Giring

Innføring i giring

Hva er giring?

Giring er en teknikk som gir muligheter for å inngå en stor eksponering mot et finansmarked samtidig som du bare binder opp en relativt liten del av kapitalen. Den er et viktig aspekt ved CFD-handel.

Når du investerer i et giret produkt, ber leverandøren av produktet deg om å skyte inn en sum som bare utgjør en brøkdel av posisjonens totale verdi. I praksis låner leverandøren resten av verdien til deg.

Fortjenesten eller tapet er imidlertid basert på den fulle posisjonen. Gevinst- eller tapsbeløpet kan være svært høyt i forhold til summen du har investert. Det kan også være mye større enn den opprinnelige investeringen.

Les mer om hvordan giring inngår som en viktig del av CFD-handel, i delen Giring og margin under CFD-handel.

Marginhandel

Den opprinnelige investeringen kalles et margin- eller et innskuddskrav. Leverandøren krever denne marginen for å kunne dekke deler av eller hele tapet du risikerer å pådra deg.

Marginen er alltid en brøkdel av hva det koster å kjøpe papirene direkte, og den eksakte størrelsen avhenger av ulike faktorer. For et likvid og mindre volatilt marked kreves det en mindre margin (for eksempel 5%). Motsatt kreves det en større margin for et mer volatilt marked.

For noen produkter kreves marginen i form av et spesifikt beløp per kontrakt. For andre beregnes marginen som en prosentandel av posisjonens verdi.

Hvordan fungerer giring?

En margin på 10 % betyr at du for bare USD 100 kan oppnå den samme eksponeringen som med en investering på USD 1 000. Dette utgjør en giring på 10, eller 10:1.

Du har i begge tilfeller oppnådd samme fortjeneste. Men da du brukte giring, måtte du bare skyte inn et beløp på USD 100 stedet for hele beløpet på USD 1000. Avkastningen på investeringen er 100%, i motsetning til bare 20% da du kjøpte papirene direkte.

Økt gevinst og tap

Giring er altså en fin måte å øke eksponeringen på i et bestemt marked. Du bør imidlertid alltid ha i bakhodet at giringen ikke bare øker den potensielle gevinsten, men også det potensielle tapet. Du kan tape mye mer enn det opprinnelige innskuddet hvis markedet svinger skarpt i din disfavør.

Se Risikostyring for informasjon om hvordan du kan beskytte deg mot potensielle økte tap.

Hva er fordelene ved giring?

Den viktigste fordelen med giring er at det frigjør kapital, siden du bare må skyte inn en brøkdel av verdien på papirene du er interessert i.

Hvis du bruker giring, kan du innta en mye større posisjon enn det du kan med direkte fysisk eierskap. Slik kan du få mest mulig ut av kapitalen og kanskje investere i flere ulike instrumenter i stedet for å begrense deg til ett eller to.

Men merk at når du handler med giring, mister du fordelen med faktisk eierskap (for aksjer) eller fysisk levering (for futures). Det er også viktig å huske på at du kan bli bedt om å skyte inn en større margin og dekke tapene hvis markedet går i ugunstig retning.

leverage_risk-management-tools

Hvem bruker girede produkter?

Investorer og spekulanter bruker giring til å øke eksponeringen mot ulike markeder. På den måten frigjør de kapital som kan brukes til andre investeringer. Dermed kan begrenset kapital diversifiseres mye bredere enn det som ville vært mulig ved kjøp av fysiske papirer.

Du kan bruke giring på de fleste markedene, inkludert aksjer, valuta, råvarer, indekser, obligasjoner, ETP-er med flere. Valutamarkedet er preget av spesielt høy giring. Noen valutameglere tilbyr giring på over 400:1. Det er selvsagt risiko knyttet til så høy giring, og du bør forstå denne risikoen fullt ut.

Bedrifter bruker giring på samme måte som investorer, nemlig til å realisere investeringer som potensielt kan gi en relativt høy avkastning. En vanlig bedriftsstrategi er å bruke gjeld til å finansiere driften. Bedriftene tar opp gjeld fordi de tror at investeringen kan gi en avkastning som er høyere enn rentekostnaden.