Ordrer, utførelse og giring

Kurs 2 av 6

Bruk av Stop-ordrer

Til forskjell fra en limit-ordre er en stop-ordre en instruksjon om å handle når markedet når et nivå som er mindre gunstig enn den gjeldende kursen.

Hvorfor skulle du ønske å handle til en dårligere kurs? En typisk grunn kan være at du ønsker å stenge en posisjon som beveger seg i feil retning. For å gjøre dette knytter du en stop-ordre til handelen. Da vil stop-ordren «trekke i snora» og stenge posisjonen din dersom den når et punkt som representerer det høyeste tapet du er villig til å akseptere.

I situasjoner der markedene beveger seg svært raskt, er det ikke alltid sikkert at posisjonen kan stenges før den har passert nivået du har angitt (vi skal komme tilbake til dette i den neste leksjonen). Stop-ordren vil i alle tilfeller gi deg en viss beskyttelse mot eskalerende tap.

Ettersom den hjelper deg med å begrense tapene dine, kalles denne typen stop-ordre også for en «stop-loss-ordre». Slik fungerer den:

Eksempel

La oss si at du eier 100 aksjer i ABC Inc. som du kjøpte for 37 NOK, og som nå har falt til 35 NOK.

Du håper at fallet bare er midlertidig, men bestemmer deg for at du foretrekker å ta tapet hvis kursen skulle falle så langt ned som til 32 NOK. Du legger derfor inn en stop-loss-ordre på 32 NOK.

Dessverre for deg faller kursen helt ned til 27 NOK. Stop-loss-ordren din ble imidlertid utløst på 32 NOK, slik at posisjonen din ble stengt på dette nivået.

Du har tapt 500 NOK (100 x 5 NOK), men uten stop-loss-ordren ville tapet ditt vært på i overkant av 1 000 NOK.

Du kan også bruke en stop-ordre til å åpne en ny posisjon. En slik ordre kalles en stop-inngangsordre.

Det å skulle legge inn en ordre for å åpne en handel til en dårligere kurs enn den gjeldende kursen, høres gjerne underlig ut, men kan iblant faktisk være fornuftig.

For eksempel kan analysene dine tilsi at et marked kommer til å fortsette videre i samme retning dersom det først når et bestemt nivå. Ved å legge inn en stop-ordre på dette nivået vil du være klar til å åpne en posisjon og potensielt dra fordel av denne bevegelsen.

Spørsmål

La oss si at sølv handles til 19,00 $, og at prisen har ligget nokså stabilt på dette nivået en god stund. Analysene dine tilsier at 19,50 $ er et viktig terskelnivå for sølv, og at prisen vil ha tendens til å fortsette oppover hvis den først bryter gjennom dette nivået.

Du bestemmer deg for å kjøpe sølv hvis prisen når 19,80 $, ettersom dette vil bety at prisen er kommet godt over nivået på 19,50 $. Hvordan går du frem for å legge inn en slik handel?
  • a Du legger inn en markedsordre
  • b Du legger inn en Limit-inngangsordre på 19,80 $
  • c Du legger inn en Stop-inngangsordre på 19,50 $
  • d Du legger inn en Stop-inngangsordre på 19,80 $

Korrekt

Ikke korrekt

Ettersom du ønsker å kjøpe til en dårligere pris enn den gjeldende prisen, må du legge inn en Stop-ordre. Ordren din blir utført når prisen kommer opp i 19,80 $. Hvis forutsigelsen din er korrekt, vil markedet fortsette oppover fra dette punktet og gi deg en gevinst på handelen.

Hvis dette skjer, tenker du kanskje at du like godt kunne kjøpt sølvet med én gang, ved å legge inn en markedsordre på 19 $, og på den måten oppnådd en enda større gevinst. Stop-ordren gjorde det imidlertid mulig for deg å la handelen vente til markedet hadde gitt et klart positivt signal og du følte deg tryggere på den potensielle fremtidige utviklingen.
Vis svar

Trailing stop-ordrer

En trailing stop-ordre er en spesiell type stop-loss-ordre som ikke bare begrenser tapene dine, men også hjelper deg med å beskytte gevinsten du eventuelt har oppnådd.

En trailing stop-ordre er knyttet til en handel, akkurat som andre stop-loss-ordrer. Hvis markedsprisene beveger seg i din favør med en gitt mengde (kalt et «Trailing-nivå»), vil trailing stop-ordren følge denne bevegelsen. Den opprettholder dermed distansen til den gjeldende kursen, men nærmer seg trinnvis kursen du åpnet handelen til, og kan klatre forbi den dersom den gunstige bevegelsen fortsetter.

Hvis markedet snur og begynner å bevege seg i feil retning igjen, vil trailing stop-ordren derimot ligge fast. Det betyr at den kan stenge posisjonen din på et mer fordelaktig nivå enn hva en standard, fast stop-loss-ordre ville gjort – potensielt mens du fremdeles ligger an til å få gevinst på handelen.

Eksempel

La oss si at du bestemmer deg for å gå short i USD/JPY til 117,60. Du legger inn en trailing stop-ordre med en avstand på 30 pips, på 117,90. Du velger et trailing-nivå på ti pips.

Markedet faller først med fem pips. Siden dette er under trailing-nivået, ligger stop-ordren din fast på 117,90. Kursen faller deretter med ytterligere fem pips, til 117,50, og stop-ordren din flytter seg dermed ned til 117,80.

Etter ytterligere en stund har USD/JPY sunket helt ned til 117,10. Stop-ordren din har fulgt etter, og ligger nå på 117,40. Men så snur trenden i markedet, og kursen stiger til 117,50. Stop-ordren din ligger fast på 117,40, så posisjonen din blir stengt idet kursen når dette nivået.

Stop-ordren har beskyttet en gevinst på 20 pips for deg. Merk imidlertid at hvis oppsvinget i markedet viser seg å bare være kortvarig, kan du ha gått glipp av en mulighet til å oppnå større gevinst ved å stenge posisjonen din på dette tidspunktet.

På samme måte som med andre stop-loss-ordrer kan ikke en trailing stop-ordre garantere at posisjonen din vil bli stengt på nøyaktig det nivået du har angitt. Senere i dette kurset skal vi vise hvordan du kan beskytte deg enda bedre mot tap ved hjelp av garanterte stop-ordrer.

Sammendrag av leksjon

  • En stop-ordre er en instruksjon om å handle dersom kursen på et marked når et bestemt nivå som er mindre gunstig enn den gjeldende kursen
  • Ved å knytte en stop-loss-ordre til en eksisterende posisjon begrenser du tapene dine hvis markedet beveger seg i din disfavør
  • Du kan bruke en stop-inngangsordre til å åpne en ny posisjon dersom et marked når et bestemt kursnivå som indikerer en potensiell trading-mulighet
  • En trailing stop-ordre er en spesiell type stop-loss-ordre som beveger seg i takt med gunstige kursendringer og på den måten bidrar til å beskytte gevinstene dine
Leksjon fullført