Ordrer, utførelse og giring

Kurs 1 av 6

Hva er en ordre?

Du bestemmer deg for at du er klar for å åpne eller stenge en handel. Hvordan går du frem?

Du må gi megleren eller trading-tjenesten din opplysningene som trengs for at denne skal kunne kjøpe eller selge på dine vegne. Dette kalles å legge inn en ordre.

Hva er en ordre?

En ordre er simpelthen en instruksjon om å kjøpe eller selge et aktivum.

Det finnes forskjellige typer ordre som du kan bruke, avhengig av om du vil handle umiddelbart eller vente til visse markedsvilkår inntreffer.

Når du har lagt inn en ordre, kan du fokusere på andre ting enn trading, og la ordren gjøre jobben i ditt fravær. Avhengig av hvilken ordretype du velger, kan orden automatisk:

 • åpne en handel på nøyaktig det tidspunktet der du anser at vilkårene er optimale
 • låse inn en gevinst ved å stenge en handel når målnivået ditt nås
 • begrense tap ved å stenge en handel når kursen beveger seg en gitt mengde i feil retning

Vi skal gå gjennom de forskjellige ordretypene nedenfor, og vise hvordan du velger den ordretypen som er best egnet for de forskjellige formålene.

Markedsordrer

Hvis du simpelthen ønsker å handle med én gang, til beste tilgjengelige kurs, er det en markedsordre du skal bruke.

Så lenge markedet er tilstrekkelig likvid – det vil si så lenge det finnes nok villige kjøpere og selgere på det aktuelle tidspunktet – vil markedsordren din bli satt ut i livet umiddelbart.

En ordre som er satt ut i livet, kalles en iverksatt ordre.

Det er viktig å være klar over at markedsordrer kan bli iverksatt til en dårligere kurs enn den gjeldende kjøpskursen/salgskursen. Vi skal forklare hvordan dette fungerer, senere i dette kurset.

Limit-ordrer

I tilfeller der du ønsker å vente til en kurs når et gunstigere nivå før du handler, bruker du en Limit-ordre.

En Limit-ordre er en instruksjon om å handle dersom kursen på et marked når et bestemt nivå som er gunstigere enn den gjeldende kursen.

Eksempel

La oss si at GBP/USD for øyeblikket handles til 1,5055. Analysen din tilsier at kursen sannsynligvis vil begynne å falle igjen hvis den stiger til 1,5065, og du bestemmer deg derfor for å selge GBP/USD dersom kursen når 1,5065.

I stedet for å sitte foran skjermen og overvåke markedet, legger du inn en Limit-ordre (kjent som en Limit-inngangsordre) for å åpne en shorthandel dersom kursen kommer opp i 1,5065.

To timer senere når markedet dette nivået. Megleren utfører ordren din, og du selger GBP/USD.

Handelen din vil deretter fungere som normalt: Du får en gevinst hvis GBP/USD faller slik du forutså, eller et tap hvis kursen i stedet fortsetter å stige.

Limit-ordrer kan brukes ikke bare til å åpne en ny handel, men også til å stenge en eksisterende posisjon for å beskytte gevinsten din hvis du er bekymret for at markedet skal snu og at gevinsten dermed kan bli borte.

Spørsmål

La oss si at du kjøper aksjer i XYZ plc, som for øyeblikket handles til 30 NOK. Senere ser du at kursen har steget til 31 NOK. Du lar deg ikke friste til å selge ennå, for du tror at kursen kommer til å fortsette å stige.

Du mener imidlertid det er sannsynlig at den oppadgående trenden vil snu hvis kursen går over 32 NOK, og du legger derfor inn en Limit-ordre for å stenge handelen hvis XYZ plc når 32 NOK.

Kursen stiger deretter til 32,5 NOK før den begynner å falle igjen. Hva skjer med handelen din?
 • a Limit-ordren din utløses, og handelen din stenges til 32 NOK
 • b Limit-ordren din utløses, og handelen din stenges til 32,5 NOK
 • c Limit-ordren din utløses ikke, og handelen din forblir åpen

Korrekt

Ikke korrekt

Limit-ordren din utløses idet kursen når nivået du har angitt – i dette tilfellet 32 NOK. Hvis kursen faller igjen etter dette, taper du ikke gevinsten din.

Men dette betyr også at du ikke vil få fordel av en eventuell videre bevegelse i din favør.
Vis svar

Sammendrag av leksjon

 • En ordre er en instruksjon om å kjøpe eller selge et aktivum
 • En markedsordre blir satt ut i livet umiddelbart, til den beste tilgjengelige kursen, så lenge markedet er tilstrekkelig likvid
 • En markedsordre kan bli iverksatt til en dårligere kurs enn den gjeldende kjøpskursen/salgskursen
 • En Limit-ordre er en instruksjon om å handle dersom kursen på et marked når et bestemt nivå som er gunstigere enn den gjeldende kursen
 • Du kan bruke en Limit-inngangsordre til å åpne en ny posisjon, eller du kan knytte en Limit-ordre til en eksisterende posisjon for å stenge den når kursen når målnivået ditt
Leksjon fullført