Risikostyring

Måter å justere risiko

Holdning til risiko

Du kan ikke utarbeide en fornuftig handelsstrategi uten å ta hensyn til risikostyringen. Selv relativt trygge investeringer kan medføre en viss risiko, siden du risikerer å miste penger hvis markedene beveger seg i din disfavør.

Vi har alle våre egne oppfatninger av risiko, og en investering som virker som en spennende mulighet for en investor, kan føles for farlig for en annen. Det er viktig å være komfortabel med risikoen du tar.

Ved å følge noen enkle trinn for å kontrollere eksponeringen blir et lettere å opprettholde en sunn og realistisk risikostrategi.

Her er noen viktige metoder du kan bruke:

 

Diversifisering

Du kan bidra til å minimere risikoen ved å fordele pengene på et bredt spekter av ulike investeringer – med andre ord bør du ikke legge alle eggene i én kurv. Det er to hovedfordeler ved en diversifisert portefølje:

Effekten av individuell tap reduseres
Hvis du putter hele investeringskapitalen inn i aksjene til ett enkelt selskap, risikere du å miste mesteparten eller alt hvis selskapet går konkurs. Hvis du derimot kjøper aksjer i mange forskjellige selskaper, kommer ikke mislykkede selskaper til å få like alvorlige konsekvenser for den totale investeringen.

Men selv om du sprer kapitalen på tvers av en rekke ulike aksjer, kan du ikke sikre deg fullstendig. Fortjeneste eller tap avhenger fortsatt av eventuelle økonomiske faktorer som påvirker hele aksjemarkedet der aksjene dine er notert. Og dette bringer oss over på …

Spre investeringen
Dette er nøkkelen til en balansert portefølje og kalles aktivaallokering. Det refererer til teknikken du bruker for å spre pengene på tvers av aktivaklasser – for eksempel hvor mye du har i aksjer, obligasjoner, eiendom og andre investeringer.

Disse aktivaklassene beveger seg ofte uavhengig av hverandre, eller kan til og med bevege seg i motsatt retning, avhengig av økonomiske forhold.

Du kan også spre investeringene innenfor samme aktivaklasse, for eksempel ved å investere i forskjellige land eller selskaper som opererer i forskjellige sektorer.

Kontrollert risiko

Du kan velge å utføre noen et par mer risikable transaksjoner hvis de har stort gevinstpotensial. Du kan for eksempel bestemme deg for å innta en longposisjon i et volatilt papir hvis den tekniske analysen indikerer at det kommer til å skyte oppover umiddelbart. Se delen Teknisk analyse for mer informasjon mer om dette.

Selvfølgelig finnes det ingen garanti for at det samme mønsteret vil fortsette. Men ved å kombinere grafanalysen med en vurdering av din egen risikoappetitt kan du ta en informert beslutning om hvilke risikable posisjoner du bør innta.

Bruke Stop-loss

Ved hjelp av en stop-loss-ordre kan du begrense det potensiale tapet ved å fastsette en kurs som posisjonen skal lukkes til hvis den beveger seg i din disfavør. Besøk Ordre-delen for mer informasjon.

 

Undersøke risiko/ avkastningsforhold

Det er fornuftig å sammenligne forventet avkastning på investeringen med risikoen du utsetter deg for.

For å finne risiko-/avkastningsforholdet må du sammenligne pengebeløpet du risikerer, med den potensielle avkastningen og uttrykke dette som et forhold.

Hvis risikoen er GBP 200 og avkastningen er GBP 400, er risiko-/avkastningsforholdet lik 1:2.

Se eksempelet nedenfor for nærmere informasjon om hvordan dette fungerer.

strategy_risk_vs_reward

Eksempel – risiko versus avkastning på Citigroup-aksjen

La oss si at du kjøper 200 aksjer i Citigroup til USD 27 per stykk (en investering på USD 5400). Du legger inn en stop-loss på 25 USD (når investeringen har en verdi på USD 5000) for å sikre at du ikke mister mer enn USD 400.

  1. Ifølge grafanalysen forventer du at kursen når USD 31 i løpet av noen måneder.
  2. I dette tilfellet er du villig til å risikere USD 2 per aksje (total USD 400) for å tjene USD 4 per aksje (USD 800) når du lukker posisjonen.
  3. Siden du har mulighet til å tjene dobbelt så mye som du risikerer, kan risiko-/avkastningsforholdet anses for å være 2:1.
  4. Å finne det optimale risiko-/avkastningsforholdet vil vanligvis kreve noe prøving og feiling. Lær mer om hvordan du vurderer risiko-/avkastningsforholdet, i modulen Utvikle en handelsplan.

 

Unngå å la deg påvirke av følelser

Når du tar en viktig investeringsbeslutning, er det viktig å skille mellom rasjonelle og emosjonelle aspekter. Det er egentlig ingen vits i å følge «magefølelsen» som sier at en bestemt aksje vil stige eller falle, med mindre denne følelsen støttes av en analyse.

Mer informasjon om psykologiske faktorer som kan påvirke handelen, og fallgruver du bør unngå, finner du i modulen Vanlige feil.

Det krever disiplin å holde seg til den etablerte investeringsstrategien og implementere den uten å nøle og bli revet med av følelsesmessige reaksjoner forårsaket av stress eller adrenalin. Å vite når du skal realisere gevinst og tap, er en viktig ferdighet, spesielt hvis markedene er volatile.

En strukturert plan kan hjelpe deg med å styre risiko ved at du tvinges til å identifisere mål og definere strategi. Se modulen Utvikle en handelsplan for mer informasjon.