Slik handler du

Stop-og limitordre

Ordretyper

Det finnes en rekke ulike ordrer som du kan legge inn, avhengig av om du ønsker å handle umiddelbart eller vente på en bestemt kurs.

De to hovedtypene ordrer som du sannsynligvis kommer til å bruke ofte, er stopp og limit.

 • En stop er en instruksjon om å handle på et mindre gunstig nivå enn nåværende kurs
 • En limit er en instruksjon om å handle på et gunstigere nivå enn nåværende kurs

La oss si at FTSE 100 omsettes til 6000, og at du legger inn en salgsordre på 5890. Dette er en stopp, siden 5890 er en dårligere (mindre gunstig) salgskurs enn den nåværende kursen på 6000.

Hvis FTSE 100 omsettes til 6000, og du legger inn en salgsordre på 6110, er dette en limit, siden 6110 er en bedre (mer gunstig) salgskurs enn den nåværende kursen på 6000.

Les mer om stop- og limitordre på ordre, stop og limit-seksjonen.

Legge inn en stop

La oss si at du allerede har en åpen longposisjon i én kontrakt på Wall Street til 10 856. Denne posisjonen vises i panelet «Åpne posisjoner» i PureDeal. Strekene i Stopp- og Limit-kolonnen viser at posisjon for øyeblikket ikke har noen stopper eller limiter knyttet til seg.

 

trading_cfds_Open_Positions

Du bestemmer deg for å legge inn en stoppordre for posisjonen, slik at den lukkes hvis kursen beveger seg i din disfavør. Dette kalles også «stop-loss». Dette gjør du ved å klikke på streken i Stopp-kolonnen.

Deretter åpnes et vindu med detaljer om posisjonen.


Du oppgir et stop-nivå på 10 800 i vinduet Stop-nivå.

 

wall_street_ticket_indices_stop

Hvis du vil, kan du også legge til et limitnivå for når posisjonen skal lukkes hvis markedskursen øker til et angitt nivå. Bare husk at det valgte nivået må ha en bestemt minimumsavstand til den nåværende kursen.


Klikk på Send, og det kommer da opp en melding som bekrefter at ordren din har blitt akseptert. Du kan nå se ordren i vinduet Åpne posisjoner.


wall_street_confirm_ticket

Stopordre som skal åpnes

Du kan bestemme at du vil åpne en posisjon hvis markedskursen når et bestemt nivå. Dette kan skyldes at grafanalysen indikerer at et marked kommer til bevege seg på en bestemt måte hvis det bryter et fastsatt nivå. I stedet for å måtte observere markedet kontinuerlig, kan du legge inn en stopp eller en limit, slik at posisjonen åpnes hvis vilkårene dine oppfylles. Dette kalles også en aktiv ordre.


 • Etter at du har valgt et instrument, kan du åpne fanen "Åpningstider"
 • Du kan nå fylle ut feltene en etter en
 • Velg en retning: kjøp eller selg
 • Velg nivået ordren skal fylles på. Type-feltet fylles automatisk ut med enten stop eller limit. Systemet ser umiddelbart om den valgte kursen er mer eller mindre gunstig enn nåværende kurs.
 • Velg antall kontrakter Størrelse-feltet
 • Velg tidsramme for ordren. Du kan velge enten "Aktiv til kansellert" (det vil si at ordren er aktiv helt til du kansellerer den), eller angi et fremtidig tidspunkt (se nedenfor) for når ordren skal kanselleres.
 • Du kan også legg einn eventuelle stop-og limitordre
 • Når du er fornøyd med posisjonen, kan du klikke på Send

Trailing stops

Trailing stops er stopordrer som automatisk følger positive bevegelser i markedet, opprettholder den valgte avstanden til stopordren og hjelper deg med å sikre gevinsten du har oppnådd i markedet.

Du aktiverer trailing stops under Innstillinger i Min konto-delen i PureDeal. Deretter vises en Trailing-boks i delen Stop-og limitordre i ordrevinduet.

Trailing stops er bare tilgjengelige som ikke-garantert stopordre.

 

hvordan legge inn en trailing stop i plattformen

 • Åpne et ordrevindu, angi kontraktsstørrelse og hvor mange punkter fra det nåværende nivået du ønsker å legge stopordren
 • Sørg for at det ikke er noe kryss i boksen Garantert stop og kryss av i boksen Trailing stop
deal_ticket_wall_street

 • Hvis du krysser av i boksen Etterfølgende stopp, kommer det opp et ekstra felt. I Trinn-boksen skriver du inn hvor mye markedet skal stige eller falle i din favør før stoppnivået justeres. Hvor små trinn du kan legge inn, varierer avhengig av markedsforhold.
 • Klikk på Kjøp, og deretter mottar du en bekreftelse på handelen. Nærmere informasjon om den etterfølgende stoppen vises i raden Stopptype.
wall_street_confirm_ticket_02

 • I vinduet Åpne posisjoner vil Stopp-kolonnen vise nåværende stoppnivå. I Type-kolonnen ved siden av vises en T for å indikere etterfølgende stopp («trailing stop»). Tallet i parentes indikerer trinnstørrelse. Du kan endre den etterfølgende stoppen ved å klikke på en av disse kolonnene.
Open_Positions2

Slippage

På grunn av markedsfaktorer får du noen ganger ikke ønsket transaksjonskurs, men en mindre gunstig kurs. Dette gjelder selv om du har lagt inn en ikke-garantert stopp. Poengdifferansen mellom ønsket og reell transaksjonskurs kalles «slippage».

Følgende faktorer kan føre til slippage:

 • Et marked som svinger raskt
 • Et illikvid marked uten tilstrekkelig med investorer som er villige til å fungere som motparter til transaksjonene
 • Et stort antall Stopper lagt inn rundt samme nivå

 

 

 

La oss si du har en longposisjon i en kontrakt på Wall Street til 11 100. Du bestemmer deg for å legge inn en stoppordre for å lukke (selge) posisjonen hvis kursen beveger seg i din disfavør. Derfor legger du inn en ikke-garantert stopp på 11 020.

Kursen beveger seg i din disfavør, og Wall Street synker til 11 050. Likevel bestemmer du deg for å holde posisjonen litt lenger.

Neste dag fører skuffende økonomiske tall til at markedene daler ytterligere, og Wall Street-kursen faller raskt under stoppnivået. I tabellen til høyre ser du hvor raskt markedet falt. Jammen bra du hadde lagt inn en stop.

Tid (London)

Våre Wall Street kurser

16:27:15 11026/11028
16:27:19 11025/11027
16:27:21 11021/11023
16:27:33 11020/11022
16:27:34 11019/11021
16:27:35 11013/11015
16:27:39 11012/11014

Merk at kjøpskursen treffer valgt stopnivå på 11 020 kl. 16.27.33 (understreket). Stopordren utløses i dette øyeblikket, men utføres til neste tilgjengelige kurs på 11 019 kl. 16.27.34 (grønn). Du måtte betale 1 poeng i slippage, men er beskyttet mot resten av kursfallet.

 

Garantert stop til åpen posisjon

Ordrer med garanterte stopper har en kurspremie, vanligvis i form av en noe større spread på posisjonen. Til gjengjeld er de ikke utsatt for slippage. Slik legger du inn en slik ordre:

 • Åpne et ordrevindu på vanlig måte
 • Når du har lagt inn informasjon om stoppen, kan du krysse av i boksen Garantert stopp. Legg merke til at boksen for etterfølgende stop blir grå
guaranteed_stops_to_open

 • Når du aktiverer garantert stopp, økes differansen mellom kjøps- og salgskursen. Gebyret for den garanterte stoppen inngår i åpningsspreaden som en engangsbetaling. I dette eksempelet får du tilbudt en kjøpskurs på 10 644 i ordrevinduet. Sluttseddelen viser imidlertid at du kjøpte til 10 648. Denne kursen inkluderer engangsbetalingen for den garanterte stoppen.
wall_street_confirm_ticket_03

 • I vinduet Åpne posisjoner viser Stopp-kolonnen stoppens nåværende nivå. Type-kolonnen ved siden av viser en G, som indikerer at stoppen er garantert.
Open_Positions3

Tidsrammer for ordrer

Når du legger inn en ordre, må du bestemme deg for hvor lenge den skal være aktiv. Den kan for eksempel være aktiv i et par timer, i én dag eller på ubestemt tid.

 

 

 

Good Till Cancelled (Aktiv til kansellert)

Standardinnstillingen er «aktiv til kansellert», det vil si at ordren er aktiv til 1) du kansellerer den, 2) den fylles, eller 3) kontraktstiden utløper (ved forwardkontrakter).

Aktiv til et angitt tidspunkt

Hvis du vil at stop- eller limitordren skal løpe ut hvis kursmålet ikke er innfridd før et gitt tidspunkt, må du angi en utløpsdato og et utløpstidspunkt.

Ordrer er enten GTC (Good Till Cancelled – aktive til kansellert) eller aktive til et angitt tidspunkt.

 

Ordrer er enten GTC (Good Till Cancelled – aktive til kansellert) eller aktive til et angitt tidspunkt.