Risikostyring

Måle risiko

Vurdere risikoen

Når du handler, er svært viktig å vurdere hvor høy risiko du realistisk kan ta på deg.

Når du har vurdert risikoen, kan du beregne beløpet du ønsker å sette inn ulike investeringer. Ulike investeringstyper har ulike risikonivåer. En balansert portefølje bør derfor ha form som en pyramide.

Risikopyramiden

Når du har bestemt deg for hvor mye risiko du kan ta på deg, kan du bruke risikopyramiden til å klassifisere verdipapirene dine i henhold til risikonivå. De mindre risikable produktene utgjør fundamentet til pyramiden og mesteparten av porteføljen.

Her er et enkelt eksempel på en risikoportefølje.

Selvsagt fungerer pyramiden mer som en rettledning enn et sett med regler. Noen investorer tar på seg mer risiko enn andre. Du bør tenke nøye igjennom dine egne risikopreferanser. Tenk over hvor mye tid og penger du kan sette av til å investere, og hvilket avkastningsnivå du ønsker å oppnå.

Du kan lære mer om teknikkene for å definere investeringsmål i modulen Utarbeide en handelsplan.