Ordrer, utførelse og giring

Kurs 4 av 6

Hvordan blir ordrer priset?

For aktiva som handles på et regulert marked, som aksjer, vil megleren din ha tilgang til det regulerte markedets ordrebok – listen over kjøpere og selgere som til enhver tid legger inn ordrer.

Ordreboken viser kursen og størrelsen for den enkelte ordre, og det er dermed lett å se hvor ordren din bør plasseres.

I tillegg til primærbørsene, som London Stock Exchange eller New York Stock Exchange, finnes det også en rekke multilaterale handelsfasiliteter (MTF-er) som tar imot ordrer og oppgir kurser på visse aksjer. Kursene de tilbyr, kan iblant være bedre enn kursene som tilbys på primærbørsene, men de er ikke tilgjengelige for alle meglere.

Kursene som tilbys av primærbørser og MTF-er, er offentlig synlige og kalles for lit books. Men det kan også være mulig for deg å handle til kurser som er skjult i såkalte dark liquidity pools, hvis megleren din har tilgang til disse. Deltakerne i «dark pools» er generelt institusjonelle investorer som ikke ønsker at kursen, størrelsen og opprinnelsen til ordrene deres skal offentliggjøres.

For OTC-markeder, som valutamarkedet, hentes kursene fra nettverket av globale banker og markedspleiere som deltar i markedet.

Glidning

En annen ting som kan påvirke kursen ordren din blir utført til, er det vi kaller glidning.

Kursene kan endre seg i løpet av bare noen millisekunder, og fra det øyeblikket du klikker for å legge inn en ordre til det øyeblikket megleren mottar ordren, kan det hende at kursen du ønsket å handle til er blitt utilgjengelig.

Hvis du bruker en markedsordre, blir den utført til den beste kursen megleren din klarer å oppnå. Hvis markedet er volatilt og i hurtig bevegelse – for eksempel som følge av en uventet nyhetshendelse eller etter at et selskap har sluppet en overraskende svak resultatrapport – kan denne kursen være vesentlig dårligere enn du hadde forventet.

Sannsynligheten for å oppleve konsekvensene av en slik glidning er størst når du har lagt inn en stop-loss-ordre for å stenge en posisjon i tilfelle av en negativ markedsbevegelse. Noen ganger endrer kursene seg så raskt at det ikke er mulig å stenge handelen din på det nivået der du la inn stop-ordren.

Eksempel

La oss si at du åpner en long-posisjon i Dow Jones Industrial Average-indeksen på 17 838, med en Stop-ordre på 17 699.

Deretter rapporterer flere store selskaper på Wall Street uventet svake resultater. Dette får andre aksjer som inngår i Dow Jones-indeksen til å falle, og indeksen raser ned forbi stop-nivået ditt. Så snart kursen når Stop-nivået, utløses stop-ordren din.

Her er en tabell som viser hvordan kursen megleren din tilbyr, endrer seg i øyeblikkene før og etter at stop-ordren din nås:

Som du ser, når kjøperkursen det valgte stop-nivået ditt på 17 699 kl. 21:10:33 (i blått). Stop-ordren din utløses på dette tidspunktet, men blir utført til den neste tilgjengelige kursen på 17 695 kl. 21:10:36 (i grønt). Det betyr at du er blitt påført en glidning på fire punkter, men at du er beskyttet mot det videre kursfallet.

Garanterte Stop-ordrer

Hvis risikoen for glidning bekymrer deg, finnes det en løsning: Du kan bruke en garantert stop-ordre.

En garantert stop-ordre fungerer på samme måte som en standard stop-loss-ordre, bortsett fra at den alltid vil bli iverksatt på nøyaktig det nivået du har angitt. I praksis betyr dette at megleren eller Trading-tjenesten din påtar seg risikoen for glidning i stedet for deg. De tar naturligvis betalt for denne ekstratjenesten, og dette kan skje i form av en videre spread.

Ved å legge inn en garantert stop-ordre setter du en absolutt grense for det potensielle tapet ditt, noe som kan være betryggende når du trader i volatile markeder eller i store størrelser. 

Sammendrag av leksjon

  • For assets that are traded on exchange, prices are sourced from an order book
  • For assets traded OTC, prices are sourced from providers participating in the market
  • Glidning inntreffer når markedene beveger seg så raskt at den ønskede kursen allerede er blitt utilgjengelig på det tidspunkt ordren settes ut i livet
  • Du kan sette en absolutt grense for tapene dine ved å bruke en garantert Stop-ordre, men dette er en tjeneste du må betale for
Leksjon fullført