Utarbeide en handelsplan

Din handelsplan

Lage en handelsplan

Handelsplanen er et verktøy som du kan forme slik at det passer til din personlige handelsstil. Du kan ta med alt du synes er nyttig. Hvis du går gjennom følgende trinn, vil du få med alt det viktigste.

Du kan bruke Handelslogg i Insight til å registrere tanker og fremdrift samt legge til notater og grafer hver gang du åpner, lukker eller endrer en posisjon. Du finner Handelslogg under Konto-fanen øverst på hver side.

1. Bli kjent med deg selv som investor

Først og fremst bør du kunne fullføre denne setningen: «Jeg ønsker å bli en god investor fordi …»

Deretter bør du gjøre en ærlig vurdering av dine styrker og svakheter, spesielt med hensyn til handelsferdigheter, men også personlige egenskaper som kan påvirke handelen.

2. Definer og forstå handelsmålene

Å definere handelsmål er noe av det viktigste du gjør når du skal lage en handelsplan. Det er også her de fleste slurver.

Du bør sette deg så spesifikke mål som mulig, både når det gjelder fortjeneste og tidsramme. Bare ved å definere og kvantifisere målene kan du måle hvor langt du har kommet i forhold til dem.

Det anbefales som regel å lage en handelsplan som inneholder handelsmål på dags-, ukes-, måneds-, halvårs-, års- og livsbasis.

Du synes kanskje det virker tåpelig eller umulig å fastsette daglige handelsmål eller meningsløst å prøve å definere et mål for hele livet. Men husk at det viktigste ikke er målene i seg selv, men de tankene du gjør deg når du lager målene.

 
 

3. Bestem deg for hvilken type handler du er interessert i

Du har flere alternativer når du vurderer å handle på finansmarkedene. Noen foretrekker å holde seg til én enkelt handelsmetode, mens andre har lykkes i å inkludere flere ulike metoder i samme plan.

Men uansett hva du velger, er det viktigste at du vet hva du gjør. Før du begynner å handle, bør du bestemme deg for et spesifikt system.

Selvfølgelig kan du justere handelsplanen etter hvert som du utvikler deg som investor. Men unngå å prøve ut nye handelsideer uten først å ha undersøkt om de passer til din handelsstil.

4. Identifiser markeder og tidsrammer

I tillegg til å vite hvilke handelsteknikker du er interessert i, bør du også identifisere hvilke markeder som passer deg best.

En av de viktigste faktorene er ditt kunnskapsnivå med hensyn til bestemte markeder (for eksempel selskapsaksjer, råvarer, indekser og valutakurser) og hva som påvirker dem. Jo mer du vet, og jo mer du interesserer deg for emnet, desto bedre beslutninger kan du ta.

Samtidig bør du vurdere når disse markedene er åpne, og om du kan vie dem tilstrekkelig oppmerksomhet på viktige handelstidspunkt.

5. Utarbeid ditt personlige handelssystem

Et handelssystem er basert på en rekke regler som gjør handelen til en nesten automatisk prosess. Handelen kan foregå mekanisk, det vil si at du velger et handelssystem og bruker det til å ta alle avgjørelser. Eventuelt kan du velge et aktivt system der du selv tar avgjørelsene i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du bestemmer deg for å bruke et handelssystem, bør det omfatte:

Scenarier – Markedsforhold som etter din oppfatning gir høy sannsynlighet for en vellykket handel. Det kan være nyttig å ha en klar idé om hvilke scenarier du ønsker å handle i – for eksempel høyere topper, lavere bunner eller glidende gjennomsnitt.

Utløsere – De nøyaktige tidspunktene du ønsker å handle på, for eksempel når markedet setter en ny topp- eller bunnotering.

6. Vit hva du er villig til å risikere

Risikostyringen er kanskje det viktigste aspektet ved handelsplanen. Teknikkene for å styre risiko dekkes i Risikostyring-modulen, men de spiller en viktig rolle i enhver handelsplan.

I forbindelse med handelsplanen er det viktig at du vurderer reglene dine for penge- og risikostyring og justerer dem i henhold til handelsstilen din. Hold deg til disse reglene under både gode og dårlige markedsforhold.

Eksempler på gode spørsmål:

Hvor stor prosentandel av beløpet på kontoen er jeg forberedt på å risikere i én handel?
Hvor mange posisjoner er jeg forberedt på å ha samtidig?
Hvor høy kontoeksponering kan jeg ha?

Risikostyringen er kanskje det viktigste aspektet ved handelsplanen.

develop_trading_creating_a_trading_plan_3

7. Bestem deg for hvordan du ønsker å styre dine åpne posisjoner

Dette aspektet ved handelsplanen handler om hvordan du styrer dine åpne posisjoner. På dette punktet er det vanskelig å unngå følelsesmessige reaksjoner. Kanskje ser du kursene falle og ønsker å kutte tapet. Eller kursene skyter i været, og du føler deg fristet til å holde posisjonen enda lenger.

I slike situasjoner er det viktig å ha en strategi du kan ta i bruk.

8. Vit hvordan du skal føre en fortegnelse over handlene

Dette er et viktig læringsverktøy, men likevel er det utrolig hvor mange som slurver på dette punktet. Hvis du regelmessig fører en fortegnelse over handler du har gjort, og sørger for også å notere hvorfor du lyktes eller ikke, kan du lære av dette i fremtiden.

Alt du trenger, er et enkelt regneark, helst med et kommentarfelt. Noter i hvilken grad du holdt deg til strategien, hva som fungerte og ikke fungerte, og hva du følte på handelsdagen eller -tidspunktet.

Du kommer til å bli overrasket over hvor enkelt det er å identifisere vellykkede strategier og gjenta dem i fremtiden.

9. Test systemet

Du kan teste systemet du har valgt, opp mot historiske data for å fastslå hvordan det ville ha klart seg den senere tiden. Du kan gjøre dette manuelt eller benytte deg av ulike finansielle tjenester.

Et annet alternativ som tilbys av enkelte leverandører av finansielle tjenester, er en demokonto. Avhengig av leverandør og handelsteknikk kan du sette opp en konto med demopenger og implementere strategien over en begrenset periode for å teste om den er lønnsom.