpesummen, så i dette tilfelle ville du ha lidd et tap på 1 000 $. Uten din stopordre kunne du tapt 2 000 $ eller mer.

Forrige
Neste
Spørsmål 5 av 10

Hva er betegnelsen som brukes når en handel utføres på en dårligere kurs enn stopordren har blitt spesifisert til?

 • A Dropping
 • B Falling
 • C Slippage
 • D Decline

Forklaring

Slippage oppstår ofte i perioder med høy volatilitet når markedetsordre blir brukt, eller når store ordre er utført og det ikke er nok interesse i ønsket prisnivå for å opprettholde kursen på en handel.

Forrige
Neste
Spørsmål 6 av 10

Food Conglomerate plc er i dag priset til 100 kroner per aksje. Du bestemmer deg for å åpne en giret posisjon og kjøpe tilsvarende 400 aksjer. Din leverandørs marginkrav for Food Conglomerate plc er 5%. Hva er ditt maksimale potensielle tap på denne posisjonen (forutsatt at du ikke bruker en stop-loss), og hvor mye margin må du betale?

 • A Maksimalt tap 40 000 kroner, margin 2 000 kroner
 • B Maksimalt tap 2 000 kroner, margin 2 000 kroner
 • C Maksimalt tap 40 000 kroner, margin 20 000 kroner
 • D Maksimalt tap 4 000 kroner, margin 2 000 kroner

Forklaring

Dersom aksjen faller til null er ditt tap tilsvarende den fulle verdien av aksjene (100 kroner x 400 aksjer = 40 000 kroner). Ditt marginkrav er 5 % av den fulle verdien av aksjene (40 000 kroner x 0,05 = 2 000 kroner).

Forrige
Neste
Spørsmål 7 av 10

Hvilken ordretype blir beskrevet nedenfor? ‘´Dersom denne ordren ikke kan bli fylt i sin helhet umiddelbart, vil den bli kansellert.´’

 • A Fill or kill
 • B Good for the day
 • C Execute or eliminate
 • D Good ‘til cancelled

Forklaring

En ´fill or kill´ ordre betyr at en handel skal utføres helt og umiddelbart eller ikke i det hele tatt.

Forrige
Neste
Spørsmål 8 av 10

Si at du ønsker å kjøpe tilsvarende 5000 aksjer i Sport Giant Inc og hver aksje er priset til 2 $. Du finner en leverandør som tilbyr giring, og deres marginkrav er på 5 %. Hvor mye margin måtte du lagt inn for å åpne en posisjon (i dollar)?

Forklaring

Den fulle verdien av posisjonen er 10 000 $(5 000 aksjer x 2 $). Ditt marginkrav er 5 % av dette: (10 000 $ x 0,05 = 500 $).

Forrige
Neste
Spørsmål 9 av 10

Hvilken ordretype blir beskrevet nedenfor? ‘´Denne ordren er en instruks om å handle når markedskursen når et nivå som er mer gunstig enn dagens kurs´.’

 • A En limit-ordre
 • B En stop-ordre
 • C En markedsordre
 • D En execution- eller elimineringsordre

Forklaring

En limit-ordre kan brukes til å åpne en ny ordre, men kan også brukes til å lukke en eksiterende posisjon – ta fortjeneste når instrumentet treffer ditt ønskede nivå.

Forrige
Neste
Spørsmål 10 av 10

Du ønsker å gå long på Tech Corp Inc og den nåværende aksjekursen er 6 kroner. Du finner en leverandør som tilbyr giring og har et marginkrav på 5% for å åpne en posisjon. Dersom du setter inn 1 500 kroner for å åpne en posisjon, hvor mange aksjer kan du eksponere deg for?

 • A 250
 • B 2 500
 • C 5 000
 • D 0

Forklaring

Når du handler på margin, trenger du kun å sette av en brøkdel av den totale verdien når du åpner en posisjon. I dette tilfellet var det 5 % av 30 000 kroner (1 500kr). Du har likevel full eksponering i posisjonen din – i dette tilfellet, 5 000 aksjer.

Forrige
Vis svar