Direct naar de inhoud

CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% en 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 74% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Welke effecten hebben de rentetarieven op de aandelenmarkt?

Het stijgen of dalen van de rentetarieven heeft een merkbaar effect op de financiële markten. Ontdek hoe rentetarieven de aandelenmarkt beïnvloeden en leer hoe u een positie kunt innemen op de korte termijn.

Rentetarieven Bron: Bloomberg

Wat is het 'rentetarief’?

Het rentetarief is een percentage dat een kapitaalverstrekker in rekening brengt over de door de lener te betalen schuld, meestal uitbetaald over een specifieke periode. Als u bijvoorbeeld een lening afsluit bij een bank, betaalt u rente over de hoofdsom die u heeft geleend.

Dit is ook de waarde die de bank uitkeert aan particulieren die hun spaargeld bij hen onderbrengen, berekend over een bepaalde periode.

Er zijn veel 'rentetarieven' in elke economie en ze verschillen per instelling. Het belangrijkste rentetarief wordt echter bepaald door de centrale banken en dit beïnvloedt alle andere tarieven.

 • Voor de Europese Unie is het de Europese Centrale Bank (ECB) die het Euro Short-Term Rate (ESTR) gebruikt om de eendaagse referentierente voor banken binnen de eurozone aan te passen.
 • In het Verenigd Koninkrijk is dit het 'Bank Rate', bepaald door de Bank of England (BoE). Dit is het tarief waartegen andere banken geld lenen van de BoE.
 • In de Verenigde Staten zijn er twee rentetarieven, het Federal Funds Rate en het Federal Discount Rate. Het eerste is het tarief waartegen banken van elkaar lenen en het tweede is het tarief waartegen banken lenen van de Federal Reserve.

Als deze tarieven stijgen of dalen, gaan de kosten voor leningen die banken in rekening brengen aan bedrijven, huiseigenaren en consumenten ook omhoog of omlaag. In wezen heeft dit gevolgen op hoeveel geld mensen overhouden om uit te geven in de economie.

Als gevolg daarvan worden onder andere de volgende, door handelsbanken gehanteerde rentetarieven direct beïnvloed door de wijzigingen:

 • Leentarief: dit is het percentage dat banken in rekening brengen aan klanten die geld willen lenen
 • Stortingstarief: het rentepercentage dat handelsbanken hanteren voor stortingen van contant geld door rekeninghouders
 • Hypotheekrente: het tarief dat over een bepaalde termijn in rekening wordt gebracht voor een hypotheek

Hieronder gaan we na welke invloed deze stap heeft gehad op traders en beleggers op de aandelenmarkt.

Waarom wijzigen centrale banken het rentepercentage?

Centrale banken wijzigen het rentepercentage om de stijging van de inflatie te beperken. Als de inflatie bijvoorbeeld te hoog is, verhoogt de centrale bank het rentetarief. Het hogere rentetarief leidt tot minder bestedingen in de economie, wat de inflatie vertraagt.
Omgekeerd verlagen ze het tarief om de economie en de bestedingen te stimuleren en zo economische activiteiten en groei te bevorderen.

Hoe beïnvloeden rentetarieven aandelen?

Andere gebeurtenissen die de aandelenmarkt beïnvloeden buiten beschouwing gelaten, bewegen rentetarieven en aandelen in principe in tegengestelde richtingen. Waar het maanden, of zelfs jaren, duurt voordat wijzigingen in rentetarieven doorwerken in de economie, reageren de aandelenmarkten snel op wijzigingen in rentetarieven. Dat komt doordat het gevolgen heeft voor de verwachtingen van de belegger over de toekomstige prestaties van de aandelen.

De verhoging van het rentetarief door de centrale bank heeft een domino-effect op de andere kosten die de banken aan hun klanten in rekening brengen. Daarop brengen banken aan consumenten hogere kosten in rekening voor krediet, wat hun bestedingsruimte verkleint.

Afgeschrikt door het hoge kredietpercentage zullen klanten minder leningen afsluiten en met wat ze overhouden, moeten ze meer betalen over bestaand krediet. Door dit rimpeleffect krimpt het totale beschikbare inkomen in het land en daalt de vraag naar goederen en diensten.

Ook beursgenoteerde bedrijven hebben te maken met de effecten van hogere rentetarieven. De leenkosten worden hoger voor bedrijven evenals de kosten voor lopende schulden. Het gewijzigde aflossingsplan betekent dat er minder winst in de boeken staat en uiteindelijk kan de aandelenprijs daardoor zakken.


We merken op dat het omgekeerde ook waar is. Dit causale verband geldt niet voor alle aandelen van bedrijven, het is slechts een algemeen beginsel. Verschillende soorten aandelen worden elk op een andere manier beïnvloed. Zo presteren groeiaandelen bijvoorbeeld gewoonlijk minder goed vergeleken met waarde-aandelen in een omgeving met hoge rente.

Groeiaandelen presteren slechter als de rente hoog is

Groeiaandelen zijn aandelen in opkomende bedrijven die naar verwachting gaan groeien en beter presteren dan de markt. Deze aandelen bieden de mogelijkheid om sneller winst te maken in vergelijking met andere bedrijven. Van aandelen in techbedrijven wordt bijvoorbeeld vaak verwacht dat ze snel groeien en sneller hoger gewaardeerd worden dan andere sectoren.

Ondanks beleggers die voorspellen dat groeiaandelen sneller beter presteren dan de markt, zijn rentetarieven vaak een struikelblok geweest voor het realiseren van die potentie.

Bedrijven sluiten vaak leningen af en vertrouwen erop die terug te kunnen betalen, omdat ze stabiele rentetarieven verwachten. Groeiaandelen bevinden zich vaak in een ontwikkelingsfase dus geld lenen van de bank is essentieel om hun potentie helemaal waar te maken.

Als de centrale bank de rentetarieven verhoogt, wordt het voor beleggers minder aantrekkelijk om groeiaandelen te steunen, omdat er minder geld in het bedrijf zit. De optie om geld te lenen bij de bank wordt ook minder wenselijk omdat de aflossingen van de bestaande schuld dan omhoog gaan. Als er voor beleggers niet te verdienen valt, kiezen ze mogelijk voor meer gevestigde, blue chip- of waardeaandelen die lagere opbrengsten bieden in ruil voor zekerheid als de rentetarieven stijgen.

Waardeaandelen bieden relatieve zekerheid als de rente hoog is.

Waardeaandelen daarentegen zijn aandelen in gevestigde bedrijven die stabiel en regelmatig dividend uitkeren. Deze bedrijven blijven altijd populair, zelfs in tijden waarin mensen minder geld uitgeven.

Bovendien kunnen aandelen in de financiële sector, zoals banken, hypotheek- en kredietverstrekkers, verzekeraars een hogere waardering verwachten, aangezien de verwachte verdiensten stijgen door de hogere rentetarieven.

Waardeaandelen presteren beter omdat ze over het algemeen minder risico inhouden dan groeiaandelen. Dit betekent dat lagere winsten en dividend aanvaardbaar zijn voor beleggers.

Het verband tussen rente, aandelen en obligaties.

Het verband tussen rente en obligaties volgt een tegengesteld patroon. De prijzen voor obligaties dalen namelijk als de rentetarieven stijgen. Dat komt doordat de prijs van een obligatie moet worden aangepast om concurrerend en aantrekkelijk te blijven voor beleggers als alle andere tarieven veranderen.

Stel, je hebt een obligatie ter waarde van € 1.000 waarop een vaste couponwaarde van € 50 wordt uitgekeerd, dus 5% rente.

Wanneer andere tarieven hoger worden dan dit tarief, bijvoorbeeld tot 5,26%, moet de obligatieprijs verlaagd worden tot € 950 om hetzelfde rentetarief (5,26%) te bieden om concurrerend te blijven – gelet op het feit dat de coupon een vaste waarde houdt van € 50 [€ 50/€950 x 100 = 5,26%]

Als het rentetarief lager is dan de couponrente van een obligatie, zal de vraag naar die obligatie gewoonlijk stijgen, omdat deze een betere belegging is. Als de vraag toeneemt, doet de prijs van de obligatie dat ook.

Maar als het rentetarief boven de couponrente van een obligatie uitkomt, zal de vraag dalen, net als de prijs voor de obligatie.

Aangezien obligaties gewoonlijk minder risicovol zijn dan aandelen en nu meer winst opleverend door gestegen rentetarieven wordt dit nieuwe risicobeloningsprofiel aantrekkelijker voor beleggers die van aandelen overstappen op obligaties. Het omgekeerde is echter ook waar.

Meer informatie over obligaties

Hoe u kunt reageren op rentetarieven

U kunt speculeren op de toekomstige bewegingen van de rentetarieven op de korte termijn door middel van Turbo24, CFD's, barriers en vanilla opties. U kunt long of short gaan ter dekking van andere beleggingen die mogelijk beïnvloed worden door wijzigingen in de rentetarieven, zoals hypotheekaflossingen.

Volg om te beginnen deze stappen:

 1. Onderzoek de markt van uw voorkeur
 2. Beslis of u wilt traden
 3. Open een rekening of oefen met een gratis demo
 4. Kies een mogelijkheid
 5. Stel uw positiegrootte in en neem stappen om uw risico te beheren
 6. Plaats uw order en volg uw positie

Met meer dan 18.000 beschikbare markten zijn er verschillende manier om een positie te kiezen voor de gevolgen van aankondigingen over rentetarieven. U kunt op de volgende manieren blootstelling krijgen:

Trade aandelen met Turbo24

U kunt een positie openen in de wereldwijd populairste aandelen, 24 uur per dag, van maandag tot vrijdag door middel van een turbocertificaat1, waarbij u:

 • Turbo longs koopt als u denkt dat het onderliggende aandeel gaat stijgen
 • Turbo shorts verkoopt als u denkt dat het onderliggende aandeel gaat dalen

Trade met CFD's

Open een CFD-handelsrekening om:

 • Te speculeren op de prijzen van aandelen en ETF's door middel van hefboomderivaten in plaats van de echte aandelen te bezitten
 • Handelen in de prijzen van toonaangevende staatsobligaties
 • Long of short te gaan op indexfutures van aandelenmarkten of optieprijzen

Trade met barriers en vanilla opties

Kies tussen barriers en vanilla opties om uw eigen hefboom en risicoparameters te bepalen:

 • Gebruik barriers om te speculeren op de marktprijs en een automatisch knock-outniveau in te stellen
 • Vanilla opties zijn contracten die u het recht geven om op een bepaalde datum tegen een bepaalde koers een effect te kopen of verkopen

Rentetarieven en de aandelenmarkt samengevat

 • Het rentetarief is een percentage dat de leningverstrekker aan de lener in rekening brengt over de aflossing van de schuld of de beloning voor geld sparen bij de bank
 • De centrale bank is verantwoordelijk voor aanpassingen van de rentetarieven, in de EU gebruikt de Europese Centrale Bank het Euro Short-Term Rate om de stijgende inflatie in de eurozone op te vangen
 • Rentetarieven en aandelenkoersen bewegen in tegenovergestelde richtingen. Wanneer de rentetarieven stijgen, dalen de aandelenkoersen en omgekeerd.
 • Groeiaandelen en waardeaandelen reageren anders op veranderingen in rentetarieven. Beleggers kiezen gewoonlijk voor waardeaandelen als de rentetarieven stijgen, omdat die meer zekerheid bieden.
 • U kunt speculeren op de toekomstige richting van een aantal wereldwijde rentetarieven, maar ook een positie nemen in aandelen, obligaties en ETF's.

Voetnoten
1 Alle turbo’s kunnen 24/5 worden verhandeld, behalve turbo’s op aandelen. Deze zijn als volgt beschikbaar: 15.30 - 22.00 uur (Amerikaanse aandelen) en 9.00 - 17.30 uur (Britse en Euro aandelen).

Deze informatie is opgesteld door IG Europe GmbH. Evenals de disclaimer hieronder bevat de tekst op deze pagina geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Een door IG gepubliceerd onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen. Het is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Bekijk de volledige disclaimer inzake niet-onafhankelijk onderzoek en de driemaandelijkse samenvatting.

Reageer vandaag nog op aandelenmogelijkheden

Ga long of short op duizenden internationale aandelen met CFD's.

 • Krijg volledige exposure voor een relatief kleine inleg
 • Beleg in spreads vanaf slechts 0,1%
 • Meer zichtbaarheid van het orderboek met direct market access

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Probeer een risicovrije trade met uw demo-rekening, en kijk of u iets op het spoor bent.

 • Meld u aan bij uw demo-rekening
 • Open een positie
 • En zie of uw voorgevoel zich loont

Ziet u mogelijkheden voor een aandeel?

Mis uw mogelijkheid niet en upgrade vandaag nog naar een live rekening om te profiteren.

 • Trade een enorm scala aan populaire aandelen
 • Analyseer en handel moeiteloos op basis van snelle, intuïtieve grafieken
 • Bekijk het laatste nieuws en reageer erop in het platform

Mogelijk bent u geïnteresseerd in…

Dankzij onze transparante kostenpagina ziet u gemakkelijk de kosten die met uw trades gemoeid kunnen gaan.

Ontdek waarom zoveel klanten ons kiezen en wat ons de grootste CFD-provider ter wereld maakt.

Blijf op de hoogte van gebeurtenissen die de markten kunnen opschudden dankzij onze aanpasbare economische kalender.