CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% en 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s en turbo's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Derivatenhandel kent een hoog risico op snel verlies. CFD’s en turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. 80% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s en turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Opties zijn complexe financiële instrumenten. Uw vermogen loopt risico.

Niet-onafhankelijk onderzoek

Dit materiaal bevat geen vermelding van onze prijzen, een aanbieding of een verzoek om een transactie in welk financieel instrument dan ook. IG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van deze opmerkingen kan worden gemaakt en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. IG geeft geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Iedere handeling van een persoon naar aanleiding hiervan is dan ook geheel op eigen risico. Het onderzoek houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de financiële situatie en behoeften van een specifiek persoon die deze informatie onder ogen kan krijgen.

Het onderzoek is niet uitgevoerd conform juridische eisen die zodanig zijn opgesteld dat de onafhankelijkheid van onderzoek op het gebied van investeringen wordt bevorderd, en dient daarom als marketingcommunicatie te worden beschouwd. Hoewel wij er niet uitdrukkelijk van weerhouden worden om te handelen op basis van onze aanbevelingen en hiervan te profiteren alvorens ze met onze cliënten te delen, zijn wij hier niet op uit. Wij streven ernaar effectieve organisatorische en administratieve regelingen tot stand te brengen, te handhaven en te hanteren, met de intentie om alle redelijkerwijs haalbare stappen te nemen om belangenverstrengeling te voorkomen, welke de aanleiding kan vormen tot een materieel risico op schade aan de belangen van onze cliënten. Wij hanteren een beleid van onafhankelijkheid, dat inhoudt dat onze medewerkers in het belang van onze cliënten dienen te handelen en geen acht mogen slaan op belangenverstrengeling bij het verlenen van onze diensten. Voorts tracht IG de toepasselijke informatie niet aan een uitgevende instantie bekend te maken waarover voorafgaand aan de verspreiding is gesproken. De organisatorische en administratieve controles die hier genoemd worden, worden uiteengezet in ons Beleid bij conflicten, waarvan een samenvatting (onze Samenvatting beleid bij conflicten) op onze website beschikbaar is.

Deze informatie is opgesteld door IG, een handelsnaam van IG Europe GmbH. Het geregistreerde adres van IG Europe GmbH is Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt, Duitsland. IG Europe GmbH wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht en de Deutsche Bundesbank.

Help & Support

Vind het antwoord op uw vraag over uw rekening of onze diensten.

Vind uw antwoord

Of stel uw vraag over het openen van een rekening door te bellen naar +31 20 794 6610 of te e-mailen naar info.nl@ig.com.